Hopp til hovedinnhold

Bomiljøfondet

Usbl er opptatt av miljøvennlige og gode bomiljø, og i en årrekke har vi bevilget betydelige beløp til nettopp dette. Styret kan søke om støtte til en trygg lekeplass for barn, ladestasjoner for biler og sykler solcellepaneler eller en kjøkkenhage, hvor dere kan dyrke egne grønnsaker.

En beboer i Usbl borettslag eller sameie planter i bygningens felles drivhus.

Bomiljøfondets formål er å bidra til gode og klimavennlige bomiljø. Usbl ønsker derfor å støtte prosjekter som:

  • Fremmer miljøvennlig drift av borettslag og sameier
  • Bidrar til økt kommunikasjon og samhandling mellom beboere

Type prosjekter som kan få støtte fra Bomiljøfondet:

  • Miljøvennlige energiløsninger (for eksempel elbil og/eller elsykkel lading, solcellepaneler).
  • Individuelle energi- og vannmålere.
  • Miljø- og energianalyser eller klimaregnskap.
  • Opparbeidelse av uteområder og fellesarealer (for eksempel lekeplasser, beplantning, sittegrupper og grill).
  • Styrke biomangfold (for eksempel «La Humla Suse» pakke).
  • Tiltak for delingsøkonomi (for eksempel deling av sport- og fritidsutstyr med BUA).
  • Jubileer for borettslaget eller sameiet deres.
  • Andre sosiale eller miljøvennlige tiltak.

Søknadsfristene er henholdsvis 1. mai og 1. november hvert år.

BUA – deling  av sportsutstyr i borettslag og sameier ♻

Sammen med den ideelle organisasjonen BUA har Usbl utviklet konseptet «BUA i borettslag og sameier» - et helhetlig konsept for deling av sport- og fritidsutstyr som bidrar til bedre helse, mindre sosiale forskjeller og lavere forbruk. Målet er at alle beboere skal ha tilgang til sports- og fritidsutstyr.

BUAs digitale utlånssystem gjør det enkelt for beboere å reservere utstyr og enkelt for styret å administrere utlånsordningen.

Usbl's Bomiljøfondet gir støtte til både etablering av BUA og til innkjøp av utstyr.

Les mer om hvordan du etablerer BUA i ditt borettslag eller sameie.