Hopp til hovedinnhold
Bærekraft og miljø
Den nødvendige klimareisen
B
ærekraft og miljø står høyt på agendaen hos oss i Usbl. Derfor har vi etablert klimareisen, som skal bidra til alt fra klimanøytrale boliger, delingstjenester, økt gjenbruk og et eget Bomiljøfond.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
11. mai 2021

Vår klimareise

I Usbl jobber vi aktivt for å innfri vår del av FNs bærekraftsmål for å stoppe klimaendringer innen 2030. For å nå dette målet har vi laget et veikart som rommer mange ulike tiltak. Veikartet, som vi har kalt for Usbl’s klimareise, har flere milepæler, med både små og store tiltak.

En grønnere tankegang

Usbl´s klimareise fordrer at vi tenker nytt, skaper nye rutiner og nye kontaktpunkter. Mange tror kanskje at bærekraftige tiltak er dyrt og vanskelig, men vi tenker at bærekraftige valg skal utgjøre en positiv forskjell, ikke bare for miljøet, men også for folket. Og ikke minst for lommeboka. 

Vi merker en endring i forventningene fra våre kunder og i ulike regelverk, noe som hjelper oss å skape en grønnere tankegang. At vi også ser en økende betalingsvilje for mer bærekraftige løsninger blant våre medlemmer viser at mye har endret seg de siste årene. Vi tror denne endringen vil vedvare, og at flere innser viktigheten av å være med på reisen. Klimareisen handler om så mye, og vi må jobbe på tvers av fag og organisasjon.

Vi i Usbl jobber for å bygge bærekraftige boliger, og streber etter den til enhver tid beste mulige miljøsertifiseringen som skal komme våre beboere til nytte.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kilde: fn.no

En tradisjon for godt bomiljø

Vi i Usbl har historien på vår side for ikke å bare skape gode bomiljø, slik vi har gjort siden starten for 70 år siden, men også bærekraftige boopplevelser. Og vi tror at våre kunder og medlemmer har tro på det vi gjør. Usbl ble skapt på dugnad og hadde ikke fokus på profitt. Allerede der startet klimareisen vår.

Her er noen milepæler på Usbl’s klimareise:

Klimanøytrale Usbl-boliger

Vi i Usbl jobber for å bygge bærekraftige boliger, og streber etter den til enhver tid beste mulige miljøsertifiseringen som skal komme våre beboere til nytte. I tillegg skal vi legge til rette for at våre 1 700 forvaltede boligselskap i størst mulig grad skal ha en oppgradert og bærekraftig standard. 

En viktig kamp i bærekraftsarbeidet er å utnytte allerede brukte naturressurser for å forlenge deres levetid. Det bidrar til å redusere klimagassutslipp på sikt. Tilrettelegging for grønne borettslag og sameier er en viktig del av klimareisen i Usbl.

Bomiljøfondet

I Usbl har vi lang tradisjon for å jobbe med bomiljø. Nå håper vi at flere søker på midler fra Bomiljøfondet til å utvikle og lage bærekraftige bomiljø, og gjerne grønne prosjekt som bidrar på Usbl sin klimareise. De små, men mange tingene vi gjør, trekker oss i riktig retning, og Bomiljøfondet skal bidra til å realisere de gode ideene som spirer hos våre kunder.

Skap et godt og klimavennlig bomiljø med Bomiljøfondet til Usbl.

Delingstjenester

BUA-samarbeidet fremmer gratis deling av sportsutstyr og har kommet godt i gang i Nittedal, men ambisjonen er 100 nye BUA i borettslag og sameier.

Bildelingstjenesten OTTO er etablert i flere sameier og borettslag - her kan beboere låne bil og/eller el-sykkel der de bor.

Gjenbruk

Usbl’s samarbeidspartner Røde Kors tilbyr gratis innsamling av brukte klær, tekstiler og sko. Overskuddet går til Røde Kors sitt arbeid både i Norge og internasjonalt.

Flere milepæler på Usbls klimareise

  • Usbl har sertifisert hele virksomheten som Miljøfyrtårn. Dette innebærer et konstant fokus på små og store grep innen ulike områder som arbeidsmiljø, håndtering av avfall, energibruk, innkjøp og transport.
  • Etterstreber kjente Miljøsertifiseringer av boliger gjennom BREEAM rammeverket.
  • Påser at våre fremtidige byggeprosjekter i størst mulig grad oppfyller kravene i Paris avtalen, gjennom bygging som kvalifiserer til «Paris Proof».
  • Påser 10 strakstiltak fra Grønn Byggallianse som for eksempel grønne tak, miljøvennlig innkjøp m.m.

Les mer om Usbl’s samfunnsansvar og miljø på usbl.no/samfunnsansvar

Inspirasjon og tips