Hopp til hovedinnhold
Hage, balkong og utemiljø
Nytt bomiljø med ny takterrasse
D
a borettslagets fellesterrasse ble stengt fordi den var for farlig å bruke, bestemte beboerne seg for å ta tak. Nå, to år senere, er en rehabilitert og ny takterrasse blitt til oasen de ønsket seg.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
1. november 2022

For beboerne i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 (CK30) nederst på Grünerløkka i, er det en tid før og etter at den nye takterrassen sto klar til bruk sommeren 2022.

– Vi kaller terrassen takhagen vår, forteller Torben Nilsen, styreleder i borettslaget og ivrig medlem i arbeidsgruppen som har drevet takterrasseprosjektet framover. Gjengen på fire har vært med fra de første planene til den nye oasen var fullført.

Vi kaller terrassen takhagen vår.

Ny takterrasse – nytt møtested

Selv om takterrassen ble offisielt åpnet 25. august, har den allerede vært i bruk siden starten av juni. Taket har blitt til et sted hvor man treffer naboen og slår av en prat.

– Vår nye takterrasse har skapt et bomiljø i borettslaget, og vi har blitt mer kjent med hverandre, mener Eirik Olav Mo Wroldsen som er leder av arbeidsgruppa.

Takterrassen har også blitt et populært sted å ta med gjester. Beboer Jonas Wold-Hansen og gjesten hans, Henriette Elise Hustveit Melien, nyter et glass vin mens kveldshimmelen går over i oransje og lysene går på i de livlige gatene på Grünerløkka.

– Det er blitt mer sosialt her. Det føles som å være på et utested her på taket, sier Henriette. Jonas prøver å få minst en time ute på terrassen hver dag. Her er han sosial med naboer og gjester, men han setter også pris på at det er soner hvor man kan sitte i fred og ro.

– Jeg tar gjerne med meg mac-en min og et teppe og setter meg der det er sol lengst, forteller han.

FØR: Takterrassen anno 2019 var et pill råttent tak
NÅ: Den rehabiliterte takterrassen er delt opp i soner slik at mange kan bruke takterrassen på én gang. Det er rom for dem som vil ha det sosialt, men samtidig også for dem som oppsøker fred, ro og alenetid.

Fikk støtte fra Usbl’s Bomiljøfond

Alt i alt har det kostet i underkant av fem millioner å få i stand en ny takterrasse i borettslaget. Bomiljøfondet i Usbl bevilget hele 200 000 kroner til møblering og planting, den viktige finishen som gjør terrassen til et sted du vil være. Pengene ble brukt på plassbygde plantekasser og sitteplasser, sofagrupper, benker, bord og solsenger som er fordelt på de to delene av terrassen:

Den aktive sonen med områder for lek og trening, yogaplattform og solsenger, og den sosiale sonen med flere ulike sittegrupper.

– Pengene fra Usbl’s Bomiljøfond kom veldig godt med, forteller Torben. Og det er ikke bare mennesker som nyter godt av inventaret på takterrassen.

Humler og bier fant veien til plantene her oppe på taket allerede første uka, sier han.

– Da plantene og møblene kom på plass, ble takterrassen enda penere, tilføyer Karsten Walle-Hansen. Han sitter i styret i borettslaget hvor han har bodd siden 2020. Karsten er strålende fornøyd med uteplassen på taket og skal engasjere seg i fremtidige prosjekt også.

– Da vi offisielt åpnet terrassen 25. august, kom en tredjedel av alle som bor her. Takterrassen har skapt engasjement, og det hjelper på bomiljøet, mener han.

En beboer i Usbl borettslag eller sameie planter i bygningens felles drivhus.

Søk om støtte fra Usbl Bomiljøfondet

Har også du gode ideer som kan forbedre bomiljøet i borettslaget eller sameiet ditt?

