Hopp til hovedinnhold

Usbl tar strakstiltak

Handling er avgjørende for miljøet. Derfor har Usbl tilsluttet seg til eiendomssektorens veikart mot 2050 utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

I veikartet er det definert målrettede tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlig bygging og drift som f.esk. flere grønne tak, fleksible arealløsninger og miljøvennlig innkjøp. Disse strakstiltakene er bra for miljøet, men også for menneskene som skal bo der. 

Usbl signerte strakstiltak for boligutviklerne 1.0 (tiltak 1-10) i 2018 og  strakstiltak 2.0 (tiltak 11-20) i 2021.

10 ANBEFALTE STRAKSTILTAK FOR BOLIGUTVIKLERE 1.0 (2018)

Strakstiltak 1.0

 1. Miljøsertifisér organisasjonen
 2. Definere bærekraftsambisjon i prosjektet
 3. Vurder byggets muligheter for samspill med omgivelsene
 4. Etterspør innovasjon
 5. Utnytt takflatene
 6. Etterspør fleksible og arealeffektive løsninger
 7. Etabler rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter
 8. Etterspør fossilfri byggeplass
 9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil
 10. Lag bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen

  Strakstiltak 2.0 10 ANBEFALTE STRAKSTILTAK FOR BOLIGUTVIKLERE 2.0 (2021)

 11. Gjør en klimarisikovurdering og gjennomfør nødvendige tiltak
 12. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter
 13. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad
 14. Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B
 15. Innfør individuell måling av energi
 16. Etterspør ombruksmaterialer
 17. Kartlegg om tomten er kategorisert som jord med høy jordbruksverdi eller skogsområde
 18. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere
 19. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon
 20. Etterspør utslippsfri byggeplass