Hopp til hovedinnhold
Bolig
Bygger og drifter fremtidens boliger
G
jennom tett samarbeid med aktører som Stor-Oslo Eiendom, er Usbl Romerike og Hadeland involvert i flere av de største byggeprosjektene i nærområdet. Utbyggerne bygger, meglerne selger - og Usbl tar seg av resten.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
29. oktober 2021

– Vi har en langsiktighet i alt vi gjør. I Usbl Romerike og Hadeland har vi med fagansvarlige innen alle områder, og vi har kompetanse innen jus, byggeteknikk, økonomisk drift, og ikke minst en sterk digitale satsning som gjør hverdagen enkel for alle som bor i og styrer et Usbl-driftet borettslag eller sameie, sier Marit Thomas, regionleder for Usbl Romerike og Hadeland, som har kontorer i Lillestrøm sentrum og Nittedal sentrum.

Marit Thomas, regionleder for Usbl Romerike og Hadeland.

Bred involvering fra start til mål

Hovedbudskapet til utbyggerne er: de bygger, megleren selger - og Usbl Romerike og Hadeland tar seg av resten. Og dette mottoet er det samme om det er store aktører som Stor-Oslo Eiendom - eller om det er en liten utbygger som bygger et sameie med 12 enheter, som flere aktører på Romerike gjør.

– Vi inngår avtalen før spaden er satt i jorden, og er inne og samarbeider med utbygger før salgsstart. Vi er med å lage underlag til prospektene, vi utarbeider budsjett, vi utarbeider utkast til vedtekter, har gode dialoger rundt hvilken organisasjonsform de skal velge, og vårt eget advokatkontor bidrar med juridisk bistand slik at alt følger gitte lover og regler, forklarer Marit.

En horisont i endring

I Lillestrøm har det historisk sett vært en begrensning på maks fire etasjer og en tilbaketrukket femte etasje. Lenge var det ingenting som skulle være høyere enn kirkespiret i byen. Dette er i endring og er veldig synlig nå med et av Stor-Oslo Eiendom og Usbl’s største samarbeidsprosjekt i området. 

– Nå vokser det frem et helt nytt bybilde, med flere høye bygg. Ett av dem er Meierikvartalet, og de tre tårnhusene i prosjektet vil da være de høyeste byggene i Lillestrøm på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer. De første lykkelige beboerne kan flytte inn i sine nye hjem til neste år, forteller Marit. 

Salget ble gjort av eksterne meglere, og når de hadde oppnådd nødvendige salgstall, startet Stor-Oslo Eiendom byggingen.  

– Når byggene nærmer seg ferdigstillelse i løpet av 2022 er vi tilbake på banen. Da starter vår jobb med å klargjøre leilighetene til det hjemmet det skal være for de som har kjøpt, og som skal forvaltes og driftes godt av oss, forteller hun.

Lenge var det ingenting som skulle være høyere enn kirkespiret i Lillestrøm.

Usbl svarte best på oppgaven

Kathinka L. Augustine er Stor-Oslo Eiendoms prosjektansvarlig for Meierikvartalet i Lillestrøm, og er godt fornøyd med sine lokalkjente samarbeidspartnere i Usbl Romerike og Hadeland.

–Vi i Stor-Oslo Eiendom har flere aktører vi spiller på, men i tilfellet med Meierikvartalet synes jeg Usbl svarte best på oppgaven, og hadde den beste forståelsen fra tilsvarende prosjekter med samme kompleksitet fra erfaringen de har fra store deler av Bjørvika-utbyggingen. At de også var lokalt forankret i tillegg var en god kombinasjon, forteller Augustine.

Stor-Oslo Eiendoms Prosjektansvarlig for Meierikvartalet i Lillestrøm, Kathinka L. Augustine.

Godt samarbeid og god forståelse 

Samarbeidet har prosjektansvarlig fra Stor-Oslo Eiendom ingenting å utsette på.  

