Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi
Unngå brann i borettslag og sameier
T
ips og råd for styrer og beboere for å ivareta brannsikkerheten.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
23. november 2020
Tekst: Sempro | Foto: Usbl & Getty

Når høsten virkelig setter inn og vi går mot mørkere tider er det hyggelig å tenne lys og gjøre det litt ekstra koselig rundt oss. Husk likevel på at sikkerhet må komme først. Desember er den måneden i året det skjer flest branner, og en grunn er økt bruk av åpen flamme.

Slik kan dere i borettslag og sameier legge til rette for at brannsikkerhet ivaretas - både av styret, men også av beboerne.

Jevnlige kontroller og tiltak

Det viktigste for å unngå brann, er å sørge for at alle forholdsregler er tatt og at utstyr er i orden, forteller Aleksander Vethe Sandvig, tjenesteansvarlig Bevar og prosjekt- og byggeleder i Usbl Prosjekt.

– Styret bør sørge for å ha kontroll på bygningsmassen, gjennomføre nødvendige kontroller og gjøre brannforebyggende tiltak. Det vil si at man gjennomfører jevnlige kontroller av blant annet elektrisk anlegg og påser at sprinkleranlegget virker. 

I tillegg mener han styrene også bør legge til rette for at hver beboer gjør tiltak som er nødvendige for å unngå brann og for å kunne slukke raskt dersom det skulle oppstå et branntilløp.  

– Hjelp beboere med å sørge for at alle har detektorer som fungerer. En gang i året kan man dele ut nye batterier til røykvarslere, for eksempel i sammenheng med røykvarslerens dag 1. desember. Dette gjelder i hovedsak borettslag og sameier som ikke har et analogt varslersystem som er sammenkoblet, sier Vethe Sandvig.

Riktig utstyr er styrets ansvar

Å sørge for at det er batteri i røykvarsleren og at brannslukningsapparater fungerer som det skal, er en billig, men effektiv måte  minimere sjansen for branntilløp.

– Dette handler om å verne liv og helse. Skulle det oppstå brann er det viktig å oppdage det tidlig sånn at folk får tid til å komme seg ut og eventuelt ha mulighet til å slokke et branntilløp, sier Vethe Sandvig.

Han forteller videre at styret i et borettslag faktisk har ansvar for at hver enkelt boligenhet har riktig varslerutstyr og håndslokker, selv om de ikke har mulighet til å kontrollere at dette virker som det skal. 

– Det kan være lurt å ha med informasjon om brannsikkerhet i et skriv som man sender til beboerne, hvor man informerer om viktigheten ved dette.  I tillegg har styret ansvar for fellesområder, at disse er i god stand og at varsling- og slokkeutstyr her er i orden.

Dette bør styret gjøre

 • Sørg for at alle beboere har påkrevde røykvarslere og slokkeutstyr. Hver boenhet skal ha montert minimum en godkjent røykvarsler i hver etasje.
 • Dele ut batteri til røykvarsler en gang i året, Ved seriekoblet/ elektrisk anlegg følges leverandørens anbefalinger.
 • Lage branninstruks som sendes ut årlig og henges opp i fellesarealer.
 • Årlig sende ut informasjon til beboere om vedlikeholdsansvar for brannforebyggende tiltak.
 • To ganger i året gjennomføre egenkontroll av bygningsmassen å se på blant annet rømningsveier og brannseksjonering.
 • Sørge for at fellesområder har varslere/slokkeutstyr som virker. 
 • Sørge for at fellesområdet, elektrisk anlegg o.l. er i god stand.
 • Passe på at rømningsveier frie og ikke sperret.
 • Ha et godt internkontrollsystem med aktiviteter rettet mot brannsikkerhet.

– Styrer i eldre bygårder/ bygninger bør også undersøke om det er blitt gjennomført noen ekstra tiltak for å sikre mot brann i de tekniske rommene som skulle befinne seg i bygningen. Dette er rom hvor det oftere oppstår brann og i eldre bygninger kan brannsikringen rundt slike rom være svært dårlige. Her vil det lurt å se på alternative tiltak som kan redusere risikoen for spredning ved et eventuelt branntilløp. Er dere usikre på tilstanden kan dere kontakte Usbl Prosjekt for bistand. Det finnes enkelte grep som kan gjøres for å minimere brannfaren, sier Vethe Sandvig.

Aleksander Vethe Sandvig, Usbl Prosjekt

Dette bør hver beboer gjøre

 • Teste hver måned om røykvarsleren fungerer.
 • Bytte batteri på brannvarsler en gang i året. Ved seriekoblet/ elektrisk anlegg følges leverandørens anbefalinger.
 • Sjekke at håndslokker fungerer som den skal, vende på den hvert halvår.
 • Rengjøre og passe på at varsler/slokker ikke er tildekket. 
 • Si ifra til styret om det er noe som er galt eller ikke fungerer.

– Mange borettslag pleier å ha felles utskiftning av håndslokkere og detektorer cirka hvert femte år. I tillegg er det viktig at beboerne følger opp med å vende på håndslokkeren et par ganger i året. Skulle man ha en brannslange plassert et eller annet sted i boligen anbefales det at også denne kontrolleres en gang i året. Kontroll av denne utføres ved å rulle ut slangen, sjekke at kranen virker og at slangen er uten sprekker. Dette er det fort gjort å synde på, men det er en viktig faktor for at utstyret fungerer den dagen det skulle oppstå et branntilløp, sier Vethe Sandvig.

Batteribyttedagen

1. desember er røykvarslerens dag. Da oppfordres det til å teste røykvarsleren og bytte batteri på den. Datoen er ikke tilfeldig valgt. Desember er tradisjonelt sett den måneden vi tenner mest lys, pynter opp hjemmene med lettantennelig pynt, baker, lager mat og tenner i peisen. Derfor er også desember måneden det brenner mest i løpet av året. 

For å oppdage et branntilløp så tidlig som mulig, og potensielt redde liv, er det viktig at røykvarsleren fungerer. Det tester du ved å holde inn testknappen i noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe høyt. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen. Piper det fortsatt ikke, må du kjøpe en ny. 

Røykvarslere sier ifra når batteriet begynner å bli dårlig. Da vil den gi fra seg korte pip. I disse tilfellene må du bytte batteri så fort som mulig. Det er anbefalt å uansett bytte batteri en gang i året, gjerne på røykvarslerens dag 1. desember. 

6 tips for tryggere bruk av levende lys

 1. Gå aldri fra levende lys. Den som tenner lyset bør ha ansvar for å slukke det.
 2. Bruk aldri brennbare lysestaker eller lyspynt som er laget av brennbare materialer.
 3. Plasser lyset med god avstand til brennbare gjenstander.
 4. Bruk brannsikkert underlag.
 5. Ikke sett flere tente lys sammen. Lys som plasseres nær hverandre kan smelte og ta fyr. 
 6. Ikke tenn lys i nærheten av trekk.


Kilde: Sikker hverdag/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Inspirasjon og tips