Hopp til hovedinnhold

Advokatkontoret

Advokatkontoret i Usbl har bred kompetanse innen bolig- og eiendomsrett, og bistår gjerne våre kunder og medlemmer med juridisk støtte.

En Usbl advokat håndhilser på en takknemlig kunde.

Juridisk bistand

Våre advokater har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett i både privat og offentlig sektor. Borettslag og sameier som er forvaltet av Usbl ,og alle våre medlemmer, får disse tjenestene til en gunstig pris.

Våre spesialområder er:

  • Eierseksjonsloven og burettslagslova, herunder rådgivning til styrer i deres arbeid
  • Boligrett, herunder tvister rundt naboforhold, mangler, kjøp og salg
  • Husleierett for private og i næringsforhold, herunder oppsigelse, tvangsfullbyrdelse og opprettelse av leiekontrakt
  • Lov om håndverkertjenester
  • Bustadoppføringslova og avhendingslova
  • Generell kontrakts- og entrepriserett, herunder utbyggingsavtaler
  • Næringseiendom

Advokatteamet i Usbl er spesialisert på bolig og vi har så langt ikke tapt en eneste rettssak om boligjus. 

Advokatforsikring fra If - 15 timers gratis rådgivning hos Usbl-advokatene

Hvilke saker er omfattet av rådgivning hos advokatforsikringen?

Gratisdekningen gjelder rådgivning innenfor alle de sentrale spørsmål styrene må ta stilling til. Ved tvist er det egne regler. Dekningen gjelder for inntil 15 timer per boligselskap/forsikringsavtale, per avtaleår. Resterende timer kan ikke benyttes for påfølgende år.

Hvem kan benytte seg av rådgivning?

Det er forsikringstaker hos If (boligselskapet v/styret) som kan motta rådgivning i saker som har betydning for boligselskapets rettigheter og forpliktelser.

Advokatkontoret i Usbl

Atle Thorsell

Advokat og leder av advokatkontoret

Atle har 20 års erfaring som advokat, og har jobbet innenfor de fleste fagfelt tilknyttet fast eiendom. Han har bistått boligselskaper med tvisteløsning, prosedyre og rådgivning tilknyttet alle spørsmål de møter i det daglige. I tillegg har han omfattende erfaring med bistand til profesjonelle klienter innenfor kjøp og salg av selskaper, med og uten fast eiendom. I dag leder han Advokatkontoret, og jobber primært med akkvisisjon, hvor han er sentral i Usbl's vekststrategi for kjøp av eiendom for utbygging til våre medlemmer.

Magnus Bryn Løberg

Advokat

Magnus har spesialkompetanse på organisering av boligselskapets eiendom og interne reguleringer som vedtekter og avtaler. Magnus bistår boligselskaper i tvisteløsning og i tvister for domstolene i alle forhold styrene møter i hverdagen, som ved spørsmål om eksklusiv bruksrett til fellesareal og ved krav om endring av fordelingsnøkkel. I Usbl`s utviklingsprosjekter har ofte Magnus en sentral rolle når det kommer til organisering av sameie og borettslag.

Elisabeth Faanes

Advokat

Elisabeth har omfattende og variert erfaring fra både det offentlige og private næringsliv. Hun har derfor inngående kjennskap til den offentlige forvaltningen og det offentligrettslige regelverket. Hun bistår regelmessig våre prosjektledere i alle faser tilknyttet utbygging av boligene, noe som gir henne god bakgrunn for å bistå alle boligselskapene i spørsmål som styrene må ta stilling til i det daglige.

Mari Storholt

Advokatfullmektig

Mari er advokatfullmektig og jobber særlig med forståelse av vedtekter, husbråk, inngåelse av kontrakter, tvisteløsning og andre spørsmål som styrene har i hverdagen. Hun har allerede rukket å opparbeide seg god og variert erfaring, også med prosedyre for domstolene.

Bendik Kværnø

Advokat

Bendik har bakgrunn fra egen advokatpraksis med spesialisering innen fast eiendoms rettsforhold og forsikringsrett. Han har lang erfaring fra styreverv i bolig- og eiendomsselskaper, og kan bistå i alle spørsmål tilknyttet boligrett, som driftsspørsmål, vedlikeholdssaker, skadesaker, overdragelser, nabosaker mm. Bendik har også betydelig prosedyreerfaring for domstolene, og benyttes ofte som tvisteløser.

Anne Christine Ramsdal

Advokat (permisjon)

Anne Christine er en erfaren advokat som gjennom flere år har bistått både store og små boligselskap innen bolig- og eiendomsrett, med både rådgivning og tvisteløsning. Hun er særlig spesialisert innenfor boligrettslige emner, og bistår også kunder innenfor naborett, tingsrett, avtalerett og husleierett. Hun har i tillegg mange års praktisk erfaring med styreverv og er en høyt verdsatt rådgiver til våre boligselskap.

Vi gjør oppmerksom på at Advokatkontoret ikke har anledning til å bistå enkeltmedlemmer som bor i boligselskaper forvaltet av Usbl i saker hvor det kan oppstå interessekonflikt med styret i boligselskapet eller som gjelder eiendom som er solgt av Usbl, eller selskaper hvor Usbl har en eierinteresse.