Send innen søknad hvor dere beskriver prosjektet og estimert budsjett og send den til Usbl Bomiljøfondet

Søknadsfrist er 1. mai og 1. november hvert år

På toppen av et fredet bygg

I 2019, var taket langt unna å være en oase. Styret hadde allerede da fått henvendelser fra beboere med ønske om at noe måtte gjøres med uteplassen.

– Det var som en stor og gold plattform. Det var ingenting her bortsett fra et bord og noen benker. Satt det noen her, var det lite fristende for andre å slå seg ned, forteller leder Eirik Olav Mo Wroldsen i arbeidsgruppen.

– Det viste seg etter hvert at taket var pill råttent. Folk tråkket rett og slett gjennom plankebordene, og takterrassen ble stengt av sikkerhetsmessige årsaker, sier han.

Den rundt 700 kvm store takterrassen, fordelt på to områder på hver sin side av bygget, ble altså stående ubrukt. Dermed hadde beboerne ingen uteplass.

Bygget der borettslaget ligger, er et gammelt fabrikkbygg som ligger ved Akerselva. Det har huset blant annet Christiania Lagerhus, en radiofabrikk og Norske Eggcentraler før fabrikklokalene ble gjort om til leiligheter i størrelser fra 40 til 90 kvm. Byggets fasader er fredet og er på Byantikvarens gule lister. Det betyr at bygging av verandaer og balkonger er utelukket. Den eneste uteplassen for beboerne i de 115 boenhetene, er taket. Noe måtte skje.

DRIVKRAFT: Styreleder i Borettslaget CK30, Torben Nilsen, har vært med i arbeidsgruppen som har jobbet med framdrift av takterrasseprosjektet fra planlegging til ferdig takhage.

3 tips til ildsjeler i borettslaget

  • Arbeidsgruppen i CK30 har tre gode tips til dere som vil sette i gang prosjekter i borettslag og sameier:
  • Sørg for god planlegging. Utarbeid gode tekniske konkurransebeskrivelser
  • Involver andelseiere og beboere
  • Opprett en prosjektkomite som holder i fremdriften

Vedtok full rehabilitering

Det ble satt ned en prosjektkomité – en arbeidsgruppe der Torben Nilsen som nyvalgt styreleder i borettslaget, var med. Beboerne var med på at noe måtte gjøres med takterrassen, men hvor mye ville de være med på når det kom til kostnader?

– Vi la fram tre forslag de kunne stemme på, forteller Torben:

1. Bytte ut bordene som var ødelagt på terrassen.

2. Bytte ut det som var ødelagt og sette ut litt møbler.

3. Full rehabilitering med bygging av en helt ny takterrasse med blant annet soneinndeling og nytt takbelegg under terrassen.

– Uansett hva som ble vedtatt, måtte det gjøres noe med hensyn til sikkerheten. Alternativet var en stengt takterrasse, sier Torben. Han og prosjektkomiteen la inn krefter på å få med andelseiere og beboere på tredje alternativ. Og under en ekstraordinær generalforsamling i 2020 ble budsjettrammene for alternativet vedtatt.

– Siden den gang har prosjektkomiteen hatt ukentlige møter. Vi har vært en arbeidsgruppe på fire. Dette er ikke en enmannsjobb, understreker Torben.

Alternativet var en stengt takterrasse.

Søknader og anbudsrunde

Med faste ukentlige kveldsmøter drev arbeidsgruppen takprosjektet videre.

En spørreundersøkelse ble lagd for å kartlegge beboernes ønsker for den nye takterrassen. Så ble det verdenskjente arkitektbyrået Snøhetta engasjert. De gjorde forprosjektet og lagde skisser. Deretter ble jobben sendt på anbud, og søknad om rammetillatelse ble sendt til kommunen.

– Søknadsprosessen hos Oslo kommune tok lengre tid enn vi hadde planlagt, men samtidig gikk anbudsprosessen raskt, forteller Torben. Det startet med 13 entreprenørselskap i første anbudsrunde. I runde to gjensto fire. Valget falt til slutt på Hanisch Bygg.

