Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi
Usbl jobber for å få flere utleieboliger
F
or å sikre at Usbl-medlemmer også skal ha mulighet og førsterett på å leie, er Usbl i gang med å anskaffe flere utleieboliger på Østlandet.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
13. oktober 2022

Usbl’s strategi er å kjøpe og utvikle eiendom for boliger både til salg og utleie. Akkvisisjon, eller oppkjøp, av hele bygg, oppganger og leiligheter, er en fin måte å forvalte Usbl-medlemmenes penger på, mener Stein Kristoffersen, én av tre prosjektsjefer som utgjør Usbl's akkvisisjonsavdeling. Usbl ønsker primært å kjøpe hele bygg, minimum en separat og dedikert oppgang. I ett og samme prosjekt vil minste antall leiligheter for oppkjøp være ca. 15–25.

– Målet vårt er å kjøpe 75 leiligheter per år, og så doble antallet i løpet av de neste fem-seks årene, forteller prosjektsjefen. 

Trygt med utleieboliger

Folk flest ønsker å eie i stedet for å leie, men alle er ikke i en situasjon hvor det er riktig å kjøpe egen bolig. Mange kan betjene sine lån, men klarer ikke å oppfylle de gjeldende kravene når det gjelder egenkapital ved kjøp av bolig, mens andre ønsker ikke å kjøpe leilighet av andre grunner.  

– Her ønsker Usbl å ta et samfunnsansvar. Vi skal være der for våre 116.000 medlemmer, også dem som ikke har mulighet til å kjøpe egen bolig, sier han. Usbl bidrar som større utleieaktør og driver seriøst og profesjonelt. Det innebærer tidsbestemte kontrakter for flere år av gangen, å følge husleieloven og lovbestemte ordninger for depositum.

1351718103
UTLEIEBOLIGER TIL MEDLEMMER: Usbl ønsker å være en større aktør innen utleiemarkedet, noe som kan gagne mange medlemmer enten ikke vil eller kan kjøpe egen bolig. (Foto: Getty)

Søker kontakt med eiendomsutviklere 

– Vi ønsker å komme i kontakt med ulike eiendomsaktører, for eksempel meglere, eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og eiendomsselskap, forteller prosjektsjef Stein Kristoffersen. Usbl’s akkvisisjonsavdeling ønsker også å komme i kontakt med eiendomsutviklere som skal i gang med boligbygging, men er usikre på farten i salget. 

 – Vi er allerede i kontakt med eiendomsaktører for oppkjøp av hele bygg, oppganger eller leiligheter. Det tar tid å selge, og her kan vi komme inn og bidra med å oppfylle krav til forhåndssalg, sier prosjektlederen. 

 – Også eksisterende bygårder er interessante for oss, men de må ha en standard og leilighetsmiks som er gunstig og attraktiv, og boligene må ha en 30-års standard, understreker han. 

Dagpendleravstand til Oslo 

– Hovedvekten av Usbl’s utleieboliger befinner seg i Oslo og områdene rundt, hvor vi har over 500 utleieboliger, forteller Stein Kristoffersen. Dermed er Usbl en av de største aktørene i markedet. Nå ønsker boligbyggelaget å vokse ytterligere, men det skal ikke begrenses kun til Oslo. 

– Vi er på utkikk etter eiendom i områdene der vi er til stede med ett av våre 12 kontorer, forteller Stein Kristoffersen. Geografisk omfatter det prosjekter i Østlandstraktene. Blant områdene som anses interessante, er Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Moss og Rygge, Hamar, Lillehammer, Hønefoss og Jessheim. 

Nærhet til kollektivtransport og tjenester 

Foruten geografien, spiller også beliggenhet og tilgang til skole, barnehager, butikker og andre tjenester inn. 

– Vi i akkvisisjonsavdelingen er spesielt interessert i områder som er under utvikling, nær kollektivtransport, med raskere og hyppiere reiser til Oslo. Det aller beste er at det er lett å reise til og fra jobb uten å nødvendigvis være avhengig av bil, sier Stein Kristoffersen

Vi i akkvisisjonsavdelingen er spesielt interessert i områder som er under utvikling, nær kollektivtransport, med raskere og hyppiere reiser til Oslo.

Stein Kristoffersen

Vil tidlig inn i nye byggeprosjekt 

Selv om Usbl kan gå inn og kjøpe ferdigstilte nybygg og/eller oppganger, ønsker de helst å være med så tidlig som mulig i prosjektet. 

– Det beste er om vi kan være med å utvikle utleieenhetene med tanke på rominndeling, valg av materialer og fellesområder, sier han. 

– Målgruppen for utleie er medlemmer i alle aldre, men det er nok unge som i størst grad etterspør utleieboliger. Det kommer stort sett ikke til å være større familieleiligheter, men heller mer kompakte leiligheter for single eller par i etableringsfasen, hovedsakelig to- og treroms leiligheter. Men selvfølgelig vil beliggenhet innvirke på miksen av leiligheter, sier Stein Kristoffersen. 

Leie til Eie 

Usbl ønsker å bidra til at flere kan eie sin egen bolig. Ved ordningen Leie til Eie, inngår Usbl-medlemmet en leiekontrakt og har fortrinnsrett på å kjøpe leiligheten. 

– Dette er leiligheter vi setter av i våre egne byggeprosjekt, forklarer Stein Kristoffersen. I det nye St. Hallvardskvartalet i Drammen ble det for eksempel lagt ut seks Leie til Eie-leiligheter. 

– I leiekontrakten er det lagt inn en opsjon for å kjøpe leieleiligheten for leietaker. Det er en femårs leiekontrakt som inngås før byggestart, forteller han. 

– Målet for kjøpere er at det blir en verdiøkning i løpet av årene fra kjøp til innflytting. Leietakeren kan velge å innløse opsjonen i løpet av leiekontraktstiden, og ta med seg en eventuell verdiøkning videre. Det kan igjen gjøre det enklere å få boliglån i banken, sier Stein Kristoffersen.

Ta kontakt med Usbl’s akkvisisjonsavdeling

  • Usbl ønsker å vokse videre innen leiemarkedet av boliger. I den anledning ser vi på muligheten for å kjøpe enten hele eller deler av nye boligprosjekt, og ønsker å komme i kontakt med eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og eiendomsselskap.
  • Hvis dere skal i gang med nye boligprosjekt, vil vi gjerne kontaktes dersom det er aktuelt å selge flere boliger samlet.

Kontaktpersoner Usbl akkvisisjon

Henriette Aaberg-Hansen, prosjektsjef akkvisisjon

Vestfold, Telemark og Østfold

Tlf.: 992 23 312

E-post: haa@usbl.no 

Stein Kristoffersen, prosjektsjef akkvisisjon

Oslo, Asker, Bærum, Lier, Drammen, Follo og Østfold

Tlf.: 982 91 111

E-post: stk@usbl.no

 

Ole Johnny Bråten, prosjektsjef akkvisisjon

Oslo, Romerike, Hadeland, Follo, Østfold og Innlandet

Tlf.: 959 88 855

E-post: ojb@usbl.no

Inspirasjon og tips