Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Søk om midler fra Bomiljøfondet

Alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl kan søke om støtte til tiltak i borettslaget eller sameiet, eller nærmiljøet.

Midler fra Bomiljøfondet deles ut to ganger i året. Søknadsfristene er 1. mai og 1. november hvert år.

Husk at prosjektet må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført innen tidsfristen må det søkes om midler på nytt.

Søk om midler fra Bomiljøfondet

Her kan du laste opp vedlegg til din søknad. Det er ikke påkrevd å laste opp vedlegg.