Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi
Dette bør du ha i orden før du går på visning
N
år du skal kjøpe ny bolig, er det mange ting å tenke på, også før du går på visning. Alt fra finansieringsbevis og mellomfinansiering til å skjønne forskjell på borettslag og sameie. Her får du en guide som hjelper deg med første etappe i boligreisen.
10. november 2020
Tekst: Sempro | Foto: Getty, Usbl & Unsplash

Det å kjøpe bolig er et stort steg for oss alle. Om det er snakk om din første bolig, eller om familiesituasjonen har forandret seg og du trenger mer eller kanskje mindre plass. Uansett krever boligkjøpsprosessen at du har gjort gode forberedelser og satt deg inn i hva som må være i orden når du først står ansikt til ansikt med boligdrømmen, og ønsker å legge inn et bud. 

Finansiering av ny bolig

Kjøp av bolig er for de fleste sidestilt med kombinasjonen av lån og egenkapital. Hvor mye du kan låne fra din bank avhenger av flere faktorer. Hva har du i egenkapital, altså oppsparte midler? Har du leilighet fra før som du skal selge? Hva har du i årsinntekt og er du alene eller skal du kjøpe sammen med andre? Boliglånsforskriften forteller hvor mye vi til enhver tid må ha i egenkapital for at bankene skal kunne låne oss penger. Per i dag er regelen en maksimal belåningsgrad på 85 %. Med andre ord må du ha 15 % egenkapital for kjøp av primærbolig. 

Det er også viktig å huske på at din andel av en eventuell fellesgjeld tas med når banken beregner belåningsgraden. At du har nok egenkapital er i seg selv ikke en garanti for at du får innvilget lån fra banken. Du må også vise at du har evne til å håndtere de månedlige kostnadene, og dette må gjenspeiles i fast inntekt. Du kan heller ikke låne mer enn fem ganger din egen inntekt, og da tas også eventuelt studielån og annen gjeld med i beregningen.

Derfor må du ha finansieringsbevis

Før du setter i gang med visningsrunden, må du ha finansieringsbeviset i orden. I dagens marked er det ofte full fart i budgivningen rett etter at visningene er over, og vil du være med i budrunden må du ha et skriftlig finansieringsbevis fra din bank. Husk å ikke sende selve finansieringsbeviset til megler. Hvor mye du faktisk har å rutte med er et kort du skal holde tett til brystet.

Hvordan fungerer pant i eksisterende bolig

Er du allerede eier av en bolig og skal kjøpe nytt, bør du være oppmerksom på at pant i eksisterende bolig må søkes overført til ny bolig. Dette er ikke noe som skjer automatisk. Din kunderådgiver i banken vil på grunnlag av verdivurderingen av eksisterende bolig, hvor mye du tjener og egenkapital gi tilsagn om overføring av lån og den totale budsjettrammen for kjøp av din nye bolig. 

Slik fungerer mellomfinansiering

Selv om noen banker nå har strammet inn reglene, og styrer mot at du må selge eksisterende bolig før du kjøper ny, er de fleste fortsatt åpen for en mellomfinansieringløsning. Dette innebærer at banken, i en kort periode, låner ut nok penger til at du kan eie to boliger samtidig. Du må regne med en noe høyere renter på den delen av lånet som er mellomfinansieringslånet. Når du har fått solgt den gamle boligen din, vil både gammelt lån og mellomfinansieringslånet bli slettet, og du sitter igjen med lån på ny bolig.

Hva er forskjellen på borettslag og sameie

Når du skal se etter ny bolig vil du trolig komme over interessante boligobjekter i både sameier og i borettslag. Det er forskjeller på disse, men begge er trygge valg for deg som skal kjøpe ny bolig. 

Et borettslag er finansiert både gjennom et felles lån med sikkerhet i borettslagets eiendom og av et innskudd som betales inn av deg som boligkjøper. Totalprisen blir da summen av innskuddet og andel av fellesgjelden. Du kjøper dermed en andel i borettslaget, og har en bruksrett til egen bolig. Som en del av de månedlige kostnadene må du beregne din andel av de månedlige felleskostnader, som skal dekke vedlikehold og strøm i fellesområdene, offentlige avgifter og lignende. 
Felleskostnadene i et borettslag blir naturligvis høyere, siden denne også inkluderer din andel av borettslaget fellesgjeld. 

I et sameie kjøper du en eierseksjon i tillegg til en tenkt del av fellesområdene. Et sameie kan ikke uten videre ta opp et felles lån, for eksempel til utbedringer av fellesområdene. Dette kan gjøre det vanskeligere for styret å få utført ønskede og nødvendige utbedringer i sameiet. Selv om du ikke nødvendigvis må svare for en andel av fellesgjeld må du som beboer svare for din del av felleskostnader som for eksempel strøm og offentlige avgifter.  

Her kan du lese mer om forskjellen mellom borettslag og sameie

Derfor må du lese salgsoppgaven nøye før du går på visning

Det å kjøpe bolig er en millioninvestering. Noe som tilsier at du også bør investere godt med tid når du setter deg ned med salgsoppgaven til de boligobjektene du vurderer som aktuelle. De aller fleste boliger selges “som de er”, og dette medfører at du som kjøper plikter å sette deg godt inn i hva som faktisk står i salgsoppgaven. 

Vær spesielt oppmerksom på vage og negative formuleringer, spesielt i forhold til våtrom og kjøkken. Større mangler i disse rommene vil fort bli kostbare å utbedre. Du bør også sette deg inn i hvordan et eventuelt sameie eller borettslag er drevet og hvordan økonomien er. Er det for eksempel planlagt større utbedringer som vil påvirke felleskostnadene i stor grad? Dersom det er noe du ikke forstår, så må du spørre. Bruk megler, venner og familie - eller søk hjelp hos fagfolk. Det kan vise seg å være en billig forsikring. 

Vil du flytte rett inn eller kjøpe oppussingsobjekt

Spørsmålet om du skal kjøpe en helt ny bolig eller om du er handy nok - eller kjenner noen som er det - til at et oppussingsobjekt kan være aktuelt. Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene. Det er dessverre slik at mange brenner seg på hvor høye kostnader det faktisk er snakk om ved en totalrenovering. Det å male vegger og flytte lettvegger går bra for de fleste, men spesielt rom som kjøkken og bad, gamle rørsystemer og elektriske anlegg får pengene til å renne ut av kontoen. Dette er du nødt til å ta med i kostnadsberegningen, slik at du faktisk vet hva det totale bildet blir. Tid er også penger, og om du ikke er typen som liker tidkrevende prosjekter er kanskje det å kjøpe en innflytningsklar bolig en bedre løsning. 

Kjøper du nytt kan du se frem til ti år, rundt regnet, uten at du trenger å budsjettere for ny oppussing, og dermed blir kostnadsbildet langt mer forutsigbart.  

Det å kjøpe bolig er en omfattende, men også en morsom prosess. Når du skal finne en ny bolig til deg og familien din, bør du forsikre deg om at du ikke forhaster deg eller kjøper katta i sekken. Som medlem i Usbl får du forkjøpsrett på over 90 000 boliger over hele landet 

Som Usbl-medlem får du også hjelp fra DNB til å selge din nåværende bolig, gunstig rente og du sparer hele 12 000 kroner dersom du er medlem hos oss. 

Lykke til i jakten på ny bolig.   

Inspirasjon og tips