Hopp til hovedinnhold

Bomiljøfondet

Usbl er opptatt av gode bomiljø, og i en årrekke har vi bevilget betydelige beløp til nettopp dette. Du kan søke om tilskudd til en trygg lekeplass for barna dine, gode ladeordninger i garasjeanlegget eller en kjøkkenhage, hvor du kan dyrke egne grønnsaker.

En beboer i Usbl borettslag eller sameie planter i bygningens felles drivhus.

Bomiljøfondet skal støtte opp under gode og klimavennlige bomiljø. Usbl ønsker derfor å legge vekt på investeringer som:

 • Fremmer miljøvennlig drift av borettslag
 • Bidrar til økt kommunikasjon og samhandling mellom beboere

Hva kan det søkes om:

 • Miljøvennlige energiløsninger
 • Infrastruktur knyttet til billading og sykkellading
 • Miljø- og energianalyse 
 • Støtte klimavennlige produkter ved rehabiliteringer
 • Energi- og vannmålere
 • Opparbeidelse av uteområder/ felleslokaler (lekeplasser, sittegrupper, grill, beplantning o.l.).
 • Tiltak for delingsøkonomi
 • Arrangementer/jubileer
 • Andre sosiale og eller klimavennlige miljøtiltak.

 

Søknadsfristene er henholdsvis 1. mai og 1. november hvert år.