Hopp til hovedinnhold
Bærekraft og miljø
Vi støtter grønne prosjekter i ditt nabolag
F
or Usbl er gode bomiljø en viktig ingrediens for at våre beboere skal trives. Derfor har vi i en årrekke bevilget betydelige beløp til nettopp dette gjennom Bomiljøfondet.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
2. mars 2021
Tekst: Grethe Rønningen | Foto: Usbl, Getty

Nå øker vi satsingen på klima og bærekraft. Derfor kommer deler av fondets årlige midler gå til klimavennlige tiltak, forteller Anders Bårtveit, leder for Bomiljøfondet i Usbl.

– Søk om støtte til et varmepumpeanlegg, til solceller på taket, til en hageparsell for dyrking av egne grønnsaker eller til en takterrasse for felles hygge. Vi har lang tradisjon i å bevilge støtte til alt fra lekeplasser til jubileer. Det fortsetter vi med. Samtidig ser vi svært gjerne søknader som støtter opp om Usbl’s overordnede bærekraftstrategi om klimanøytrale boliger. Vi ønsker å se enda grønnere borettslag i vår portefølje, og vil gjerne hjelpe til på denne reisen, sier han.

Anders Bårtveit, leder for Bomiljøfondet, oppfordrer borettslag og sameier om å søke støtte til grønne tiltak.

Nøkkelen til trivsel

Det betyr at du kan søke støtte til blant annet miljøvennlige energiløsninger, etablering av energi- og vannmålere, delingstjenester og andre sosiale eller klimavennlige tiltak. 

Samtidig gir dette langt flere borettslag og sameier mulighet til å gjennomføre prosjekter til det beste for både fellesskapet og miljøet for øvrig. 

– Et godt og trygt bomiljø er en viktig nøkkel til trivsel. Vi ønsker å skape en helhetlig bo-opplevelse for alle, uavhengig familie- og livssituasjon. Skal beboere virkelig trives er det mange faktorer som må være på plass. Usbl’s Bomiljøfond ønsker å støtte opp om de gode prosjektene og initiativene som spirer rundt blant våre 65 000 forvaltende enheter, sier Bårtveit.

Et sted for sosialt fellesskap

Hva som er et godt bomiljø er opp til beboerne å bestemme. Derfor er det stor variasjon i hva borettslag og sameier søker om penger til. 

– Alle beboere vil ha en egen definisjon av hva som karakteriserer et godt bomiljø. Men vi mener at fellesnevneren er et sosialt fellesskap. Et sted hvor naboer kommer godt overens og kan dele en kopp kaffe i hagen. Det kjennetegnes av pent opparbeidede fellesarealer som kan spre glede i hverdagen, og hvor vi har gode og grønne løsninger som møter fremtidens utfordringer knyttet til miljø. Fellesområdene må være sikre, slik at foreldre skal føle det er trygt å slippe barna ut, sier Bårtveit.

Alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl kan søke om støtte. Støtte fra Bomiljøfondet deles ut to ganger i året. Søknadsfristene er henholdsvis 1. mai og 1. november hvert år. Har du et forslag til et tiltak ditt borettslag eller sameie kan gjøre for bomiljøet? Ta kontakt med styret hos deg. 

– Send inn en gjennomtenkt søknad, så gleder vi oss til å behandle den, sier Bårtveit.

Søk støtte nå

Det er ikke vanskelig å søke om støtte fra Bomiljøfondet. Slik gjør du det:

  1. Sjekk først om ideene deres kan få støtte fra Bomiljøfondet. Her finner du kriteriene beskrevet,
  2. Lag en god beskrivelse av ideen/prosjektet
  3. Sett opp et budsjett for kostnadene ved gjennomføring

Søknad sender du her.

Bomiljøfondet

For å motta støtte fra Usbl Bomiljøfond, må borettslaget eller sameiet dekke minst halvparten av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsavtaler eller ordinært vedlikehold. Borettslag og sameier som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, vil være bundet til å bruke Usbl som forretningsfører i fem år etter at midlene er utbetalt. Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget.

Vi øker satsingen på klima og bærekraft. Deler av Bomiljøfondet går til grønne tiltak.
Inspirasjon og tips