Hopp til hovedinnhold

Tilleggstjenester og produkter fra Usbl

Usbl tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester for sameier, borettslag og andre forvaltningskunder. Denne prislisten beskriver de ulike produkter og tjenester som Usbl tilbyr. Faste forvaltnings- og regnskapstjenester er beskrevet og dekket i Kundeavtalen.

Dersom dere har behov for noen av tilleggstjenestene regelmessig, kan det inngås en fast avtale om leveranse av disse. Dette kan for eksempel være aktuelt i perioder med særlig høy aktivitet.

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.; med unntak av tjenester til beboer hvor prisene fremkommer inkludert mva.

Prislisten oppdateres én gang i året og er gjeldende fra 1. januar hvert år, men det tas forbehold om endringer av prisene i løpet av året.

♦ Dette symbolet betyr at det må etableres en tilleggsavtale for gjeldende tjeneste.

Økonomi

Rådgivning

Andre administrative oppgaver

Tjenester fra Usbl

Tjenester til beboere