Hopp til hovedinnhold
Bærekraft og miljø
Hva kan borettslaget gjøre for å spare energi
E
n ny ordning i regi av ENOVA gir økonomisk støtte til å sjekke hva som kan gjøres for å spare energi og redusere klimagasser i borettslag og sameier.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
25. mars 2022

Mange norske borettslag og sameier kan spare store summer ved å innføre tiltak for å spare energi. Og det vil til syvende og sist også gagne beboernes økonomi, i tillegg til å gi et bidrag i reduksjon av klimagasser fra boliger. Men før man setter i gang med kostbare tiltak, er det lurt å vite hva slags konkrete anbefalinger og tiltak som kan ha god effekt på energisparing og reduksjon i utgifter til strøm der du bor.

922519602

Det er her støtteordningen fra ENOVA, «Kartleggingsstøtte til borettslag og sameier», kommer inn.

Støtteordning til kartlegging av tiltak for å spare strøm

– Ordningen fra ENOVA innebærer økonomisk støtte til borettslag og sameier som ønsker å iverksette en kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av boligselskapets energibehov, effektbehov (forbruk per time) og klimagassutslipp, forteller Lars Iddeng. Han er leder i Usbl Prosjekt hvor du finner eksperter på vedlikehold og oppgradering av bygninger og tilknyttede uteområder.

I kartleggingen av tiltak som kan dempe energiforbruket, ses det blant annet på muligheter for gjenbruk av bygningsmaterialer ved rehabilitering. Mulige løsninger for lokal produksjon av egen energi, for eksempel gjennom solceller, solfangere, vindmøller og varmepumper, blir også vurdert.

Lars Iddeng, daglig leder i Usbl Prosjekt

Spesialisthjelp fra Usbl Prosjekt

Lars Iddeng fra Usbl Prosjekt understreker at boligselskapene selv må søke ENOVA om støtte til kartleggingen, men at spesialister trengs i innhenting av informasjon som brukes i utarbeiding av søknaden.

– Søknaden må ha med et tilbud på kartlegging og analyse, og kartleggingen av energibesparende tiltak må gjøres av et kompetent fagmiljø. Her kan vi i Usbl Prosjekt bistå borettslagene og sameiene, sier han.

– Rapporten som lages må angi hvor mye man kan redusere sitt energi- og effektforbruk ved å gjennomføre foreslåtte tiltak. Videre må det angis hvilke kostnader aktuelle tiltak har for borettslaget eller sameiet, og hva slags effekt tiltakene vil ha for miljøet. Denne jobben må gjøres av spesialister, for eksempel oss i Usbl Prosjekt, forteller Iddeng.

Usbl Prosjekt bistår med utarbeidelse av søknad til ENOVA

Støtte til kartlegging og gjennomføring

Når alle opplysninger er på plass, kan søknaden til kartleggingsstøtte sendes til ENOVA.

Størrelsen på støtten fra ENOVA avhenger blant annet av antall boenheter. Sameiet eller borettslaget kan få økonomisk støtte på inntil 50 % av kartleggingskostnaden. 

Borettslag og sameier kan også få inntil 30 % støtte av prosjektkostnaden, altså selve gjennomføringen av energisparetiltakene. Denne støtten forutsetter at de aktuelle tiltakene reduserer energiforburket med 20 %, og er begrenset til 10 MNOK. 

Økt bærekraft

Selv om det økonomiske aspektet teller mye når energiforbruket skal ned, er bærekraft det aller viktigste.

– I en slik kartlegging vil bærekraftstiltak identifiseres og prises. Gjennomføring av tiltak vil bidra til det grønne skiftet og Usbl’s klimareise for våre boligkunder, sier Lars Iddeng.

– Ta kontakt med Usbl Prosjekt for en nærmere samtale om hvilke muligheter dette gir. Send oss gjerne en forespørsel på tilbud i utarbeiding av kartleggingsrapport for ditt borettslag eller sameie.

Men vær obs på at det ikke kan søkes om støtte til utredninger av tiltak som allerede er bestilt eller igangsatt, understreker Iddeng. 

Inspirasjon og tips