Hopp til hovedinnhold

Samfunnsansvar og miljø

I Usbl handler samfunnsansvar om hvordan vi skaper og forvalter verdier for deg, oss og samfunnet vårt. Vi har felles utfordringer, hvor vi alle må bidra der vi kan.

Som en stor aktør i norsk eiendomsbransje, har Usbl påvirkning på mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Dette ansvaret jobber vi med hele tiden, og vi setter stadig nye mål for bærekraftige bo-opplevelser. ​

  • Vi bygger og forvalter gode bærekraftige hjem
  • Vi reduserer vårt klimagassutslipp
  • Vi tilrettelegger for deling og gjenbruk

Usbl, AI og teknologisk utvikling

Usbl er tilhenger av teknologisk utvikling og er nysgjerrig på hvordan vi som boligbyggelag og organisasjon kan dra nytte av blant annet kunstig intelligens (AI) i vårt arbeid. 

Vi har utarbeidet interne retningslinjer for bruk både internt og eksternt, og tar hensyn knyttet til AI på alvor. Vi kan forsikre våre kunder og samarbeidspartnere om at vi alltid vil opplyse om at AI har vært brukt til å utarbeide innhold, dersom det er tilfellet.

Hvis spørsmål om AI og Usbl vekker din nysgjerrighet, ta gjerne kontakt med IT-sjef Henrik Welle. 

Henrik Welle

IT-sjef

Bilde: AI-generert. Midjourney / Henrik Welle

Usbl respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Det er viktig for Usbl å etterleve retningslinjene som er satt og oppfylle informasjonskravet definert i Åpenhetsloven. 

Loven har som formål å sørge for at virksomheter i Norge følger OECD og FNs internasjonale prinsipper om respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og å sikre allmenhetens tilgang på informasjon.  

Har du spørsmål om hvordan Usbl håndterer aktsomhetsvurderinger generelt eller knyttet til noen av våre produkter eller tjenester, send oss gjerne en forespørsel til aapenhetsloven@usbl.no

Vi forplikter oss til å gi deg et skriftlig svar innen tre uker.