Hopp til hovedinnhold
Bolig
Derfor er det viktig med rengjøring av ventilasjonsanlegg
G
od ventilasjon i bygg og boliger er viktig for et godt inneklima med ren luft, men for å opprettholde en god luftkvalitet trengs vedlikehold og jevnlig rengjøring av ventilasjonsanlegget.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
22. mai 2022

Det finnes ikke kun èn metode for rengjøring av ventilasjonsanlegg. Her må kanalrens utføres med hensyn til hvilket ventilasjonssystem som finnes i boligen, for eksempel i borettslaget eller sameiet.

– Ta kontakt med oss i Usbl Boservice. Vi har mye erfaring med ventilasjon. Det gjelder både valg av riktig utstyr, serviceavtale og rengjøring av ventilasjonsanlegg, sier Ole-Bjørn Ekre som er avdelingsleder i Usbl Boservice avd. Buskerud.

Ole-Bjørn Ekre, avdelingsleder i Usbl Boservice avd. Buskerud

3 ulike typer ventilasjonsanlegg

Disse typene ventilasjon er mest vanlig:

 • Naturlig ventilasjon
 • Mekanisk ventilasjon
 • Balansert ventilasjon

Her gir Ole-Bjørn Ekre fra Usbl Boservice deg nyttig informasjon om fordeler og ulemper ved de ulike ventilasjonssystemene og hvordan man best kan utføre rengjøring av ventilasjonsanlegget.

Slik fungerer naturlig ventilasjon

I bygg med naturlig ventilasjon kommer friskluft inn via ventiler i ytterveggene. Også sprekker og utett bygningskonstruksjon bidrar til den naturlige luftingen, forteller Ekre.

Gammel luft trekkes ut av huset gjennom ventilasjonskanaler som passerer over taket fra kjøkkenet og badet.

– Luftbevegelsene skjer stort sett ved hjelp av termisk oppdrift og vindsug ved munningen av ventilasjonskanalene over taket. I tillegg kan vindtrykk ved inntak av frisk luft bidra til å ventilere, sier han.

Rengjøring med støvsuger

­– Naturlig ventilasjon er støyfri og billig å installere. Løsningen krever lite vedlikehold. Det holder å støvsuge inntaksventilene et par ganger årlig, kontrollere og eventuelt rengjøre ventilene i taket på bad og kjøkken ved behov, forklarer Ekre.

Av ulemper fremhever han at det er få muligheter for å filtrere luften vet naturlig ventilasjon. I tillegg er denne typen ventilering ujevn gjennom året, faren for trekk er stor og det er økt risiko for varmetap i boligen, noe som blir synlig på strømregningen. Og selv om selve ventilasjonen er støyfri, kan ventilene slippe inn støy utenfra.

RENGJØRING AV VENTILASJONSANLEGG: Ulike typer ventilasjonsanlegg, krever forkjellig rengjøring. Har du naturlig ventilasjon, kan du bruke støvsugeren til å rengjøre ventilene.

Pluss og minus ved mekanisk ventilasjon

Sammenligner man naturlig ventilasjon med mekanisk ventilasjon, er nokså mye likt. Forskjellen er at ved mekanisk ventilasjon er det vifter som suger avtrekksluften opp gjennom kanaler fra bad og kjøkken.

– De største fordelene ved et mekanisk ventilasjonssystem, er at det koster lite å installere og reguleringen av mengden avtrekksluft er god.

Ulempene er fare for trekk og stort ventilasjonsvarmetap, noe som ikke er økonomisk gunstig. Og dersom anlegget har dårlig lyddemping, kan støy bli et problem, forklarer Ole-Bjørn Ekre.

I en del områder i Norge, er det fare for at radongass kan sige ut fra grunnen og inn i boligen, og ved mekanisk ventilasjon kan risikoen for tilsig av radon øke.

En annen ulempe er at avtrekksventilasjonen kan føre til at røyk trekkes inn i boligen under fyring i ovn eller peis.

– Fordi det er en vifte som trekker luften inn i ventiler, er vedlikeholdet viktig for å få best mulig funksjon. Vi i Usbl Boservice anbefaler at ventilene kontrolleres én gang i året. Kontroll og eventuell kanalrens og rengjøring av vifte bør utføres hvert femte år, sier han.

Triks for å sjekke ventilasjonen

Lurer du på om den mekaniske ventilasjonen fungerer godt? Her deler Ole-Bjørn Ekre et enkelt triks du kan gjøre i egen bolig, eller på visning når du er på boligjakt.

– Testen sier ikke noe om hvor mye luft som tilføres eller trekkes ut av boligen, men det kan gi en indikasjon på at ventilasjonsanlegget transporterer luft inn og ut av boligen, sier han.

Slik gjør du:

 • Bruk et tynt ark av en serviett, kjøkkenrull eller dopapir.
 • Holdes arket foran en avtrekksventil, vil papiret suges fast til ventilen. Foran en tilluftsventil vil papiret blåse inn i rommet.
 • Har du klaffeventiler i ytterveggen? Sett på avtrekksvifta over komfyren og hold papiret foran ventilen i ytterveggen eller over vinduet. Dersom ventilene er åpne, vil uteluft strømme fritt inn. Det ser du ved at testepapiret ditt blåser inn i rommet.

