Hopp til hovedinnhold

Internkontroll – HMS

Det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Bevar HMS hjelper styret med dette.

Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, alt fra brannsikring til utstyret på lekeplassen.

Fungerende HMS-system

Bevar HMS for borettslag og sameier er et nettbasert verktøy som hjelper borettslag og sameier med å ivareta kravene til oppfølging av HMS.

Kampanje! Vi gjør det enklere å ta ansvar.

Styret er ansvarlig for HMS i borettslag og sameier.
Bevar HMS hjelper dere med å ivareta kravene som et satt.  

Fra 1. september gir vi borettslag og sameier gratis etablering og lisens på Bevar HMS (verdt kr 8 200,-), ut året. 

1176312820

Fordeler med Bevar HMS:

  • Nettbasert tilgang for alle brukere
  • Møter lovkrav til internkontroll
  • Varsling av HMS-oppgaver via e-post og SMS
  • Effektiv avviksbehandling via e-post eller SMS
  • Full oversikt over forestående HMS-oppgaver og status på avvik
  • Tilgjengelig historikk for nye styrer
  • HMS-oppgaver skreddersydd for ditt borettslag eller sameie

Lovpålagt med HMS-system

Det er viktig å vite at hvis en ulykke skulle oppstå, er det styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Derfor er alle borettslag og sameier lovpålagt å ha et system for oppfølging av HMS.