Hopp til hovedinnhold

Internkontroll – HMS

Det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen.

Fungerende HMS-system

Bevar HMS for borettslag og sameier er et nettbasert verktøy som hjelper borettslag og sameier med å ivareta kravene til oppfølging av HMS.

Fordeler med Bevar HMS

  • Nettbasert tilgang for alle brukere.
  • Møter lovkrav til internkontroll.
  • Varsling av HMS-oppgaver via e-post og SMS.
  • Effektiv avviksbehandling via e-post eller SMS.
  • Full oversikt over forestående HMS-oppgaver og status på avvik.
  • Tilgjengelig historikk for nye styrer.
  • HMS-oppgaver skreddersydd for ditt borettslag eller sameie.

Lovpålagt med HMS-system

Dersom en ulykke skulle oppstå, er det derfor styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Derfor er alle borettslag og sameier lovpålagt å ha et system for oppfølging av HMS.