Hopp til hovedinnhold

Søk om støtte fra Bomiljøfondet

Alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl kan søke om støtte til tiltak som bidrar til et godt sosialt og klimavennlig bomiljø.

Usbl deler ut støtte fra Bomiljøfondet to ganger i året. Søknadsfristene er 1. mai og 1. november hvert år.

Betingelser

  • Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget.
  • For å motta støtte må borettslaget eller sameiet kunne dekke minst 50 prosent av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold.
  • «La Humla Suse» pakken kan få støtte opp mot 70 prosent.
  • Det er mulig å søke midler til prosjekter som er påbegynte, men ikke avsluttet ved gjeldende frist, så lenge oppstarten har vært i løpet av siste seks månedene.
  • Borettslag eller sameier som mottar støtte på 50 000 kroner eller mer, vil være forpliktet til å bruke Usbl som forretningsfører i tre år etter at midlene er utbetalt.
  • Det er bare styret som kan sende inn søknad.

Søk om midler fra Bomiljøfondet

Her kan du laste opp vedlegg til din søknad av for eksempel innhentet tilbud, bilder etc. Det er ikke påkrevd å laste opp vedlegg. For opplasting av flere vedlegg må filene gjøre om til én zippet fil.