– Det har vært et godt samarbeid mellom oss og Usbl. Jeg opplever at de har god forståelse for det komplekse ved eiendomsstrukturen, og hvordan man skal få et sameie til å fungere på best mulig måte i driftsfasen. Vi som eiendomsutviklere er jo gjerne ute når siste leilighet er overlevert. Det er svært viktig å få tilrettelagt for en god drift etterpå, og der leverer Usbl godt, sier hun, og legger til:

– Usbl hjelper oss også med å sette opp driftsbudsjettene og organiseringen av et felles driftsameie, som skal ligge på toppen av de ulike boligsameiene som etableres i Meierikvartalet. De bistår også med å finne riktig oppbygging av de ulike sameiene, i tillegg til etablere vedtekter og driftsbudsjetter. Vi opplever at Usbl er en trygg samarbeidspartner å ha med seg, forteller hun.

Usbl svarte best på oppgaven, og hadde den beste forståelsen fra tilsvarende prosjekter med samme kompleksitet fra erfaringen de har fra store deler av Bjørvika-utbyggingen. At de også var lokalt forankret i tillegg var en god kombinasjon.

Kathinka L. Augustine, Stor-Oslo Eiendom.

Sammen på flere arenaer

Stor-Oslo Eiendom står bak flere prosjekter i nærområdet, blant annet Løkenhagen som ligger i Lørenskog og som har vokst frem gjennom flere byggetrinn. Der har Usbl-kontoret på Romerike og Hadeland ansvaret for driften. 

– Stor-Oslo har også kjøpt næringslokaler i bygg som vi forvalter, så vi har flere skjæringspunkt hvor det har utviklet seg til et tett og godt samarbeid. Usbl har også en eiendom i Skjærvaveien som vi skal utvikle, hvor Stor-Oslo Eiendom har kjøpt nabotomten. Her samarbeider vi tett på flere plan, forteller regionlederen for Usbl Romerike og Hadeland.

Drift av store og små sameier

Usbl på Romerike har både små og store sameier som de drifter. Det minste borettslaget har bare fire enheter, og det største har over 400 enheter. Sammen med Seltor Bolig har lokalkontoret et spennende samarbeid med Sentrum Terrasse i Nittedal

– Der ble et kjøpesenter bygd om i tillegg til at det ble reist 75 boliger på toppen av  den nye delen av senteret. Der har vi i Usbl Romerike og Hadeland vært inne i hele prosessen, fra salgsstart hvor Usbl-medlemmene fikk benytte seg av forkjøpsrett, til innflytting. I januar i år stod prosjektet ferdig med bolig, næring og parkering, forteller hun.

Et bedre og grønnere liv med Usbl

Når Usbl samarbeider med aktører som Stor-Oslo Eiendom er også planlegging av gode delingstjenester en del av forarbeidet. Skal man kunne bidra til en mer miljøvennlig hverdag for beboerne, må løsningen være en del av forarbeidet. 

– Alt av tilbud innen delingstjenester i et sameie eller borettslag ser vi på før vi går i gang med salgsstart. I tettbygd strøk er det i reguleringsplaner begrensninger som for eksempel maks antall parkeringsplasser det er tillatt å bygge, slik at det ikke er parkeringsplasser til alle leilighetene. Ofte sikrer de som velger de store leilighetene to parkeringsplasser. Derfor ser vi gjerne på løsninger med delingsbil for de beboerne som kanskje ikke har behov for egen bil og egen parkeringsplass. Og for det moderne mennesket som har fokus på det grønne og miljømessige aspektet, er delingsbil gjerne et kjøpsargument. Det er jo i den retningen samfunnet faktisk går.

Vi må dele på godene, og der legger Usbl det til rette for våre beboere og medlemmer, avslutter regionlederen.

Fakta om Usbl:

Med Usbl’s brede kompetanse kan vi bistå med alt fra kjøp av tomt, forberedelse til salg, salgsstart, byggestart, innflytting/overlevering av boliger og operativ drift av boligselskapet. Vi sørger for at våre forvaltede boliger er et trygt og godt hjem, og tilbyr både vaktmestertjenester, håndverkstjenester og et bredt utvalg av delingstjenester. 

Usbl stifter og etablerer i overkant av 120 borettslag og boligsameier hvert år. Vi har også gode digitale løsninger, slik at det skal være enkelt både for styret og beboer å bo i et Usbl forvaltet boligselskap.

Usbl står dessuten selv som utbygger for mange og spennende prosjekter, og leder da hele prosessen. Fra bygging og salg, til innflytting og videre en sikker og trygg drift av sameiet eller borettslaget

Se en oversikt over alle våre prosjekter her.

Inspirasjon og tips