Hopp til hovedinnhold

Usbl Deleie

Usbl Deleie er en fleksibel boligordning, som kan bli din vei inn på boligmarkedet. Her får du alt du trenger å vite om boligkjøp med Deleie.

Sliter du med å møte kravet til egenkapital for å få kjøpt din drømmebolig? Med Usbl Deleie kjøper du bare en del av boligen. Din andel kan være mellom 50 - 90 %, mens resten av boligen eies av Usbl, som du betaler en markedsmessig husleie til. Det er uansett du som disponerer boligen i sin helhet. Da er ikke behovet for full boligfinansiering nødvendig, noe som kan være løsningen for alle som ikke har nok egenkapital, eller får hjelp av kausjonist.

Kriterier for boligkjøp med Usbl Deleie

Ikke alle kan kjøpe bolig gjennom Usbl Deleie, og ordningen omfatter kun utvalgte Usbl-boliger. Her er noen kriterier og regler for denne fleksible boligkjøpsordningen:

  • Hvis en bolig er tilgjengelig for Usbl Deleie, kan du selv velge om du ønsker å kjøpe den som en deleiebolig eller som et ordinært kjøp.
  • Du må være medlem av Boligbyggelaget Usbl.
  • Du må ha finansieringsbevis som tillater deg å kjøpe ønskede andelen av boligen.
  • Boligen du ønsker å kjøpe gjennom Deleie må være din primærbolig. 

Deleie krever mindre egenkapital

Selv om du har høy nok lønn til å klare nedbetalingen av boliglån, kan kravet til egenkapital spenne bein på boligdrømmen. Kravet til egenkapital følger boligforskriften som til enhver tid er politisk bestemt. Per dags dato må du stille med en egenkapital på 15 % av den totale kjøpesummen. Her kan Usbl Deleie være løsningen for deg som sliter med å stille med nok egenkapital.

Fordelen med Usbl Deleie er at man kan kjøpe en andel av en bolig, som igjen gjør at du reduserer kravet til egenkapital. Ett eksempel: 

Hvis du kjøper en deleieandel på 50 % av en bolig, med en total kjøpesum på fem millioner kroner, vil egenkapitalkravet være 15 % av 2,5 millioner kroner. Det betyr at egenkapitalen du må stille med er kr 375 000 i stedet for kr 750 000, som det jo ville vært om du kjøpte 100 % av boligen med én gang. Dette gjør Usbl Deleie til et godt alternativ for deg som har noe egenkapital, men mangler nok egenkapital for å kjøpe boligen. 

Husk finansieringsbevis

Som ved alle andre boligkjøp, trenger du finansieringsbevis for å kjøpe bolig gjennom Usbl Deleie. 

Du kan velge hvilken som helst bank, men det er verdt å merke seg at ikke alle banker tilbyr lån for deleieboliger. Usbl har et samarbeid med DNB som kjenner godt til konseptet og tilbyr gunstige betingelser for boliglån til Usbl-medlemmer. 

Hvilke boliger kan kjøpes med Usbl Deleie?

Hvilke leiligheter som kan kjøpes som med Deleie varierer fra prosjekt til prosjekt. 

Ta kontakt med megler dersom du er interessert i å høre mer om Deleie på spesifikke leiligheter.

 

Slik kjøper du bolig med Usbl Deleie

En Usbl Deleie-bolig kjøpes på vanlig måte. Ta kontakt med megleren og banken din for å starte kjøpeprosessen.

Normale regler for forkjøpsrett gjelder for boligkjøp med Usbl Deleie. Når våre nye prosjekter legges ut for salg, vil forkjøpsretten gjelde i en avgrenset periode. Informasjon om dette finner du på nettsiden for hvert enkelt boligprosjekt. Etter salgsstart vil det ikke lenger være forkjøpsrett på boligene.

Når kjøpekontrakten inngås, må du betale et forskuddsbeløp på 10 % av kjøpesummen. Her er det forutsatt at forbeholdet om byggestart er hevet.

I et normalt leieforhold krever utleier et depositum som sikkerhet for ubetalt husleie og unormal slitasje eller skader. I stedet for krav om depositum eller garanti, tar Usbl pant i en del av boligen som sikkerhet. Dette innebærer at Usbl tinglyser pant i din eierandel for å sikre krav på inntil kr 250 000. 

Dersom du avbestiller før vedtatt byggestart, må du betale et gebyr på kr 100 000. Hvis du avbestiller etter vedtatt byggestart, kan Usbl kreve erstatning for økonomisk tap. Grunnen til erstatningskrav kan være at Usbl må selge boligen på nytt og dermed pådrar seg ekstra kostnader som blant annet nytt meglerhonorar, ekstra markedsføringskostnader og/eller må selge boligen til en lavere pris enn den opprinnelige kjøpesummen.

 

Viktige spørsmål knyttet til Deleie

Viktige spørsmål knyttet til Deleie

Sameiere ved kjøp av Usbl Deleie-bolig

Økning av eierandel i boligen

Betaling av felleskostnader ved deleie

Husleie ved deleie

Salg av en Usbl Deleie-bolig

Tilvalg, oppussing og vedlikehold

Hva er forskjellen på Usbl Deleie og Leie til Eie?