Vi opplever tekniske problemer. Betalingsstatus for felleskostnader kan være påvirket av dette. 

Hopp til hovedinnhold

Forretningsførsel

Vi hjelper deg med forretningsførsel, regnskap og de faste årlige oppgavene slik at du kan være trygg på at økonomi og drift i ditt borettslag eller sameie gjøres på den beste måten.

En styreleder eller styremedlem som jobber med enkelt styrearbeid på kjøkkenbordet.

Forretningsførsel for borettslag og sameier

Det er styret som er ansvarlig for borettslagets eller sameiets økonomi og regnskapsføring. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor tilbyr Usbl forretningsførsel til borettslag og sameier. Våre rådgivere og autoriserte regnskapsførere hjelper styrer med å ivareta alle de årlige oppgavene.

Over 1 700 borettslag og sameier har allerede trygt overlatt ansvaret til oss som forretningsfører.

Regnskapsføring, forretningsførsel og økonomistyring

Vi kan ta oss av tjenester som budsjettering og regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader og generell rådgivning for styret om daglig drift av borettslaget eller sameiet. Våre rådgivere hjelper deg også gjerne med andre administrative oppgaver. Med Usbl som forretningsfører får du en effektiv og trygg styring av økonomi og administrasjon i ditt borettslag eller sameie. 

Vi kan bistå med likviditetsbudsjetter, følge opp forsikring av eiendommen, innhente finansieringstilbud og delta i årsmøter og generalforsamlinger. Vi skreddersyr tjenesten til ditt borettslag eller sameie og tar oss gjerne av alt fra innkalling til styremøter og protokoller til oppfølging av vedtakene.

Store besparelser å hente

Usbl har mange samarbeidspartnere som leverer tjenester som borettslag og sameier trenger.

Basert på bonusene og rabattene de tilbyr har vi regnet ut hva et gjennomsnittlig borettslag/sameie, i ulike størrelseskategorier, kan spare på tjenestene.

Fordeler for borettslag og sameier som kunde i Usbl

Vi tilbyr det nettbaserte verktøyet Bonabo (tidligere Portalen) som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Portalen lar deg blant annet behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker og gir deg tilgang til beboerlister og ditt borettslag eller sameiets regnskap og arkiv. 

Styrearbeid i sameie eller borettslag

Som styreleder eller styremedlem i borettslag eller sameie har du stort ansvar. Jobben kan også være tidkrevende. Vil du jobbe mer effektivt og ta bedre beslutninger i ditt styrearbeid? Usbl har kompetansen og erfaringen til å hjelpe deg med styrearbeidet.

Å sitte i et styre i et borettslag eller sameie betyr at du skal forholde deg til mange arbeidsoppgaver. Mye av styrearbeidet følger et årshjul, der mange faste oppgaver skjer til samme tid hvert år. Skaffer du deg en oversikt over behovene gjennom hele året, kan du planlegge styrearbeidet bedre.

Styret skal sørge for vedlikehold av borettslaget eller sameiet, og sørge for at den daglige driften av borettslaget eller sameiet ivaretas. Styret er også ansvarlig for borettslaget eller sameiets økonomi.

Rådgivning

Usbl kan bidra med rådgivning eller advokathjelp som kan løse vanskelige situasjoner for styret. Som styreleder eller styremedlem i et borettslag eller sameie kan det også være vanskelig å vite hvor du skal innhente den ekspertisen som trengs til enhver tid. 

Du finner all kompetanse og bistand du trenger under samme tak hos Usbl. Er du kunde hos Usbl, er det bare å ta kontakt med din kundeansvarlig om du har spørsmål.

«Usbl fikk det til å bli moro. De er profesjonelle, de har god teknisk kompetanse og de følger opp.» - Bente Dahl, styreleder i Bragernes Atrium borettslag