Hopp til hovedinnhold
Bærekraft og miljø
5 tiltak for reduksjon av klimagasser fra boliger
R
eduksjon av klimagassutslipp vil sette en ny standard for boligbygging i årene som kommer. Paris-proof har fem konkrete tiltak for reduksjon av klimagass fra nye boliger, både under bygging og når du har flyttet inn.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
4. juni 2021
Tekst: Grethe Rønningen | Illustrasjoner: Elisabeth Horne, Knowit | Foto: Usbl, Otto, Getty images, Unsplash

Usbl’s klimareise er en rekke tiltak for reduksjon av klimagasser igangsatt, men klimagassutslippene fra fremtidens boligbygging vil kuttes betydelig mer i årene som kommer.

Da Norge undertegnet på Parisavtalen, forpliktet vi oss til å innføre tiltak og reduksjon av klimagassutslipp med mål å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader. 

Parisavtalen griper inn i alle sektorer i samfunnet og gir en ny standard innen boligbygging: Paris-Proof

Her er de fem konkrete tiltakene som fører til reduksjon av klimagass fra din fremtidige bolig og gjør den Paris-Proof:

Usbl's klimareise – den nødvendige klimareisen

1. Boligbygging som gir reduksjon av klimagasser

Allerede da den nye boligen din ble planlagt, ble miljø- og klimahensyn tatt. Energiforbruket under bygging er blitt registrert, i tillegg til blant annet transport av byggematerialer og avfallshåndtering.

Under byggingen har naboene blitt ivaretatt med hensyn til støy og støv fra byggeplassen. Det er også gjort tiltak for å unngå vannforurensning under byggingen. Maskiner og transport til og fra byggeplassen har så klart vært av den elektriske sorten, altså utslippsfritt.

2. Bruk av bærekraftige byggematerialer

Materialene som er brukt har lavest mulig klimagassutslipp, både da de ble produsert og transportert. Karbonavtrykket har blitt målt.

Bygningen du bor i, er bygget i robuste materialer som gir lang og god varighet - også med tanke på fremtidige miljøendringer, som kan føre til slitasje og ødeleggelse.

Trevirket er lovlig hugget, det er brukt lavkarbonbetong, stålet i konstruksjonene er smeltet om og gjenbrukt fra bygninger som er revet eller andre stålkonstruksjoner, gips, isolasjon og gulvbelegg har lavt klimagassutslipp under produksjon.

3. Energieffektiv bolig

Boligen din har en energiattest som forteller deg hvor mye strømutgifter du kan forvente deg. Alle nye Usbl-boliger skal være A-klassifisert, noe som betyr at boligen er energieffektiv og klarer å holde en stabil innetemperatur med minst mulig levert energi og uten fossilt brensel som olje og gass.

God isolasjon og bruk av fornybar energi på bygget som solenergi eller varmepumpe, reduserer behovet for å få levert energi utenfra og bidrar til bedre energiklassifisering.

Energiskalaen går fra A til G. For å oppnå klasse A, er bygget et passivhus eller lavenergihus. Minstekrav for nye bygg tilsvarer energiklasse C og de fleste eksisterende byggene i Norge ligger et sted mellom D og G.

Tunkvartalet i Lørenskog kommune

4. Fornybar energi i boligen

I fremtidens boliger skal ingenting av energien som går med, komme fra fossilt brennstoff. Bruk av solenergi, fjernvarme og varmepumpe er energiformer som får ned klimaavtrykket. Og kanskje borettslaget eller sameiet ditt forsyner nærmiljøet med overskuddsenergi fra for eksempel solcelleanlegget på fasadene eller taket.

5. Lett å reise klimavennlig

Du har tilgang på miljøvennlig transport til og fra boligen din. Det er lett å få ladet bilen, og borettslaget eller sameiet ditt har delingstjenester for elbil, elsykler og elsparkesykkel. Det er gode muligheter for parkering og oppbevaring av egen sykkel også. Avstand til butikk, skole og barnehage og kollektivtransport begrenser behovet for bilbruk.

Miljøvennlig transport demper klimagassutslipp, men er også viktig for luftkvaliteten lokalt. I tillegg er boligen din tilrettelagt for bruk av hjemmekontor slik at transportbehovet blir mindre.

Otto har som mål å løse dine hverdagsutfordringer ved å tilby enkle og smarte mobilitetsløsninger – når du trenger det.
Inspirasjon og tips