Hopp til hovedinnhold

Leie til Eie

Usbl ønsker å gi flere muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og tilbyr konseptet Leie til Eie for sine medlemmer.

Det er mange, spesielt unge mennesker, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det ønsker vi i Usbl å gjøre noe med. Derfor gir vi nå våre medlemmer mulighet til å leie bolig av oss, mens de sparer opp nok egenkapital til å senere kunne kjøpe den. 

Det første boligprosjektet vårt som får Leie til Eie, er St. Halvardkvartalet i Drammen. Konseptet ble veldig populært blant medlemmene våre, og alle de seks leilighetene er nå utleid.

Konseptet Leie til Eie innebærer at du har muligheten til å leie boligen i en periode inntil 5 år før du kjøper den til prisen du har avtalt i dag. En eventuell prisøkning i mellomtiden tilfaller leietageren og vil kunne brukes til egenkapital i tillegg til annen sparing.  På den måten får du hjelp av prisutviklingen til å opparbeide deg egenkapital. Å bruke opsjonen er frivillig, slik at dersom behovet endrer seg eller prisene synker så må du ikke ta over boligen.   

Leie til Eie er et produkt som passer til deg som ikke eier egen bolig i dag og som ikke har tilstrekkelig egenkapital for å gå inn i boligmarkedet, men som har betalingsevne til å betjene lånekostnadene.

I Usbl er vi opptatt av å tilby gode og attraktive boliger til våre medlemmer. Dette gir de som i dag mangler tilstrekkelig egenkapital, en ny mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. På den måten kan flere oppfylle drømmen om egen bolig.

Slik fungerer Leie til Eie

Leie til Eie er et boligkonsept som gjør det mulig å leie din egen bolig før du kjøper den. Helt konkret innebærer det at du inngår en leieavtale og en opsjonsavtale hvor du har rett til å kjøpe boligen til en forhåndsbestemt pris. Når boligen er ferdig bygget kan du leie den i inntil 5 år. I denne perioden er det helt opp til deg om du vil benytte deg av retten til å kjøpe boligen til den avtalte prisen. Hvis du vil bruke opsjonen, må du ha gyldig finansieringsbevis fra banken din.

Kombinasjonen av leieavtale og retten til å kjøpe boligen til fastsatt pris, gjør det mulig for deg å bygge opp egenkapital i leieperioden til å kjøpe boligen som du allerede disponerer.

I praksis har du fem år i tillegg til byggeperioden til å spare opp nok egenkapital til å få finansieringsbevis. Fordelen er at all eventuell verdistigning på boligen vil tilfalle deg, og bli vurdert som egenkapital den dagen du også skal kjøpe denne boligen.

Hvem kan søke?

  • Du må være medlem i Usbl for å kunne søke om en Leie til Eie-bolig. Er du ikke medlem, meld deg inn i dag!
  • Du må dessuten kunne betjene faste, månedlige bokostnader, samt ha finansieringsbevis fra banken ved kjøp av bolig innen endt leieperiode.
  • Leie til Eie er også forbeholdt de som vil bo i boligen og bruke den som primærbolig i leieperioden. Du kan heller ikke eie en bolig fra før. Det er ikke mulig å bruke leie til eie for å finansiere kjøp av sekundærbolig eller utleiebolig.
  • Boliger med Leie til Eie tildeles medlemmet med lengst ansiennitet i Usbl og som godkjennes for ordningen.

Hvordan søker jeg?

For at Usbl og vår bankforbindelse, DNB, skal kunne avgjøre om Leie til Eie er en avtale som passer for deg, må du oppgi følgende opplysninger om deg selv i søknaden; sivilstatus, privatøkonomi og dagens bosituasjon. Du vil også bli bedt om å samtykke til at vi kan foreta en kredittsjekk av deg.

Spørsmål og svar

Hva er Leie til Eie?

Hvem kan søke?

Hva betyr Leie til Eie for meg som boligkjøper?

Hva skjer med boligen hvis boligprisene faller?

Hva skjer hvis jeg ikke benytter/får benyttet opsjonen for kjøp av boligen?

Hvordan skal Usbl forvalte boligen i leieperioden?

Hvilken informasjon må jeg opplyse om i en søknad?

Hva skjer om flere søker på samme bolig?

Når og hvordan kan jeg benytte meg av opsjonen?

Vil betalt leie komme til fradrag i kjøpsprisen på boligen?

Må jeg betale depositum for boligen?

Kan jeg fremleie boligen min?

Kan jeg flytte fra boligen min?

Vil det komme flere Leie til Eie-prosjekter?

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kunne lånefinansiere kjøp av boligen?

Hvordan fastsetter Usbl kjøpspris for boligen?