Hopp til hovedinnhold
Bolig
Usbl vokser i Vestfold og Telemark
M
ed godt fotfeste i Vestfold tar Usbl et steg inn i Telemark. I begge fylker satses det på nye boligprosjekt og å tilby tjenester til flere borettslag og sameier i fylkene.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
5. februar 2024

– I området vårt forventes det tilflytting de nærmeste årene, forteller Bjørn-David Jelle, regionleder for Usbl Vestfold og Telemark.

Kortere reisevei til jobb

Han mener at det er flere årsaker til at flere flytter til Vestfold og Grenlandsområdet i Telemark. Mye handler om reisevei til jobb. 

– Mange har mulighet for hjemmekontor, helt eller delvis. I tillegg tar det mye mindre tid å pendle med tog eller bil. Sammenhengende motorvei fra Oslo til Porsgrunn og utbedrede jernbanestrekninger, har forkortet reisetiden drastisk for mange pendlere.

Der det før tok 40 minutter med tog fra Porsgrunn til Larvik, er reisetiden nå kun 12 minutter. Og togreisen fra Porsgrunn til Oslo har kommet under den magiske to-timers grensen, forteller Jelle.

– Porsgrunn er blitt et knutepunkt. Her er det mange utdanningsinstitusjoner og de ligger i gangavstand fra togstasjonen. I tillegg er det kort vei til Torp Sandefjord flyplass med direkteruter til mange byer i Europa, Bergen, Stavanger og Trondheim. I tillegg går det charterfly til populære feriedestinasjoner, legger han til.

USBL SATSER I TELEMARK: Populære Porsgrunn er det første stedet i Telemark hvor Usbl har et boligprosjekt på gang. (FOTO: IamNordic)

Lavere boligpriser i Vestfold og Telemark

– En undersøkelse foretatt i 2022/2023 viste at én av fire ønsker flere boliger til under tre millioner. I Vestfold og Telemark er prisene fortsatt lave sammenlignet med Osloområdet. Her er det fortsatt mulighet for å kjøpe seg en bolig for folk flest, men nye leiligheter er mangelvare, forteller Bjørn-David Jelle. 

I de to fylkene bor svært mange i eneboliger, men stadig flere ser etter leilighet. 

– I vårt område bor 60 prosent av befolkningen alene eller to i en enebolig. Med alderen ønsker mange seg en lettstelt og mindre bolig. For disse gruppene av boligkjøpere er det faktisk boligmangel, sier han.

– Og med flere eneboliger på boligmarkedet åpner det seg muligheter for barnefamilier som vil flytte til Vestfold og Telemark, eller familier som allerede bor i området og ønsker seg mer plass, sier Jelle.

Velkommen til vårt lokalkontor i Sandefjord! 

ATTRAKTIVE SANDEFJORD: I undersøkelser har kystbyen Sandefjord kommet høyest ut på tilfredshetsskalaen. (FOTO: Erik Hannemann/s360)

Ønsker å bli boende i kommunen

Lederen i Usbl Vestfold og Telemark opptatt av å få på plass boligprosjekt som tiltrekker seg innflyttere til kommunene i området. Men han ønsker seg også mer variasjon i utvalget av boliger slik at de som allerede er innbyggere i Vestfold og Grenlandsområdet, kan bli boende i kommunen gjennom alle perioder av livet. For undersøkelser viser at folk i Vestfold og Telemark stort sett er fornøyde med kommunen de bor i. Blant de mest populære kommunene er Sandefjord, Porsgrunn og Skien. Kommunen som skiller seg mest ut er Sandefjord som har høyest tilfredshet.

– 75 prosent ønsker å bli boende i Sandefjord, men Porsgrunn og Skien følger ikke langt bak på tilfredshetsskalaen. I Porsgrunn vil 72 prosent bli boende i egen kommune hvis det er bolig tilgjengelig. Tilsvarende tall for Skien er 70 prosent, forteller Bjørn-David Jelle.

NABO MED BØKESKOGEN: I Larvik sentrum bygges Bøkestredet med nye leiligheter som får den vakre Bøkeskogen som nærmeste nabo. (ILLUSTRASJON: PV Arkitekter)

Boligprosjekter i Vestfold og Telemark

I de senere årene har Usbl gjennomført flere boligprosjekt, blant annet Maritoppen og Sørby i Sandefjord. I Larvik sentrum skal det bygges ca. 50 leiligheter i Bøkestredet og Løveskogen i Tjølling byr på eneboliger, firemannsboliger og en tomannsbolig. Nå står Telemark for tur, nærmere bestemt Porsgrunn 

– I samarbeid med Trysilhus planlegger vi i Usbl å bygge rundt 100 leiligheter langs elva i Porsgrunn sentrum, forteller Jelle. Det nye boligprosjektet har fått navnet Elvesia.

Kommunen er positive, og så snart grunnforholdene er ordentlig utarbeidet, har Usbl planer om å sette i gang. 

