Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi
Bo tryggere med Bevar HMS fra Usbl
D
et beste er å unngå ulykker, det nest beste er å være forberedt når det skjer. En god HMS-plan kan hjelpe deg med begge deler. Men hvem har ansvaret for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt der vi bor?
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
21. mai 2022

Aleksander Vethe Sandvig fra Usbl er spesialist på hvordan du kan få en trygg og sikker hverdag. Han kan det meste om helse, miljø og sikkerhet. De siste seks årene har hverdagen hans gått ut på å hjelpe styrene i borettslag og sameier med å redusere risiko. Det gjør han ved å planlegge og produsere HMS-planer sammen med styrene. Målet er at de lettere skal kunne følge de kravene som stilles til helse, miljø og sikkerhet.

Tjenesteansvarig for Bevar hos Usbl, Aleksander Vethe Sandvig

Styrets ansvar for helse, miljø og sikkerhet

Han forteller at det i utgangspunktet er styrets ansvar å sørge for at god HMS følges opp. 

– I et borettslag eller sameie er det styret som har plikt til å føre et internkontrollsystem, som det heter på fagspråket, og ha en HMS-plan. Det stilles ingen krav til beboeren, utover å bruke sunn fornuft. Ikke fyr opp engangsgrillen på kjøkkenbenken, og skru av vasken før du drar på ferie, forklarer Sandvig.

Lag gode rutiner rundt HMS-arbeid

Ellers gjelder naturligvis norske lover og regler for alle beboere. Bygningsloven sier for eksempel at alle enheter skal ha fungerende brannslukningsapparat og varslingssystem. Her har beboer selv et ansvar for å sørge for at boligen er tilstrekkelig utstyrt. 

– Styret har et ansvar for å informere og minne beboere om hva som er normal og fornuftig HMS. For eksempel når det er tid for å rense sluk, bytte batteri i brannvarslere eller å bytte ut håndslukkere.

BYTT BATTERI: Det er opp til hver enkelt av oss å sørge for at boligen har det utstyret som trengs.

Hvis styret skal ha en kontroll på dette bør de planlegge regelmessige aktiviteter og systematiske HMS-rutiner. Dette kan legges inn som aktiviteter i Usbl sitt eget HMS-system Bevar HMS. Da vil man få en påminnelse om å skifte ut HMS-utstyr, gjerne hvert femte eller sjette år. 

– Det handler om å bygge opp gode rutiner. Da er sjansen mindre for at uhell skulle inntreffe, og du vil være bedre forberedt dersom noe skulle skje, sier Sandvig.

Bevar HMS

Sandvig er ansvarlig for Bevar HMS. Bevar HMS for borettslag og sameier er et nettbasert verktøy som hjelper deg med å ivareta og følge opp HMS-arbeidet ditt. Det er med andre ord et godt hjelpemiddel for alle som ønsker å ivareta liv og helse. Det tilbys til både interne og eksterne kunder, og er et enkelt og intuitivt system. 

Bruker du Bevar HMS vil du få en tryggere hverdag. Det vil gjøre deg mer bevisst på hvilken risiko som finnes der du bor. Ut fra en risikovurdering vil du enkelt kunne avdekke hvilke tiltak som bør gjøres i ditt borettslag eller sameie.

Kontinuitet i HMS-arbeid

Det gir også en kontinuitet i arbeidet med HMS. Siden styret skiftes ut regelmessig etter hvert som årene går, er det godt å ha et system som videreføres til neste styre. På den måten slipper du å måtte starte HMS-arbeidet helt på nytt hver gang. 

– De aller fleste som ringer meg ønsker å bedre situasjonen sin, og det ønsker vi alltid velkommen. Det er verre med de man aldri hører fra, og som ikke har noe HMS-system på plass, forteller han.

Lovpålagt med HMS-planer

Styret er faktisk lovpålagt å ha et internkontrollsystem. Det kommer frem av internkontrollforskriften paragraf 5. Dette gjelder uansett om det er to eller 250 enheter. Men lover og forskrifter er vel og bra; det er likevel mange som ikke har det, til tross for at det kan få alvorlige følger for liv og helse. Kanskje er det først da man ser at en skulle gjort noe tidligere. Da er det allerede for sent. 

– Skulle det skje en alvorlig ulykke på lekeplassen som følge av en feil som kunne vært oppdaget under en kontroll, da sitter styret i saksa. Om ikke de lovpålagte reglene er blitt fulgt, kan i verste fall kommunen og selvfølgelig pårørende gå til sak mot styret. Dette er jo en situasjon ingen ønsker seg, og viser hvorfor det er så viktig med gode rutiner, sier Sandvig.

Bevar HMS

Det nettbaserte verktøyet som hjelper borettslag og sameier med å ivareta kravene til oppfølging av HMS.

HMS-arbeidet er hver enkelts ansvar

Styret skal altså sørge for at det er på plass tiltak for å minimalisere faren for ulykker eller andre uønskede hendelser. Likevel har ikke styret anledning til å gjøre mer enn å informere og minne om hva beboere må passe på. De har for eksempel ingen rettslig tillatelse til å ta seg inn i en beboers leilighet for å kontrollere eller utføre tiltak uten samtykke. 

Men det er nyttig å huske på det ikke er noen som er tjent med en ulykke, uansett ansvarsfordeling. Så selv om ansvaret for helse, miljø og sikkerhet faller på styret, er det opp til hver enkelt av oss å tenke over hva vi gjør, og om det utgjør en for stor risiko. 

– Mange av skadene som skjer er brukerfeil. Det er ting som kunne vært unngått dersom flere hadde tenkt mer på HMS i hverdagen. Her kan det være snakk om alt fra en brent pizza i ovnen til et stearinlys som er blitt satt for nærme gardinen, forklarer Sandvig.

VANLIG FEIL: Svidd eller tørrkokt mat er en av hovedårsakene til brannvesenets utrykninger.

Unngå snarveier med HMS-arbeidet

En kan også tenke at det ikke er så farlig om en beboer klatrer seks meter opp en trappestige for å male en vegg, for å slippe å betale for stillas. Men man skal huske på at det er en grunn til at reglene er som de er. De er ikke lagd for å irritere deg, de er der for å forhindre tragiske ulykker. Det kan være smart å tenke seg om to ganger før man tar en snarvei og man “skal bare”. 

– Styret bør også huske på at en trampoline satt opp på sameiet eller borettslagets eiendom er styrets ansvar. Står den på en beboers egen hage er det noe annet, men er den satt på fellesområde følger det med noen krav på kontroll fra styret, sier Aleksander Vethe Sandvig.

Målrettet fokus på helse, miljø og sikkerhet

HMS kan kanskje oppleves som en seig og lite fruktbar syssel. Hvis man over tid har jobbet systematisk med HMS, og ikke føler at man har fått noe særlig igjen for arbeidet fordi det ikke har skjedd noe, kan det være nettopp derfor noe ikke har skjedd. Det kan rett og slett være en konsekvens av godt og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Flere gode tips til hvordan du og dine naboer kan finne trygge løsninger får du i Bevar HMS. Her vil du også finne kurs, opplæringsvideoer og en dedikert HMS-rådgiver som kan hjelpe til med å utarbeide en HMS-plan for ditt behov. 

Trenger du eller styret hjelp til å sette opp en HMS-plan? Vi hjelper deg gjerne!

Aleksander Vethe Sandvig
Tlf.: 916 75 121
E-post: avs@usbl.no

 

Inspirasjon og tips