Hopp til hovedinnhold

Usbl støtter bærekraftambisjoner i bygg- og eiendomssektoren

Usbl signerer for ytterligere ti strakstiltak for bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren innen 2050.

De nye strakstiltakene fra Grønn Byggallianse omhandler hovedsakelig næringsbygg, men Usbl støtter dette arbeidet og ser på hvordan disse kan implementeres i sin boligbyggervirksomhet.

-Skal vi nå bærekraftmålene, i tillegg til at bransjen skal klare å stå i en langvarig transformasjon og omstilling, må vi se handling nå. Selv om de nye strakstiltakene til Grønn Byggallianse omhandler næringsbygg, er de et viktig skritt i riktig retning for en hel bransje, og viser hvilken jobb vi har foran oss, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

Grønn Byggallianse og strakstiltakene 

Grønn Byggallianse er en medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren, og jobber for at bærekraftige valg skal stille sterkt i sektoren. 

De har samlet store og små aktører for å få til nødvendig endring i en samlet bransje. Usbl har sluttet seg til Norsk Eiendom og Grønn Byggallianses veikart mot 2050, og forpliktet seg til de første ti strakstiltakene allerede i 2019.  

Veikartet anviser tiltak på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Usbl er godt i gang 

Usbl har vedtatt å gjennomføre Paris Proof-tiltak i alle nybyggprosjekter. Dette skal bidra til å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, med en etappe på 20 prosent reduksjon innen 2025. Usbl har nå tre boligprosjekter registrert som BreeamNor-prosjekter under prosjektering/bygging. 

-De første ti strakstiltakene fra 2019 var en god start, og dette har vært viktig bidrag for å jobbe videre med den nødvendige omstillingen og det grønne skiftet. Det gir konkrete og gjennomførbare delmål for Usbl og resten av bransjen. Vi er blant annet allerede i gang med å lage klimagassregnskap for hvert prosjekt. Norsk Eiendom og Grønn Byggallianses veikart og tiltak har blitt en sentral del i Usbl’s totale klimareise, sier Bruun.