Hopp til hovedinnhold
Bolig
Hva er en forretningsfører for borettslag og sameier?
Å
forvalte økonomi og bygningsmasse kan føles som et stort ansvar for styremedlemmer i borettslag eller sameie. Så hva er en forretningsfører og hva slags oppgaver kan styret få hjelp med?
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
25. august 2023

Det finnes mange som tilbyr sine tjenester innen forretningsførsel til borettslag og sameier. Usbl har all kompetanse som trengs for å være en komplett forretningsfører.

Hva gjør en forretningsfører?

– En forretningsfører er styrets støtte og medhjelper i driften av borettslag og sameier. Ansvaret som ligger på styremedlemmene høres skummelt ut, men vi har systemene som hjelper dem og kan holde styret i hånden, sier Heidi Østensen Hole fra Usbl. 

Ulike områder innen forretningsførsel er noe vi jobber med hver dag og vi har erfaringen og kompetansen som kommer styrene til gode. Styret kan lene seg på oss og få veiledningen som trengs. Usbl er et kompetansehus, og med oss som forretningsfører, har styret kontaktleddet inn til våre fagpersoner.

6 gode grunner for å bruke Usbl som forretningsfører

Hole mener det er spesielt 6 gode grunner for styrene å velge Usbl som forretningsfører:

  • Du som sitter i styret i borettslag eller sameie får en fast kontaktperson, en “koordinator" som er trygg og tilgjengelig.
  • Usbl har gode verktøy for dere i styret med en portal hvor dere har all nødvendig informasjon og helt oppdatert regnskap til enhver tid. I tillegg er det en beboerportal for informasjon til boligeierne.
  • Usbl har all nødvendig kompetanse under samme tak, her finner du advokater, vaktmestere, prosjektledere, regnskapsførere og rådgivere. Vi har lang og bred erfaring og deler kompetanse på tvers av Usbl’s avdelinger.
  • Vi utdanner, gjør opplæring og kurser både kontaktene og kundene våre slik de alltid er oppdatert
  • Du får svar på spørsmål innen kort tid. Vi er kjent for å gi rask respons
  • Med Usbl som forretningsfører, har du som sitter i styret, tilgang på all informasjon til både drift, vedlikehold og regnskap. 
Heidi Østensen Hole er leder for forretningsførsel i Usbl.

Egen kontaktperson fra Usbl

Det skal være enkelt å få svar og hjelp når Usbl er forretningsfører for borettslaget eller sameiet. 

– Med en fast kontaktperson fra Usbl, vet styret alltid hvem de kan spørre og slipper å lete etter noen som kan hjelpe, sier Heidi Østensen Hole. 

– Det kan være enkle forespørsler, eller råd for håndtering av naboklager og konfliktsituasjoner. Kontaktpersonen kan gi styret god veiledning og hjelpe til å løse det meste. Og dersom det skulle bli nødvendig, kan vi i Usbl koble på en advokat, forteller hun. 

Med en fast kontaktperson fra Usbl, vet styret alltid hvem de kan spørre.

Heidi Østensen Hole, leder for Forretningsførsel

Forretningsfører vs. regnskapsfører

En ren regnskapsfører, tar seg av regnskapsførsel, mens en forretningsfører bistår styret slik at de får utført pålagte oppgaver for administrasjon av borettslag og sameier, slik som årsmøteprosessen. Budsjett og regnskap er en del av forretningsførselen. Borettslag og sameier er faktisk regnskapspliktige. Borettslag har også revisjonsplikt, det samme har boligsameier med 21 seksjoner eller flere. Med andre ord er disse boligselskapene faktisk lovpålagt å ha et regnskap.

– Som regnskapsfører håndterer vi bilag, krever inn husleie/felleskostnader og purrer dersom eierne ikke betaler. Og vi tar oss også av utbetaling av lønn. Det eneste styret trenger å gjøre, er å godkjenne leverandørfakturaene, forteller Hole. Det er alltid to i styret som godkjenner kostnadene, da som regel styrelederen og ett styremedlem.

– Regnskapsføreren sørger for pålagt rapportering av regnskap til myndighetene og årsregnskap til årsmøteinnkallingen. Forretningsfører lager også utkast til budsjett som  styret redigerer og beslutter, tilføyer hun.