Nye leiligheter i Porsgrunn sentrum

Elvesia vil bestå av både 2-, 3- og 4- roms leiligheter samt rekkehus. Boligene vil ligge i nærheten av skoler og idrettsanlegg og med butikker rett ved. Det skal også bygges en ny gangbro over elva, noe som vil gjøre det superenkelt å ta seg rundt i byen uten bil. 

Lederen for Usbl Vestfold og Telemark tror at Elvesia blir populært blant ulike boligkjøpere - både unge i etableringsfasen, downsizere og pensjonister som ønsker å bo enklere på mindre plass.

– Elvesia vil bli det første Usbl-prosjektet i Telemark, og dette er et område vi ønsker å vokse i, forteller Bjørn-David Jelle. Og for å vokse i Telemark, og Vestfold, jobbes det kontinuerlig med akkvisisjon av tomter for boligutvikling.

– I vårt område er det fortsatt mulig å få tak i tomter for nye boligprosjekt. Siden vi satser på flere medlemmer i Telemark, trenger vi også boligprosjekt her. Usbl har de økonomiske musklene til å kjøpe tomter, selv i tiden vi er i nå. Vi står i en unik posisjon, mener han.

 

BOLIGER VED ELVA: Boligprosjektet Elvesia i Porsgrunn vil bestå av ca 100 boliger fordelt på leiligheter og rekkehus. (ILLUSTRASJON: Feste Landskap Arkitektur)

Spennende og variert næringsliv

– Tilgang og pris på boliger samt arbeidsplasser har selvfølgelig mye å si. Men også nærhet til skoler, fritidsaktiviteter, natur og kultur betyr mye for hvor folk ønsker å bo. Og der folk vil bo, skal vi i Usbl satse, understreker regionlederen for Usbl i Telemark og Vestfold.

Han trekker frem både Larvik, Sandefjord, Horten, Porsgrunn og Skien som har et rikt kulturliv og kulturhus med mange aktiviteter for innbyggerne.

– I tillegg er næringslivsforeninger aktive for å få folk til å flytte tilbake til hjemkommunen og tiltrekke seg de beste hodene til næringslivet, forteller Jelle.

Enkel logistikk og god plass har også hjulpet Sandefjord som blant annet lyktes med å bli stedet i Norge der flest nettbutikker har etablert seg.

Så blir det selvfølgelig spennende å se hva som skjer med den såkalte Google-tomta i Skien, og industriområdet på Herøya i Porsgrunn der rundt 80 virksomheter holder til, blant dem Norsk Hydro og Ineos. 

VIL BYGGE FLERE BOLIGER: Arbeidsmarkedet, kort reisevei for pendlere, gode bomiljø og billigere tomter enn i Osloområdet vil gjøre at flere vil vurdere å flytte til Telemark og Vestfold, mener regionleder Bjørn-David i Usbl.

Mer deling i borettslag

Bjørn-David Jelle er spent på fremtidens behov og ønsker når det kommer til boliger. Han tror trenden med bofellesskap og flere fellesrom, er kommet for å bli, og at dette også kan bli vanlig utenfor de største byene på Østlandet.

– Trenger man alltid å ha et ekstra soverom tilgjengelig, eller kan man dele et gjesterom i borettslaget? Mindre leiligheter og deling av felles goder, kan gjøre det mulig for flere å få råd til en bolig av god kvalitet. Fellesrom er dessuten sosialt og gir god bokvalitet, sier han.

Regionlederen fra Usbl ser også at det vil bli et økende behov for leieboliger i tiden fremover, selv om de fleste nordmenn ønsker å eie sin egen bolig. Usbl jobber med å anskaffe flere leieboliger i tillegg til nye boligprosjekt.

– I våre naboland leier 70 prosent bolig og 30 prosent eier. Norge er fremdeles annerledeslandet hvor flest eier sin egen bolig. Men ikke alle har mulighet for å få lån og kjøpe seg en bolig, men med ordningene Deleie og Leie til Eie på nye boligprosjekt, kan flere gå fra leiemarkedet til å eie sin egen bolig, forteller han.

Usbl Boservice leverer vaktmestertjenester og håndverkertjenester for borettslaget og sameier.

HJELPER BORETTSLAG OG SAMEIER: Usbl Vestfold og Telemark tilbyr hele utvalget av tjenester et styre kan ha behov for, for eksempel forretningsførsel, prosjektledelse, håndverkertjenester og vaktmestertjenester.(FOTO: Erik Hannemann/s360)

Tjenester for borettslag og sameier

Usbl gjør mye mer enn utvikling av boliger, også i regionen Vestfold og Telemark. 

– Usbl er en erfaren forretningsfører som bistår mange styrer i borettslag og sameier i Vestfold og Telemark. Vi har hele bredden av tjenester og et komplett produktspekter, forteller Bjørn-David Jelle. Han nevner blant annet:

– Vi ønsker også å fusjonere med mindre boligbyggelag. Det gir medlemmer forkjøpsrett på flere boliger og styrer i sameier og borettslag får enklere tilgang på våre tjenester, sier han.

Inspirasjon og tips