Hopp til hovedinnhold

Forsikring

Usbl har lang erfaring i bistå styret med oppfølging av forsikringsavtaler og forsikringssaker.

For beboer

Hvis det oppstår en skade, må du melde fra til styret eller vaktmesteren i ditt borettslag eller sameie så fort som mulig, slik at styret kan sende skademelding til Usbl.

Ved vannlekkasje må rørlegger kontaktes så fort som mulig for å begrense omfanget av skaden.

For styret

Når det oppstår skade på bygningen, er det borettslaget eller sameiets forsikring som eventuelt dekker skaden. Beboere får kun forsikret sitt innbo via innboforsikringen. Skader fra for eksempel oppvaskmaskin, vaskemaskin eller brudd på varmekabler dekkes kun av bygningsforsikringen til borettslaget eller sameiet. 

Usbl bistår styret med forsikringssaker eller spørsmål knyttet til forsikringsavtalen.

Forutsetningen for at Usbl håndterer dette er at borettslaget eller sameiet benytter en av Usbl’s samarbeidspartnere innen forsikring: forsikringsselskapene If, Gjensidige og Protector, som alle er spesialtilpasset borettslag og sameier.  

Inkludert i kundeavtalen for borettslaget/sameiet utfører Usbl følgende oppgaver på vegne av styret:

  • endring av eksisterende forsikringsavtale
  • tilgjengeliggjøring av forsikringsavtaler via Portalen
  • oppfølging av skadesaker
  • innsending av skadeoppgjør
  • utsendelse av skaderapporter, ved skader som ikke dekkes
  • håndtering av andre henvendelser fra beboere og styret

Hvis dere har valgt å være forsikret hos en annen leverandør, men ønsker vår bistand, så kan vi bistå dere med ovennevnte til en timepris på kr 1 490 eks mva.

 

Skademeldingsskjema

Skademeldingsskjema finner du i Bonabo. Det er kun styreleder/styremedlem som kan melde inn skade, både på vegne av beboer og borettslaget eller sameiet.