Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi
Vi er det komplette kompetansehuset innen forvaltning og drift av boligselskaper på Romerike
M
ed sterkt fokus på lokalkunnskap og høy kompetanse innen forvaltning og drift av boligselskaper, har Usbl Romerike og Hadeland, med kontorer i Lillestrøm og Nittedal, sterk vind i seilene. Nå vil de bistå flere utbyggere og boligselskaper i nærområdet.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
29. oktober 2021

– Vi er det totale kompetansehuset innen forvaltning og drift av boligselskaper. Vi har alt fra A til Å. Utbygger bygger, megler selger og vi tar oss av resten, forklarer Marit Thomas, regionleder for Usbl i Romerike og Hadeland

Sammen med sitt team, som har tredoblet antall ansatte siden de flyttet kontoret fra Lørenskog til Lillestrøm i mai 2019, har de sørget for at flere utbyggere, borettslag, sameier og beboere har kunnet nyte godt av det brede spekteret av tjenester som Usbl Romerike og Hadeland leverer i området.

Enkel etablering av borettslag og sameier 

Usbl Romerike og Hadeland har mange ben å stå på. For utbyggere som skal i gang med nye prosjekter, er Marit og teamene en trygg og faglig sterk partner å ha med seg. 

– Vi hjelper utbyggere med å seksjonere sameiet eller stifte borettslaget. Vi kan sammenføye eller dele opp tomter, da med bistand fra advokatkontoret vårt. Vi tar oss også av alt av registrering i Brønnøysundregisteret og bistår med alle små og store formaliteter som må være på plass for at et boligselskap skal være operativt etter alle lover og regler, forklarer regionlederen, og legger til:

– Når en utbygger er ferdig med å bygge prosjektet overtar vi et livslangt forhold til denne kunden. Da skal vi forvalte boligene så lenge det er ønskelig. Vi er med på informasjonsmøter under overlevering av boligene og oppretter kontakt med styret i borettslaget eller sameiet helt fra starten, og sørger for at de kommer opp i god drift, sier hun.

En enklere hverdag for styret

De fleste som sitter i styrer i borettslag eller sameier gjør dette på frivillig basis, og som regel i tillegg til jobb. Og kompetansen kan ofte variere, naturlig nok. Men som kunde av Usbl kan du være trygg på å få all den bistand du måtte trenge i rollen som styremedlem eller styreleder. 

– Usbl har svært gode digitale løsninger for alle nivå. Styret får en egen webportal, nesten som en nettbank. Der har de hele dokumentarkivet for alt av regnskapsrapporter og annen relevant informasjon. Vi oppretter også en e-post for styret, slik at de enkelt kan sende mail eller SMS til alle beboere. Vi i Usbl tar også ansvar for innkreving av alt av felleskostnader og sørger for at boligselskapet har god økonomi og at det er en sunn drift av boligselskapet. Beboere får tilgang til Min Side, hvor de kan se all nødvendig informasjon om sin bolig. Det skal være trygt å bo i et Usbl-forvaltet boligselskap, garanterer Marit.

Stort fokus på lokalkunnskaper

Det at Usbl Romerike og Hadeland har hatt stor suksess, skyldes mye deres fokus på solid lokalkunnskap om nærområdet. Regionlederen ser det lite naturlig at utbyggere og boligselskaper skal måtte ty til tjenester i hovedstaden for å sikre seg trygge leveranser. 

– Vi er stolt av at vi bygger arbeidsplasser på Romerike og området rundt. Hvorfor skal man kjøpe tjenesten i Oslo når du kan få akkurat samme tjenesten lokalt. Hos oss får du alt fra A til Å. I motsetning til våre konkurrenter, har vi bredden i alt fra boservice-avdeling til prosjektavdeling. Og hos Usbl har du kun ett kontaktpunkt, det er et tilbud som det er stor etterspørsel etter. Når noen snakker til meg om Meierikvartalet i Lillestrøm eller Jessheim Sør så har jeg vært der. Jeg kjenner området. Lokalkunnskap er en svært viktig faktor for oss i Usbl, forklarer hun.

Skape en trygg boligsituasjon for alle

Det er lett å glemme det viktigste når man snakker om boliger. Men hos Marit og teamet i Usbl Romerike og Hadeland har de et stort fokus på den samfunnsnyttige jobben som de bidrar med. Nemlig det å skape en trygg boligsituasjon for alle deres beboere og medlemmer.

– Vi snakker ofte om bolig, men i følge våre prinsipper forvalter vi menneskers hjem. Uansett om det er et lite borettslag med 12 leiligheter, opererer vi ikke med 12 boliger. Det er 12 hjem. Eller om vi snakker om de store boligselskapene med opp til 400 enheter. Da forvalter vi 400 familiers hjem. Det er viktig for oss. Vi skal sørge for en trygg boligsituasjon i alle våre hjem, forsikrer regionlederen.

Rådgivning rundt vedlikehold og rehabilitering

Med Usbl på laget er du som beboer sikret at boligselskapet du bor i har en kompetent bidragsyter som hjelper til å sikre at boligen din blir godt vedlikeholdt.  

– Hver høst når det er tid for budsjettprosessen i samarbeid med styret, utfordrer vi dem på hva som bør gjøres av avsetninger til vedlikehold. Vi rådgir våre styrer, men det er styret som tar de endelige beslutningene. Når det kommer til gjennomføring av større oppgraderinger eller rehabiliteringer er det kollegaene våre i Usbl Prosjekt som kommer inn i bildet. Det er derfor vi kan si at vi er et kompetansehus fra A til Å.  Vi kan hjelpe til med hele verdikjeden, forklarer Marit.

Usbl Prosjekt Romerike og Hadeland kan bistå med alt fra tilstandsvurdering, forprosjektutredning, prosjekt- og byggeledelse, prosjektering, uavhengige kontroller og byggelånskontroll.

En enklere hverdag med Usbl

Som beboer skal du merke at du er tilknyttet et borettslag eller sameie som er driftet av Usbl. De små tingene som gjør hverdagen litt enklere, i følge Marit. 

– Vi i Usbl kan sørge for enkel tilgang på alt fra håndverkstjenester, som den enkelte beboer kan benytte seg av, til snømåking, gressklipping, renhold i trappeoppganger og drift og vedlikehold av uteområder. Vi kan også sørge for at helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt - en oppgave som normalt ligger på styret, men som kan delegeres til oss dersom boligselskapet ønsker det. Det skal være enklere både for beboer og for de som sitter i styret når du tilhører vår Usbl-familie, forteller hun.

Det grønne Usbl

Som en ansvarsfull aktør har også Usbl et stort fokus på å bidra til en grønnere verden. Med alt fra delingstjenesten Otto, hvor beboere har tilgang til biler, sykler og el-sparkesykler, BUA, som drifter utlån av sportsutstyr, til Usbl’s eget bomiljøfond. Men Marit vil også trekke frem lavterskeltilbudene. 

– Vi har blant annet et samarbeid med Røde Kors hvor vi kan få plassert ut innsamlingsbokser for brukt tøy. Det er en enkel og effektiv måte å bidra til et bedre miljø. Her snakker vi et lavterskeltilbud hvor Røde Kors plasserer ut disse innsamlingsboksene midlertidig i borettslag og sameie, eller det kan være en permanent løsning, avhengig av hva boligselskapet ønsker. Da er det enkelt for beboerne å bli kvitt det som kanskje ellers ville fylt opp skuffer og skap og boder, så kan noen andre få nytte av det du vil bli kvitt, avslutter regionlederen.

Inspirasjon og tips