Hopp til hovedinnhold
Bolig
Få drømmeboligen med forkjøpsrett
E
r du på boligjakt og leter etter ditt nye hjem? Gjør som Usbl-medlem Stian! Han sikret seg bolig med forkjøpsrett, uten å delta i selve budrunden på leiligheten.
3. november 2020

Som medlem i Usbl kan du sikre deg drømmeboligen med forkjøpsrett i store deler av landet. Forkjøpsrett innebærer at du kan kjøpe en bolig til den prisen selgeren har akseptert, uten at du trenger å være med i budrunden. Du har også fortrinnsrett på leieboliger innen Usbl. 

Bolig med forkjøpsrett utenfor byen

En som nylig fikk erfare verdien av medlemsfordelen med forkjøpsrett av boliger tilknyttet Usbl, er førstegangskjøper Stian Sporild (30). Sammen med kjæresten kjøpte han i vinter en Usbl-leilighet i Lier. Leiligheten ble lagt ut med fastprisavklaring.

Hadde ansiennitet, slapp budrunde

Stian Sporild erfarte at det var stor interesse for boligen på visning, men færre folk enn på tilsvarende visninger i Oslo sentrum. Selv tok han seg god tid og sjekket leiligheten ordentlig. 

–  De fleste interessentene brukte i snitt 10 minutter på visningen, mens jeg møtte opp et kvarter før og var på visningen i én time, forteller han.

Med ansienniteten i bakhånd, trengte ikke Usbl-medlemmet å delta i budrunden. På den måten unngikk han å være med på å drive opp prisen ytterligere.

– Dette er vår første bolig, og det var nok derfor litt mer spennende enn vanlig. Fra visning og frem til boligen hadde ligget ute på forkjøp i noen dager, tenkte vi grundig gjennom prosessen og hva det kom til å koste. Vi finregnet og la inn et lodd. De siste fire dagene var nervepirrende, ja …

– Det er flere medlemsfordeler med medlemskap i Usbl og mange penger å spare. 300 kr i året i medlemsavgift i Usbl er vel investerte penger, det er helt sikkert!

Stian Sporild

Mange fordeler for Usbl-medlemmer

Sporild har følgende tips til deg som er ute på boligjakt:

– Om bolig fra et boligbyggelag er interessant, må du melde deg inn så fort som mulig i Usbl. Det er nok ikke mange som tenker over at ansienniteten faktisk kan utgjøre forskjellen på å oppnå boligdrømmen eller ikke, mener han.

Stian mener medlemskap i Usbl kan lønne seg av flere grunner enn forkjøpsrett på boliger:

– Det er flere medlemsfordeler med medlemskap i Usbl og mange penger å spare. 300 kr i året i medlemsavgift i Usbl er vel investerte penger, det er helt sikkert!

Slik bruker du forkjøpsretten i Usbl

Det er to måter å bruke forkjøpsretten i Usbl på, nemlig forhåndsavklaring og fastprisavklaring: 

 1. Forhåndsavklaring skjer ved utlysning av boligen på forkjøpsrett før den er solgt.
 2. Ved fastprisavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett etter at selgeren har akseptert et bud og vilkår.

Det er selgeren, i samråd med megler, som avgjør hvilket alternativ som passer best

Les enda mer om forkjøpsrett, forhåndsavklaring og fastprisavklaring her:

Forkjøpsrett ved forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett før boligen er solgt. Pris og vilkår er enda ikke fastsatt og derfor kan du melde interesse for boligen uten forpliktelser. 

Slik foregår forkjøpsrett ved forhåndsavklaring i praksis:

 1. Eieren av en bolig i et borettslag ønsker å selge boligen sin. Boligen legges ut på Usbl’s nettsider med en tidsfrist for å melde forkjøpsrett.

