Hopp til hovedinnhold

Om Usbl

Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Vi har i dag over 119 800 medlemmer og forvalter 1 897 borettslag og sameier over hele Østlandet.

Helt siden 1948 har vi bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer, og bygger alt fra urbane leiligheter til koselige rekkehus i skogkanten. Vi har et langsiktig og bærekraftig perspektiv i alt vi gjør, og har alltid i fokus at det skal være godt å bo og leve her. Vi står ovenfor store samfunnsmessige og miljømessige utfordringer, og som boligbyggelag ønsker vi å gjøre det litt enklere for alle å bidra der de kan.

Med miljø og bærekraft på agendaen

Usbl har et stort fokus på å både bygge og forvalte på en mest mulig bærekraftig måte. Vi skal redusere klimaavtrykket både i vår boligproduksjon, men også i måten boligene forvaltes på i ettertid. Derfor er vi opptatt av alt fra fossilfrie byggeplasser, til å legge til rette for flere sosiale fellesområder og delingstjenester.

Vi er i dag medlem av Grønn Byggallianse, og har tilsluttet oss deres 10 strakstiltak for boligbygging. Vi har også signert Bygg21 sine anbefalinger for beste praksis i byggenæringen, for bidra til å effektivisere boligproduksjonen. I tillegg er vi et Miljøfyrtårn. Dette er alle viktige tiltak for å øke vårt fokus på miljø og bærekraft både internt og eksternt.

 

Usbl i tall

  • 119 858 medlemmer
  • 98 000 boliger på forkjøpsrett
  • 600 boliger til leie
  • 1 897 borettslag og sameier som vi støtter både økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning
  • 76 000 forvaltede enheter
Usbl fylte 75 år i 2023!

Usbl’s visjon og verdier

Vi er opptatt av fremtidens muligheter, samtidig som vi skal bringe videre vår mangeårige erfaring og kompetanse. Vårt mål er at alt vi tilbyr er med på å gjøre det enklere for deg og ditt hjem.

For å klare dette må vi være åpne, modige og ansvarlige. Dette er våre verdier, og skal prege hvordan vi oppleves både kollegaer imellom og av våre kunder og samarbeidspartnere.

Hva betyr verdiene for oss i Usbl

Åpen
Åpenhet betyr tillit, lagånd og involvering. Det handler om å dele, om å være nysgjerrig og å spille hverandre gode. Sammen skal vi hele tiden se etter nye løsninger og smartere måter å gjøre ting på, og alltid med kundens behov i fokus.

Modig
Uten mot står vi stille. Vi lever i en verden som forandrer seg raskt, og vi må våge å utfordre etablerte sannheter. Det handler om å være frampå og tenke nye utradisjonelle tanker. Våre produkter og tjenester skal ivareta både dagens og fremtidens behov.

Ansvarlig
Usbl har en historie som en ansvarlig og samfunnsbevisst boligaktør. Alt vi gjør påvirker noe av det viktigste i folks liv – nemlig deres hjem. Vi er opptatt av både menneskene som bor og samfunnet vi er en del av, derfor bygger og forvalter vi våre boliger med et spesielt fokus på miljø og bærekraft.

Ledergruppen i Usbl

Julija Molandsveen

Direktør for digital utvikling og serviceleveranser og konstituert administrerende direktør

Thomas Dørum

CFO

Inger-Marie Aasen

HR-sjef

Vera Houck

Direktør bolig- og prosjektutvikling

Hallvard Bratberg

Direktør kommersiell utvikling

Frode Bovim

Direktør Kunde og Marked