Hopp til hovedinnhold

Advokatkontoret

Advokatkontoret i Usbl har bred kompetanse innen bolig- og eiendomsrett, og bistår gjerne våre kunder og medlemmer med juridisk støtte.

En Usbl advokat håndhilser på en takknemlig kunde.

Juridisk bistand

Våre advokater har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett i både privat og offentlig sektor. 

Våre spesialområder er:

  • Eierseksjonsloven og burettslagslova, herunder rådgivning til styrer i deres arbeid.
  • Boligrett, herunder tvister rundt naboforhold, mangler, kjøp og salg.
  • Husleierett for private og i næringsforhold, herunder oppsigelse, tvangsfullbyrdelse og opprettelse av leiekontrakt.
  • Lov om håndverkertjenester.
  • Bustadoppføringslova og avhendingslova.
  • Generell kontrakts- og entrepriserett, herunder utbyggingsavtaler.
  • Næringseiendom.

Boligselskaper som er forvaltet av Usbl og alle våre medlemmer får disse tjenestene til en gunstig pris.

Det gjøres oppmerksom på at Advokatkontoret ikke har anledning til å bistå enkeltmedlemmer som bor i boligselskaper forvaltet av Usbl i saker hvor det kan oppstå interessekonflikt med styret i boligselskapet eller som gjelder eiendom som er solgt av Usbl, eller selskaper hvor Usbl har en eierinteresse.

Priser:

Ordinær timepris 2 725 kroner eks. mva. / 1 975 kroner eks. mva. for forvaltede boligselskaper og medlemmer. Det benyttes ordinær timepris i tvistesaker.

Advokatkontoret i Usbl

Marianne Raa Bjaaland

Advokat og leder av advokatkontoret

Anne Christine Ramsdal

Advokat

Magnus Bryn Løberg

Advokat