Hopp til hovedinnhold

Vedlikeholdsplaner

Mangelfullt vedlikeholdsarbeid resulterer som regel i store beløp brukt på utbedring av skader. For å ivareta bygningsmassens verdi bør borettslaget og sameiet ha en vedlikeholdsplan.

Ivareta bygningsmassens verdi med Bevar Vedlikehold

Med Bevar Vedlikehold kan styret planlegge dagens og fremtidens vedlikeholdsbehov, som igjen vil sikre forutsigbarhet for beboerne når felleskostnadene skal betales.

Bevar Vedlikehold er et nettbasert verktøy for planlegging av vedlikeholdsarbeidet i borettslag og sameier, og gir styret en fullstendig oversikt over oppgaver og plikter på alle digitale flater.

Bevar Vedlikehold for mindre borettslag og sameier

Usbl Prosjekt har utvikletet en ny og mer tilpasset vedlikeholdsplan for mindre borettslag og sameier. Vedlikeholdsplanens hovedfunksjon er at styret skal kunne få se hvilke vedlikeholdstiltak som vil komme de neste årene. Planen leveres elektronisk som en PDF når den er ferdig utarbeidet.

I vedlikeholdsplanen får dere 

  • Forslag til avsetning for planlagt vedlikehold.
  • Prioritert liste over kommende tiltak i årene fremover.
  • Budsjettpriser og estimater på utførelse av de tiltakene
  • Grafisk oversikt over kostnader 

Fordeler med Bevar Vedlikehold

  • Fullstendig oversikt over tilstanden på bygningsmassen til borettslaget eller sameiet.
  • Anbefalte tiltak for kommende år.
  • Oversikt over vedlikeholdsoppgavene i borettslaget eller sameiet 10 år fram i tid.
  • Systematisk oversikt over bygningsmassens vedlikeholdshistorikk.
  • Kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet ved utskifting av styret.
  • Økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene

Hvem har egentlig ansvaret for eiendommen?

Mange er usikre på hvor grensen går mellom borettslaget og sameiets ansvar. Hvem har ansvaret når det kommer til bolig og bygningsmasse. Illustrasjonene under kan hjelpe til med å skille mellom vedlikehold i regi av borettslag og sameiet og eiers eget ansvar.