Hopp til hovedinnhold

Usbl Deleie

Usbl Deleie er en fleksibel boligkjøpsmodell som kan bli din vei inn på boligmarkedet. Her er alt du trenger å vite om boligkjøp med Deleie.

Sliter du med å møte kravet til egenkapital for å få kjøpt din drømmebolig? Med Usbl Deleie kjøper du bare en del av boligen. Din andel kan være mellom 50 og 90 %, mens resten av boligen eies av Usbl, som du betaler en markedsmessig husleie til. Det er uansett du som disponerer hele boligen.

For alle som ikke har nok egenkapital, eller får hjelp av kausjonist, kan dette være løsningen!

 

Hvilke boliger kan kjøpes med Usbl Deleie?

Hvilke leiligheter som kan kjøpes med Deleie varierer fra prosjekt til prosjekt. Per i dag er det ingen ledige leiligheter for Deleie. 

Ta kontakt med megler dersom du er interessert i å høre mer om Deleie på spesifikke leiligheter.

Regler og kriterier for boligkjøp med Usbl Deleie

Ikke alle kan kjøpe bolig gjennom Usbl Deleie, og ordningen omfatter kun utvalgte Usbl-boliger.

Hvis en bolig er tilgjengelig for Usbl Deleie, kan du selv velge om du ønsker å kjøpe den som en deleiebolig eller som et ordinært kjøp.

Kriterier for Deleie:

Deleie krever mindre egenkapital

Selv om du har høy nok lønn til å klare nedbetaling av boliglån, kan kravet til egenkapital spenne bein på boligdrømmen. Kravet følger boligforskriften som til enhver tid er politisk bestemt. Per dags dato må du stille med en egenkapital på 15 % av den totale kjøpesummen. Med Usbl Deleie kan du kjøpe en andel av en bolig, som gjør at du reduserer kravet til egenkapital.

Eksempel på Deleie:

Hvis du vil kjøpe en bolig med en totalsum på 5 millioner kroner, må du ha 750 000 kroner i egenkapital. Hvis du derimot kjøper en deleie-andel på 50 % av den samme boligen, vil egenkapitalkravet være 15 % av 2,5 millioner kroner. Det betyr at egenkapitalen du må stille med er 375 000 kroner i stedet for 750 000 kroner.

Dette gjør Usbl Deleie til et godt alternativ for deg som har noe egenkapital, men mangler nok egenkapital for å kjøpe boligen. 

Husk finansieringsbevis

Som ved alle andre boligkjøp, trenger du finansieringsbevis for å kjøpe bolig gjennom Usbl Deleie. 

Du kan velge hvilken som helst bank, men det er verdt å merke seg at ikke alle banker tilbyr lån for deleieboliger. Usbl har et samarbeid med DNB som kjenner godt til konseptet og tilbyr gunstige betingelser for boliglån til Usbl-medlemmer. 

Slik kjøper du bolig med Usbl Deleie

1. En Usbl Deleie-bolig kjøpes på vanlig måte. Ta kontakt med megler og banken din for å starte kjøpeprosessen.

2. Normale regler for forkjøpsrett gjelder for boligkjøp med Usbl Deleie. Når våre nye prosjekter legges ut for salg, vil forkjøpsretten gjelde i en avgrenset periode. Informasjon om dette finner du på nettsiden for hvert enkelt boligprosjekt. Etter salgsstart vil det ikke lenger være forkjøpsrett på boligene.

3. Når kjøpekontrakten inngås, må du betale et forskuddsbeløp på 10 % av kjøpesummen. Her er det forutsatt at forbeholdet om byggestart er hevet.

Verdt å huske på om Deleie

I et normalt leieforhold krever utleier et depositum som sikkerhet for ubetalt husleie og unormal slitasje eller skader. I stedet for krav om depositum eller garanti, tar Usbl pant i en del av boligen som sikkerhet. Dette innebærer at Usbl tinglyser pant i din eierandel for å sikre krav på inntil kr 250 000. 

Dersom du avbestiller før vedtatt byggestart, må du betale et gebyr på kr 100 000. Hvis du avbestiller etter vedtatt byggestart, kan Usbl kreve erstatning for økonomisk tap. Grunnen til erstatningskrav kan være at Usbl må selge boligen på nytt og dermed pådrar seg ekstra kostnader som blant annet nytt meglerhonorar, ekstra markedsføringskostnader og/eller må selge boligen til en lavere pris enn den opprinnelige kjøpesummen.

Andre spørsmål knyttet til Deleie

Sameiere ved kjøp av Usbl Deleie-bolig

Økning av eierandel i boligen

Betaling av felleskostnader ved deleie

Husleie ved deleie

Salg av en Usbl Deleie-bolig

Tilvalg, oppussing og vedlikehold

Hva er forskjellen på Usbl Deleie og Leie til Eie?