Trygg styring av økonomien i borettslag og sameier

Som forretningsfører anbefaler Usbl nivået på fellesutgiftene slik at innbetalingen harmonerer med utgiftene. Styret kan beslutte å ta vekk utgifter eller legge til nye poster og til slutt vedta hva felleskostnadene for driftsutgiftene skal være.

– Styrene bestemmer, men med unntak av felleskostnader til nedbetaling av lån. Hvis rentene øker, må felleskostnadene opp, sier Heidi Østensen Hole. Felleskostnader, rente og avdrag må følge bankens nedbetalingsplan. 

– Dette styrer vi, så kan styret tenke drift, sier hun og tilføyer:

– Vi kommer med anbefalinger med hensyn til likviditet. Det må være samsvar med inn- og utbetalinger. Og vi anbefaler alle borettslag og sameier å sette av midler til renovering, vedlikehold og oppussing.

Med Usbl som forretningsfører får ditt borettslag eller sameie mange gode avtaler på tjenester dere trenger. 

Kunnskap og trygghet til styremedlemmer

– Vi er alltid oppdaterte på nye lover og regler, noe som skal gi trygghet til kundene våre, sier Heidi Østensen Hole. Hun forteller at Usbl holder kurs for styremedlemmer og styreledere. 

– Her kan de lære mer om bruk av Bonabo, få bedre regnskapsforståelse, vite mer om ansvar og løsninger for styrearbeid og drift av borettslag og sameier samt å sette opp en god vedlikeholdsplan. Det arrangeres både temakvelder og digitale kurs, sier hun.

 

Artikkelen fortsetter under videoen: 

Bonabo er et verktøy til hjelp og administrasjon. Den tar også hensyn til personvern, og styret i borettslaget og sameiet anbefales å ha egne styre-e-poster slik at de unngår å bruke private e-postadresser.

Her ligger også viktige dokumenter som vedtekter og husordensregler, og styret kan blant annet signere møteprotokoller, godkjenne fakturaer og budsjetter i Bonabo. 

Oppfølging av HMS 

Alle styrer i borettslag og sameier er pålagt å overholde internkontrollforskriften som omhandler reglene for HMS - helse, miljø og sikkerhet.

– Vi i Usbl følger med og legger til rette slik at det skal være enklere for styrene å overholde regelverket, forteller Heidi Østensen Hole. 

– For eksempel: Hvis dere skal anlegge en lekeplass eller vil vite hvordan det skal utføres vedlikehold får dere hjelp av oss og veiledning så dere vet hva det innebærer, forklarer hun.

Usbl forhandler avtaler og rabatter for styrene

Som forretningsfører forhandler Usbl gode avtaler, blant annet innen forsikring og strøm som kommer borettslaget, sameiet og beboere til gode. 

– Når det kommer til serviceavtaler, for eksempel til renhold, vaktmestertjenester, vedlikehold av heiser osv., prøver vi å finne gode samarbeidspartnere og forhandle rabatter, forteller Hole.

Innen service kan ofte Usbl Boservice bistå borettslagene og sameiene.
 
– Vi leverer vaktmestertjenester, kan ta oss av snømåking, fjerne is og snø fra tak, plenklipping og andre typer oppdrag slik som vedlikehold av tekniske systemer som fjernvarme. Våre vaktmestere kommer med mye kompetanse, og alle har fagbrev innen noe som er relevant og praktisk for borettslag og sameier, sier hun.

I tillegg har Usbl Boservice mange erfarne og dyktige håndverkere som kan utføre de aller fleste oppgaver både innendørs og utendørs.

Vi i Usbl følger med og legger til rette slik at det skal være enklere for styrene å overholde regelverket

Heidi Østensen Hole

Hjelp til årsmøtet

I borettslagene og sameiene der Usbl er forretningsføreren, gir de råd og bidrar i prosessen i anledning årsmøter. I Bonabo finnes også maler for innkalling og årsberetning. 

– Styret kan legge til ekstrasaker som de ønsker å legge fram på årsmøtet, eller generalforsamlingen, som det har vært vanlig å kalle det i borettslag. Styret kan også bestille hjelp til å utforme forslag til vedtak.

Etter årsmøtet sammenstiller Usbl protokollen og legger den ut i Bonabo. Her finner man også alle dokumenter og innkalling i anledning møtet. 

– Vi prøver å spare papir på å dele informasjon og dokumenter digitalt, men vi kan sende alt ut på mail og fysisk i tillegg til å dele alt i Bonabo, forteller hun. 

Inspirasjon og tips