Hopp til hovedinnhold

Leie til Eie

Usbl ønsker å gjøre det enklere for flere å komme seg inn på boligmarkedet. Mange, spesielt unge mennesker, sliter med å komme seg inn på markedet på grunn kravet til egenkapital. Derfor tilbyr vi Leie til Eie på utvalgte nyboligprosjekter. Slik kan du leie boligen, spare opp egenkapital – for så å kjøpe boligen.

Slik gjør du det:

  • Meld deg inn i Usbl, hvis du ikke allerede er medlem.
  • Finn en bolig med Leie til Eie og søk via søknadsskjemaet.
  • Hvis du får aksept, inngår du en leieavtale med Usbl, på inntil 5 år.
  • Du leier boligen helt frem til du har spart opp nok egenkapital til å kjøpe den.
  • Du vil dra nytte av verdistigningen på boligen i leieperioden. Hvis du for eksempel sparer 7 % egenkapital selv, og boligen stiger i verdi med 10 % vil du være godt innenfor egenkapitalkravet fra banken.

Gratulerer! Du kan kjøpe boligen.

Men, det er selvfølgelig noen kriterier:

  • Leie til Eie gjelder deg som mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe bolig.
  • Du må ha betalingsevne til dekke bokostnadene i leieperioden.
  • Du kan ikke eie en bolig fra før.
  • Det er kun medlemmer som får Leie til Eie, og boligene tildeles basert på ansiennitet i Usbl.
  • For at Usbl og vår bankforbindelse DNB, skal kunne avgjøre om Leie til Eie er en avtale som passer for deg, må du oppgi noen opplysninger om deg selv i søknaden; sivilstatus, privatøkonomi og dagens bosituasjon. Du vil også bli bedt om å samtykke til at vi kan foreta en kredittsjekk av deg.

Slik fungerer Leie til Eie

Leie til Eie er et boligkonsept som gjør det mulig å leie din egen bolig før du kjøper den. Helt konkret innebærer det at du inngår en leieavtale og en opsjonsavtale hvor du har rett til å kjøpe boligen til en forhåndsbestemt pris. Når boligen er ferdig bygget kan du leie den i inntil 5 år. I denne perioden er det helt opp til deg om du vil benytte deg av retten til å kjøpe boligen til den avtalte prisen. Hvis du vil bruke opsjonen, må du ha gyldig finansieringsbevis fra banken din.

Kombinasjonen av leieavtale og retten til å kjøpe boligen til fastsatt pris, gjør det mulig for deg å bygge opp egenkapital i leieperioden til å kjøpe boligen som du allerede disponerer.

I praksis har du 5 år, i tillegg til byggeperioden, til å spare opp nok egenkapital til å få finansieringsbevis.

I tillegg er det en stor fordel at all eventuell verdistigning på boligen vil tilfalle deg, og bli vurdert som egenkapital den dagen du skal kjøpe denne boligen.

Spørsmål og svar

Hvem kan søke?

Hva betyr Leie til Eie for meg som boligkjøper?

Hva skjer med boligen hvis boligprisene faller?

Hva skjer hvis jeg ikke benytter/får benyttet opsjonen for kjøp av boligen?

Hvordan skal Usbl forvalte boligen i leieperioden?

Hvilken informasjon må jeg opplyse om i en søknad?

Hva skjer om flere søker på samme bolig?

Når og hvordan kan jeg benytte meg av opsjonen?

Vil betalt leie komme til fradrag i kjøpsprisen på boligen?

Må jeg betale depositum for boligen?

Kan jeg fremleie boligen min?

Kan jeg flytte fra boligen min?

Vil det komme flere Leie til Eie-prosjekter?

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kunne lånefinansiere kjøp av boligen?

Hvordan fastsetter Usbl kjøpspris for boligen?