Hopp til hovedinnhold

Husk fristen for å sende søknad til Bomiljøfondet 1. mai! 🌱

Husk fristen for å sende søknad til Bomiljøfondet 1. mai! 🌱

Vaktmestertjenester for borettslag og sameie

Vi tar oss av regelmessig tilsyn av fellesareal og uteområder, og stiller opp på oppdrag ved behov.

Usbl Boservice utfører vaktmestertjenester for borettslag, sameier og stiftelser. I samarbeid med et solid nettverk av fagfolk fra ulike bransjer tilbyr vi et bredt spekter av tjenester, fra rutinemessig vedlikehold av boliger og fellesarealer til større, vedlikeholdsmessige utbedringer.

Vi utfører alle våre oppdrag med kvalitet og flid, til avtalt tid. Tjenestene tilpasser vi etter ditt behov og ønsket tidsbruk. Vi har flere vaktmesteravdelinger og tilbyr vaktmestertjenester i Akershus, Buskerud, Østfold, Oslo og Vestfold.

Gi deg selv tid til å gjøre noe annet og la Usbl Boservice organisere den daglige driften der du bor. 

Hva gjør en vaktmester i et borettslag eller sameie?

Våre vaktmestere hjelper ditt borettslag, sameie eller stiftelse med blant annet:

  • plenklipping
  • gartnertjenester
  • beskjæring av trær og busker
  • snøbrøyting
  • avfallshåndtering
  • garasjerenhold
  • ettersyn av tekniske installasjoner som vann-, brann- og ventilasjonsanlegg
  • andre tjenester du har behov for i hverdagen

Vaktmesterne hjelper også gjerne den enkelte beboer med mindre oppgaver som møbelmontering, småreparasjoner og oppheng av hyller eller liknende.

Hva er styrets ansvar i et borettslag eller sameie?

Styret bør ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø for alle beboere og ivareta deres felles interesser. Det er styrets ansvar at bygninger, fellesarealer og uteområder blir vedlikeholdt. Dette innebærerer gjerne bestilling av blant annet vaktmestertjenester. På denne måten sørger styret for at oppgavene blir håndtert på riktig måte, av profesjonelle. 


Gi deg selv tid til å gjøre noe annet og la Usbl Boservice organisere den daglige driften der du bor.

Erik Testad

Leder Usbl Boservice