Hopp til hovedinnhold

Bevar HMS

Det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Bevar HMS er en digital HMS-plan som hjelper styret med dette.

1176312820

Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og installasjoner, alt fra brannsikring inne til utstyret på lekeplassen ute.

Lovpålagt HMS-system (internkontroll)

Det er viktig å vite at hvis en ulykke skulle oppstå, er det styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil kunne stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Bevar HMS for borettslag og sameier er et nettbasert verktøy som hjelper borettslag og sameier med å ivareta kravene til oppfølging av HMS.

 

Fordeler med Bevar HMS:

  • Nettbasert tilgang for alle brukere
  • En personlig HMS-rådgiver for ditt borettslag eller sameie
  • Møter lovkrav til internkontroll
  • Varsling av HMS-oppgaver via e-post og SMS
  • Effektiv avviksbehandling via e-post eller SMS
  • Full oversikt over forestående HMS-oppgaver og status på avvik
  • Tilgjengelig historikk for nye styrer
  • HMS-oppgaver skreddersydd for ditt borettslag eller sameie