Hopp til hovedinnhold
default
Bolig
Usbl bygger morgendagens hjem
E
n fin leilighet skaper ikke trivsel alene. Utformingen av gode nærmiljø og tilgang på tjenester blir stadig mer viktig for boligkjøpere. Det har boligbyggelaget Usbl alltid tatt på alvor.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
11. januar 2023

– Vi lager ikke kun boliger, men boligsamfunn. Der ønsker vi å være med på forme et godt bomiljø som gagner nabolaget og byen, sier prosjektsjef Kjell Åge Bach hos Usbl Vestfold og Telemark. Sammen med kollega Henriette Aaberg-Hansen er han på utkikk etter gode tomter og boligprosjekt som skal bli til morgendagens hjem.

Men hva mener Usbl med morgendagens hjem?

 

Viktige uterom

Usbl ble startet i 1948 da det var akutt boligmangel. Etterkrigstidens unge slo seg sammen og stiftet Ungdommens selvbyggerlag. De jobbet sammen og lagde sine egne boliger. Dugnadsgjengen i Usbl er for lengst erstattet av fagfolk, men denne innledende fasen har satt et varig preg. I Usbl’s borettslag og sameier skal det legges til rette for deling og gode fellesarealer ute og inne.

– Vi har alltid vært opptatt av å skape gode boliger og bomiljøer, forteller Vera M. M. Houck, Usbl’s direktør for bolig- og prosjektutvikling.

– Uterommene er viktige samlingsarenaer i borettslagene. Jeg vil kanskje si at det er typisk for Usbl at vi tilbyr utearealer som fungerer for alle beboerne og i forskjellige situasjoner, sier Houck.

Dele og låne utstyr og bil

Der det bygges nytt, skal det legges til rette for deling. Usbl samarbeider blant annet med stiftelsen BUA hvor medlemmer, beboere og naboer kan låne og dele sports- og fritidsutstyr gratis. Via Usbl’s Bomiljøfondet kan borettslag og sameier søke om støtte til å opprette sitt eget BUA for beboere og naboer.

Det kan også tilrettelegges for bildeling der man bor. Usbl samarbeider med bildelingstjenesten Otto som gjør det mulig å låne bil når det trengs.

– Jeg tror at vi kommer til å måtte dele mer. Det er miljøvennlig og bra for lommeboken. Jeg synes også at det virker som om stadig flere mennesker er komfortable med å dele på godene, og det er veldig positivt. Som en organisasjon tuftet på deling, ligger dette helt i Usbl’s ånd, sier Houck

Usbl’s prosjekter skal bidra positivt til området de er en del av, og ikke ses separat fra sine omgivelser.

Positive bidrag

Houck er opptatt av at Usbl’s prosjekter skal bidra positivt til området de er en del av, og ikke ses separat fra sine omgivelser. Et godt eksempel er Sørenga i Oslos havneområde.

– Vi betalte et betydelig bidrag til Oslo kommune for hver kvadratmeter bolig vi bygde, og det finansierte et badeanlegg som vel de aller fleste kjenner til, sier hun. 

– Usbl bygger slik at alle kan bruke uteområdene, forteller Houck. Ved flere utbygginger har det for eksempel blitt laget flotte gang- og sykkelveier som kommer hele nærmiljøet til gode. 

Vera M. M. Houck i Usbl

God lokalkunnskap

Byene vokser, kollektivtransporten blir stadig bedre, det blir færre tomter ledig i og rundt Oslo, og hjemmekontor er kommet for å bli. Derfor retter Usbl nå oppmerksomheten mot Vestfold og Telemark for bygging av morgendagens hjem. 

– Med lokalkontorer i blant annet Horten og Sandefjord, har vi i Usbl stor kjennskap til regionen og vet hva som rører seg. Dermed er det også lettere å forutsi hvor boligetterspørselen vil vokse, sier Henriette Aaberg-Hansen. 

Næringslivet i Vestfold og Telemark er godt etablert med mange arbeidsplasser innen det offentlige og private. Med gode motorveier, jernbane, internasjonal flyplass og ferger til Sverige, Danmark og Tyskland er regionen et godt sted å bo for pendlere. 

– Dessuten har hjemmekontoret kommet for å bli. Vi er ikke lenger avhengige av å bo i nærheten av arbeidsplassen, sier hun.

– Vi ser at det er mange muligheter i og rundt Skien og Porsgrunn. Det er interessante områder og det skjer mye på næringssiden, sier Kjell Åge Bach.

Tomter til boligutvikling i og rundt byene Sandefjord, Horten, Larvik og Holmestrand er alltid interessant for Usbl.

– Også Tønsberg, Færder kommune, og i høy grad Stokke og Melsomvik er områder hvor vi er på utkikk tomter og samarbeid med andre boligutviklere, utbyggere eller andre samarbeidspartnere, tilføyer Henriette Aaberg-Hansen.

Henriette ønsker å komme i kontakt med deg for å utvikle fremtidens boliger.

Nye boligprosjekter

Usbl har en lang historie i Vestfold med mange borettslag, og flere boligprosjekt kommer, også i Telemark. Blant dem er Møllers gate i Sandefjord sentrum, Bøkestredet i Larvik sentrum og Elvegata langs kanalen i Porsgrunn sentrum.  

– Vi ønsker å få kontakt med alle som sitter med tomter til boligutvikling. Beliggenhet er viktig, og sentrumstomter er alltid interessant, men også områder i nærheten av byer i regionen er høyaktuelle, sier han.

Ett eksempel er Sørby Virik litt utenfor Sandefjord sentrum. 

– Her kommer det ca. 120 leiligheter med skole, barnehage og rekreasjonsområder rett i nærheten, forteller han.

Sitter du med en tomt som kan utvikles til boliger? Har du en ferdigregulert tomt eller et påbegynt boligprosjekt? Eller ønsker du en trygg og solid samarbeidspartner?

Ta kontakt med oss!

Vi i Usbl Vestfold og Telemark ønsker å komme i kontakt med deg for å utvikle fremtidens boliger. Du finner oss her:

Dette er Usbl:

  • Norges nest største boligbyggelag som forvalter 1700 borettslag og sameier på Østlandet.
  • Usbl’s 115.000 medlemmer har forkjøpsrett på 90.000 boliger i hele landet.
  • Boligbyggelaget Usbl, eller Ungdommens Selvbyggelag som det het, ble stiftet i 1948 i Oslo som svar på boligmangel blant unge etter krigen. De første boligene ble bygget på dugnad.
  • Horten boligbyggelag (stiftet i 1945), Sandefjord boligbyggelag (stiftet i 1946) og Holmestrand boligbyggelag (stiftet i 1948) ble etter hvert en del av Usbl.
  • Foruten boligbygging, bistår Usbl med drift, tjenester og service til eksisterende borettslag og sameier, slik som forretningsførsel, rehabilitering og vaktmestertjenester.
  • Usbl har lokalkontorer flere sentrale steder på Østlandet, blant annet i Horten, Drammen og Sandefjord.
Inspirasjon og tips