 2. De som er interesserte i boligen melder forkjøp. 

Dersom du ikke er Usbl-medlem på dette tidspunktet, kan du fremdeles melde deg inn i Usbl og melde forkjøpsinteresse innen fristen løper ut. Meldingen om forkjøpsrett er ikke bindende på dette stadiet.

 1. Boligen legges ut på det åpne markedet.

 2. Budrunden går som normalt. Har du meldt forkjøpsrett, velger du selv om du vil være med i budrunden. Selger aksepterer et bud.

 3. Interessenten med best ansiennitet får tilbud om å kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. 

Takker personen nei til å benytte forkjøpsretten ved forhåndsavklaring, går tilbudet videre til den med nest lengst ansiennitet, og så videre. 

Kjøpet er forpliktende. Usbl kontakter alle som har meldt interesse uansett utfall.

Forkjøpsrett ved fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett når selgeren allerede har akseptert et bud og vilkår. Å melde forkjøpsrett ved fastprisavklaring er forpliktende dersom ingen Usbl-medlemmer bedre ansiennitet også melder forkjøpsrett innen fristen.

Slik foregår forkjøpsrett ved fastprisavklaring i praksis:

 1. Eieren av en bolig i et borettslag ønsker å selge boligen sin. Boligen legges ut på det åpne markedet uten å ha vært utlyst på forkjøpsrett.

 2. Budrunden går som normalt. Selger aksepterer et bud på boligen.

 3. Når selger har akseptert pris og vilkår fra en kjøper, legges boligen ut på Usbl’s nettsider. Interessenter blant Usbl-medlemmer kan melde forkjøp innen en gitt frist. Kjøper kan påberope sin ansiennitet uten å melde forkjøp.

 1. De som er interesserte i boligen melder forkjøpsrett. Du må ha vært medlem fra dagen før budet blir akseptert hos megler for å kunne bruke forkjøpsretten. Meldingen er bindende. Det betyr at du er forpliktet til å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet også har meldt forkjøpsrett innen fristen løper ut.

 2. Interessenten med best ansiennitet trer inn i kjøpsavtalen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Kjøpet er forpliktende. Usbl kontakter alle som har meldt forkjøp uansett utfall.

Hvordan fungerer ansiennitet ved boligkjøp?

Som medlem i Usbl samler du ansiennitet fra den dagen din innmelding er registrert betalt hos oss. Din ansiennitet forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten skal brukes. 

Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett på samme bolig er det medlemmet med lengst ansiennitet som først får muligheten til å kjøpe boligen. Du kan overføre ditt medlemskap og ansiennitet i Usbl til andre i din familie.

Hvordan bruker jeg forkjøpsretten?

Som medlem i Usbl har du forkjøpsrett ved kjøp av nye og brukte boliger. Boligene utlyses på forkjøpsrett, og av de som har meldt sin interesse innen fristen, vil den personen som har lengst ansiennitet få velge bolig først (ny bolig) eller tre inn i høyeste bud (brukt bolig). 

Brukte boliger utlyses i Usbl’s forkjøpsrettsportal og nye boligprosjekter utlyses på Usbl’s nettsider. 

Forpliktelser ved bruk av forkjøpsrett

Ved forhåndsavklaring forplikter du deg ikke til noe ved å melde din interesse før boligselger har akseptert et bud. 

Det er først når du trer inn i budet som selgeren har akseptert og gjennomfører et kjøp av en bolig med forkjøpsretten, at du er bundet. Da gjelder de samme forpliktelsene som ved et vanlig boligkjøp.

Storbysamarbeidet – forkjøpsrett Norge rundt

Gjennom storbysamarbeidet har Usbl-medlemmer forkjøpsrett på over 90 000 boliger over nesten hele landet. 

Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene Usbl, Bate i RogalandBOB og Vestbo på Vestlandet, TOBB i Midt-Norge, Nobl (tidl. Bodø boligbyggelag) i Nordland og Bonord i Troms og Finnmark. 

Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir de tilsammen rundt 340 000 Usbl-medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten.

 

Inspirasjon og tips