I februar 2021 ble søknad om igangsettelse sendt, og allerede måneden etter kunne arbeidet starte.

Tett samarbeid om gode løsninger

– Vi er veldig godt fornøyde med entreprenøren vår. I starten var det tett oppfølging og mange avklaringer som måtte gjøres. Og vi måtte sikre at vi holdt oss innenfor planen og den tekniske konkurransebeskrivelsen. Vi hadde mange gode diskusjoner for å finne gode løsninger, forteller Torben.

Entreprenøren sørget for HMS og nødvendige konsulenter slik at sikkerheten ble ivaretatt under prosessen.

– Prosjektet har gått bra, sier entreprenør Håkon Hanisch og gir honnør til arbeidsgruppen i borettslaget.

– Det var veldig mange detaljer, men allikevel ikke noen store overraskelser, forteller han. Noen små humper på veien ble det. Blant annet måtte det gjøres tiltak for lyddemping i taket, noe som skapte forsinkelser og venting.

– Men på den annen side gikk andre prosesser raskere enn ventet. Oppstartstillatelsen fra kommunen var klar etter kun et par dager. Også brukstillatelsen kom raskt, forteller entreprenøren.

Hanisch Bygg har gjort noen takterrasser tidligere og har kunnskap om hvilke typer materialer som passer for takterrasser.

– Arkitektene i Snøhetta hadde valgt mange fine løsninger. Noe ble tatt med, mens andre ting måtte velges bort for å komme innenfor budsjettet, forteller Håkon Hanisch.

– Takterrassen er ikke identisk lik tegningene, men soneinndelingene og linjene som ble skissert, ble brukt, tilføyer Torben.

ARBEIDSLAGET: Prosjektgruppa for den nye takterrassen i Borettslaget CK30 er veldig fornøyde med både prosessen og resultatet. Fra venstre: Einar Lervik, Karsten Walle-Hansen, Eirik Olav Mo Wroldsen, Torben Nilsen og entreprenør Håkon Hanisch.

– Verdt innsatsen!

Siden 2020 har de fire i arbeidsgruppen møttes på kveldstid alle mandager med unntak av i ferier. De har brukt ett årsverk på jobben, alt tatt av fritiden.

– Det har blitt mange kvelder med prosjektarbeid, men det har vært moro og sosialt også. Det ble verdt innsatsen, konkluderer Torben Nilsen.

– Det har vært en lærerik prosess. Vi har ulik kompetanse fra ulike yrker som vi har dratt nytte av. I tillegg har flere i borettslaget bidratt, blant annet med møbleringsplanen og plantene, forteller han.

Selv om Torben flyttet ut av CK30 i år, grunnet familieforøkelse, sitter han fremdeles i styret.

– Jeg synes det er gøy å være med i slike prosjekter og kunne ikke forlate skuta før det var fullført, sier han. Kun småting gjenstår.

– Så lenge vi hadde budsjettet klart og en godkjent plan, var jobben enkel og grei. Uforutsette ting dukket opp, men det klarte vi å løse. Vi holdt oss innenfor budsjettrammene, noe som var mål nummer én for oss, sier den fornøyde styrelederen i borettslaget.

Det har blitt mange kvelder med prosjektarbeid, men det har vært moro og sosialt også. Det ble verdt innsatsen.

Prosjekt- og byggeledelse hos Usbl 

Har dere et prosjekt som omhandler vedlikehold eller rehabilitering? Slike omfattende oppgaver krever som regel oppfølging av personell med teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse.  Og her kan vi i Usbl Prosjekt kan bistå borettslag og sameier både med prosjektutvikling, samt prosjekt og byggeledelse ved rehabilitering og vedlikehold. Ta kontakt med oss på usbl@usbl.no for en uforpliktende samtale.

Inspirasjon og tips