Slik fungerer balansert ventilasjon

I boliger med balansert ventilasjon sørger vifter for både tilførsel og avtrekk av omtrent like store mengder luft.

– Innvendige kanaler fordeler den friske luften utenfra rundt i bygningen. Uteluften tilføres rommene gjennom tilførselsventiler. Ved hjelp av en varmegjenvinningsenhet er det enkelt å overføre varmen i avtrekksluften til den friske uteluften som trekkes inn, forklarer Ekre fra Usbl Boservice.

Ved bruk av dusj og/eller komfyr, øker behovet for ventilasjon.

– Da må ventilasjonen forseres. Det vil si at ventilasjonsmengden økes og avpasses det nye behovet, sier han.

Mange fordeler ved et balansert ventilasjonssystem

Sammenlignet med naturlig eller mekanisk ventilasjon, har balansert ventilasjon flere fordeler, blant annet:

 • Sentral filtrering av tilført uteluft.
 • Kontroll på mengde tilluft samt lufthastigheter til hvert rom.
 • Redusert støy fra utsiden.
 • Den tilførte luften kan forvarmes ved behov.
 • Mulighet for å gjenvinne varme fra avtrekksluften.
 • Mindre risiko for radon i inneluft.

– Dersom det balanserte ventilasjonssystemet er riktig dimensjonert, utført, driftet og vedlikeholdt, gir det god komfort og lite trekk. Du kan styre ventilasjonen etter behov, ventilasjonsvarmetapet minskes og systemet gir en god totaløkonomi, sier Ole-Bjørn Ekre.

Ulempene sammenlignet med mekanisk og naturlig ventilasjon er at et balansert ventilasjonsanlegg lager mer støy dersom anlegget har for dårlig lyddemping og/eller har et ventilasjonsaggregat ugunstig plassert.

– Et system med balansert ventilasjon har større behov for vedlikehold. Det er større fare for betydelig funksjonssvikt ved manglende vedlikehold eller strømbrudd. Og uten strøm er det ingen ventilasjon, tilføyer han.

Rengjøring av balanserte ventilasjonsanlegg

Kravet til vedlikehold og rengjøring er større ved balansert ventilasjon, enn ved naturlig og mekanisk ventilasjon.

– Vi i Usbl Boservice anbefaler å inngå en serviceavtale for nødvendig vedlikehold og annen service, men en god del kan man gjøre selv, tipser Ole-Bjørn Ekre.

Skifte av filter er det viktigste ved godt vedlikehold av et balansert ventilasjonsanlegg. Dersom filteret ikke skiftes ofte nok, går det utover aggregatet, luftkvaliteten i boligen din samt forbruket av energi.

– Følg med på varsler og vurder å veksle mellom sommer- og vinterdrift. Kontroller gjerne luftinntak og avkast hver vår og høst, og få gjort en inspeksjon av ventilasjonskanalene hvert femte år. Rengjøringen gjøres ved behov.

Skal du beholde et balansert ventilasjonsanlegg i god stand i lang tid, må du følge med og eventuelt skifte slitte deler, sier han.

Mer støv og partikler i vaskerom

I rom der det brukes vaskemaskin og/eller tørketrommel, skapes det svært mange partikler. Disse partiklene setter seg på avtrekksventilen, og etter hvert vil den bli støvete og tildekket av lodotter.

– For å opprettholde et godt avtrekk på badet eller vaskerommet, må ventilen vaskes med klut og såpevann ved behov. Dersom ventilen er løs, bør du ikke skru på den. Grunnen er at innstilt luftmengde dermed kan endre seg, sier Ekre.

Ventilen er gjerne montert i kanalen med gummipakninger rundt kanten. Gjør det til en vane å innimellom ta en kikk på avtrekksventilen når du er i gang med å rengjøre filteret i tørketrommelen. Må du rengjøre inni og bak ventilen, kan den som oftest vippes fram.

– I rom uten vaskemaskin og tørketrommel er behovet for rensing av avtrekksventilen mye mindre. Én gang pr. år er som regel nok.

Utskifting av kjøkkenvifte

– Har du mekanisk ventilasjon av typen fellesanlegg eller ekstern vifte der du bor, og ønsker å skifte kjøkkenvifte, har vi noen gode råd, sier Ole-Bjørn Ekre fra Usbl Boservice:

– Den gamle kjøkkenhetten bør erstattes med en ny tilsvarende, og den bør kommunisere med viften. Det er nemlig forskjell på impulsene de ulike kjøkkenhettene sender ut og som sørger for sømløs drift mot eksisterende vifte.

Før du går til innkjøp bør du derfor vite om man er tilknyttet et fellesanlegg, slik som ofte er tilfelle i blokkleiligheter, eller om det er en ekstern vifte det er snakk om, slik som man kan finne i rekkehus.

Tips!

Alle bygg og byggevarer har såkalt FDV-dokumentasjon. FVD står for forvaltning, drift og vedlikehold og er å finne i byggteknisk forskrift (TEK17). Her kan du finne informasjon om hva som er installert i boligen din, slik som ventilasjonsanlegget ditt, hvordan det skal betjenes, rengjøring av ventilasjonsanlegget pluss vedlikehold.

Inspirasjon og tips