Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi
Usbl øker mengden boligtomter i “banken”
I
en vanskelig tid for bygging av nye boliger, satser likevel boligbyggelaget Usbl på å øke beholdningen i tomtebanken sin. – Når markedet etter hvert normaliseres, ønsker vi å være godt posisjonert for dette, sier leder for akkvisisjon i Usbl, Petter Bringedal.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
24. mai 2024

– Vi har ambisiøse mål og sterke vekstambisjoner når det kommer til Usbl’s tomtebank, sier Petter Bringedal. 

Usbl har per i dag en tomtebank til ca 2500 boliger, og planen er å øke beholdningen i tiden fremover. En del av tomtebanken er prosjekter som er allerede ferdig regulert for bygging, eller det Bringedal kaller «gryteklare prosjekter». Andre boligprosjekter er under utvikling.

– Vi står sterkt finansielt og ønsker å kjøpe flere tomter alene eller i partnerskap. Vi gjør gjerne begge deler, sier han og tilføyer at prosjektene helst bør være på minst 50 boliger i heleide prosjekter, eller det doble ved partnerskap.

Print

Vi søker tomter

Usbl ønsker å kjøpe eiendom for utvikling av gode boligområder.

Petter Bringedal startet som leder for akkvisisjon hos Usbl i mars 2024, og er et viktig tilskudd til satsningen. Foto: Daniel Tengs

Gjør seg klar med flere boligtomter

Selv om boligutbyggingen står så godt som stille og boligkjøperne sitter på gjerdet, stopper ikke Usbl jobben med akkvisisjon, eller eiendomskjøp. 

– Det er vanskelig å jobbe med nybolig i disse tider, men det gir også muligheter nå som markedet står stille, sier Petter. Han og kollegene i Usbl sitter nemlig ikke på gjerdet sammen med boligkjøpere, men bruker tidsvinduet fram til markedet løsner til å øke tomtebanken.

Analyser for å forutsi boligbehovet

Akkvisisjonsavdelingen i Usbl gjør ikke noe på slump og innfall. Det ligger mye forarbeid bak et oppkjøp av en eiendom.

– Det er vanskelig å forutsi hvor mye som vil bygges i de nærmeste årene. Så alt vi tar av beslutninger er forankret i analyser. Dette gjør vi for å predikere og avdekke fremtidige behov for nye boliger, hvor behovet vil bli stort og når boligmarkedet løsner, sier Bringedal. 

– Det er vanskelig å vite når, men vi skal være klare når markedet er det. Og da gjelder det å ha byggeklare prosjekter, understreker han.

Usbl og AF eiendom sammen en attraktiv tomt i Ullevålsveien 114. Prosjektet vil tilføre bydelen, som over tid har hatt lavt tilskudd av nybygde boliger, 75-80 splitter nye boliger. Vera Houck fra Boligbyggelaget Usbl (t.v.) og Espen Friis Jørgensen fra AF Eiendom gleder seg til å sette i gang. Foto: Vebjørn Løvås

Venter på stabilisering av boligmarkedet

– På få år har byggekostnadene gått opp med rundt 25 prosent, uten at boligprisveksten har vært tilsvarende. Det betyr at i enkelte områder koster det mer å føre opp bygg enn det man får solgt det for, og da går ikke kalkylene våre opp. Vi tror at en generell inntektsøkning kombinert med en sterk boligprisvekst etter hvert vil bidra til å muliggjøre boliginvesteringene, men vi er forberedt på utfordrende tider en stund fremover, sier Petter Bringedal. Han tror 2024 blir et spennende og utfordrende år for både boligutbyggere og boligkjøpere.

– Vi håper at rentetoppen er nådd og at boligrenten etter hvert beveger seg nedover igjen. Med reallønnsvekst i tillegg, vil flere kjenne at økonomien og boligmarkedet er mer stabilt og trygt, sier Petter Bringedal. Han forklarer at dette er spesielt viktig for gruppen som ønsker å kjøpe seg inn i nye boligprosjekter hvor man kan måtte vente opptil et par år før innflytting og eventuelt salg av nåværende bolig. 

– I et usikkert boligmarked vil mange synes det er for mye risiko i å kjøpe nytt, sier han.

Størst vekst i stor-Oslo

– Vi satser mest på oppkjøp av tomter i Stor-Oslo-regionen, det vil si alle områder der du kan komme til Oslo med bil eller kollektivt på under 30 minutter, forteller Bringedal. Han forklarer fokuset på Oslo, med at hovedstadsområdet har størst befolkningsvekst og dermed størst behov for nye boliger. Men så er også konkurransen om tomter størst her.

– Samtidig balanserer vi med mindre prosjekter i regionene, der vi ønsker å kjøpe de mest strategiske beliggenhetene, gjerne i tilknytning til utbygging av infrastruktur som vei og jernbane. Vårt geografiske nedslagsfelt går fra Grenlandsområdet i sør-vest, til Lillehammer i nord og ned til Fredrikstad i sør. Vi samarbeider med dyktige medarbeidere i de ulike regionene, og er stadig på utkikk etter gode prosjekter å investere i.

Akkvisisjon av boliger for utleie

Akkvisisjonsavdelingen i Usbl jobber med å anskaffe tomter for utbygging av boliger, men også oppkjøp av påstartede reguleringsprosjekter og eksisterende bygg.

– Vi har også ønske om å kjøpe boliger for utleie, da gjerne kjøp av bygårder eller oppganger som vi anser som gode utleiecaser, forteller Petter Bringedal.

– Vi ser at mange private aktører i leiemarkedet selger unna leiligheter, men vår strategi er å øke antallet utleieenheter i Oslo-regionen. Vi kan også vurdere oppkjøp i øvrige regioner i noen tilfeller. 

Først i køen

Som Usbl-medlem har du tilgang på mange boliger med forkjøpsrett, enten du vil kjøpe eller leie.

Høy kompetanse innen akkvisisjon

Petter Bringedal forsterker et allerede erfarent og svært kompetent lag innen akkvisisjon hos Usbl. Med seg har Petter Bringedal tre erfarne medarbeidere. To jobber fra Oslo og den tredje i Vestfold.

– Vi har ulik bakgrunn og erfaring, noe som gir akkvisisjonsavdelingen en bred og utfyllende kompetanse. Sammen er vi et bra team! sier han. 

Lederen for akkvisisjon startet i Usbl våren 2024. Med seg tok han en spennende miks av utdanning og erfaring som kommer svært godt til nytte i boligbyggelaget.

Han tok tømrerlinja på yrkesskolen i tenårene. Etter fire år som tømrer, utdannet han seg til siviløkonom med spesialisering i finans. Før Bringedal startet i Usbl, var han ansatt, og etter hvert daglig leder og partner, i et meglerfirma innen næringseiendom. Nå gleder han seg til å jobbe med å anskaffe eiendom til bolig.

– Mine to bakgrunner møter hverandre i jobben min i Usbl, og jeg gleder meg til å jobbe med boligmarkedet fremover, sier Petter Bringedal.

Inspirasjon og tips