Hopp til hovedinnhold

Søk om midler fra Bomiljøfondet

Alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl kan søke om støtte til tiltak i borettslaget eller sameiet, eller nærmiljøet.

Har ditt borettslag eller sameie et prosjekt som støtter opp under et godt og klimavennlig bomiljø? Da oppfordrer vi deg til å søke! Ikke alle får, men den som ikke søker får i alle fall ikke.

Midler fra Bomiljøfondet deles ut to ganger i året. Søknadsfristene er 1. mai og 1. november hvert år.

Betingelser

Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. For å motta støtte må borettslaget eller sameiet kunne dekke minst 50 % av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold.

Borettslag eller sameier som mottar støtte på 50 000 kroner eller mer, vil være forpliktet til å bruke Usbl som forretningsfører i tre år etter at midlene er utbetalt.

Søk om midler fra Bomiljøfondet

Søker du "La humla suse", velg alternativ under (Bomiljøfondet støtter opp mot 70%, gitt en håndterlig søkermasse)

Her kan du laste opp vedlegg til din søknad. Det er ikke påkrevd å laste opp vedlegg.