Hopp til hovedinnhold

Storbysamarbeidet

Storbysamarbeid gir Usbl-medlemmer forkjøpsrett på over 90 000 boliger

Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene Usbl, Sørlandet boligbyggerlag (fra 1. mars 2023), Bate i Rogaland, BOB og Vestbo på Vestlandet, TOBB i Midt-Norge, Nobl (tidl. Bodø boligbyggelag) i Nordland og Bonord i Troms og Finnmark. Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir de tilsammen rundt 340 000 medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten.

Som medlem i ett av disse boligbyggelagene har du storbyansiennitet fra 1. oktober 2008, i TOBB fra tidligst 1. mai 2009, Nobl fra 1. juli 2012 og BOB 1. september 2017.

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten når du kjøper bolig i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget som boligen er tilknyttet. Når du kjøper bolig på forkjøpsrett i et annet boligbyggelag beholder du din oppsparte ansiennitet i Usbl, men det enkelte boligbyggelag kan ha egne regler her. Medlemmer i Usbl får en karantenetid på 24 måneder ved bruk av forkjøpsrett. Dette gjelder også hvis de bruker forkjøpsrett på en bolig i et annet boligbyggelag som er med i Storbysamarbeidet.