Hopp til hovedinnhold

Advokatkontoret

Advokatkontoret i Usbl har bred kompetanse innen bolig- og eiendomsrett, og bistår gjerne våre kunder og medlemmer med juridisk støtte.

En Usbl advokat håndhilser på en takknemlig kunde.

Juridisk bistand

Våre advokater har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett i både privat og offentlig sektor. 

Våre spesialområder er:

  • Eierseksjonsloven og burettslagslova, herunder rådgivning til styrer i deres arbeid.
  • Boligrett, herunder tvister rundt naboforhold, mangler, kjøp og salg.
  • Husleierett for private og i næringsforhold, herunder oppsigelse, tvangsfullbyrdelse og opprettelse av leiekontrakt.
  • Lov om håndverkertjenester.
  • Bustadoppføringslova og avhendingslova.
  • Generell kontrakts- og entrepriserett, herunder utbyggingsavtaler.
  • Næringseiendom.

Boligselskaper som er forvaltet av Usbl og alle våre medlemmer får disse tjenestene til en gunstig pris.

Det gjøres oppmerksom på at Advokatkontoret ikke har anledning til å bistå enkeltmedlemmer som bor i boligselskaper forvaltet av Usbl i saker hvor det kan oppstå interessekonflikt med styret i boligselskapet eller som gjelder eiendom som er solgt av Usbl, eller selskaper hvor Usbl har en eierinteresse.

 

Nyhet! If har introdusert Advokatforsikring - 15 timer gratis rådgivning hos Usbl-advokatene

Gratis juridisk rådgivning gjelder for boligselskap ved styrene som er forsikret gjennom If, og gjelder for inntil 15 timer per boligselskap/forsikringsavtale per avtaleår. Resterende timer kan ikke benyttes for påfølgende år.

Hvilke saker er omfattet av rådgivning hos advokatforsikringen?

Gratisdekningen gjelder saker som ordinær rådgivning innenfor alle de sentrale spørsmål styrene må ta stilling til. Ved tvist er det egne regler.

Hvem kan benytte seg av rådgivning?

Det er forsikringstaker (boligselskapet v/styret) som kan motta rådgivning i saker som har betydning for boligselskapets rettigheter og forpliktelser.

Dersom styret har behov for juridisk rådgivning, ta gjerne kontakt med en av våre advokater i Usbl, enten direkte eller via advokat@usbl.no. 

Advokatkontoret i Usbl

Atle Thorsell

Advokat og leder av advokatkontoret

Anne Christine Ramsdal

Advokat

Magnus Bryn Løberg

Advokat

Elisabeth Faanes

Advokat

Mari Storholt

Advokatfullmektig

Steliana Balabanova

Trainee