Hopp til hovedinnhold
Bærekraft og miljø
Slik vil Usbl bygge klimavennlige boliger
U
sbl tar klima og bærekraft på alvor, og Paris-avtalen er et viktig ledd for å bygge grønnere og mer klimavennlige boliger. Slik skal vi redusere utslipp av klimagasser både ved valg av materialer, under bygging og når boligene tas i bruk.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
4. juni 2021
Tekst: Grethe Rønningen | Illustrasjon: Elisabeth Horne | Foto: Unsplash, Getty Images

Parisavtalen handler om reduksjon av klimagasser, noe som også må innebære bygging av mer klimavennlige boliger. Det må til for å bidra i begrensningen av den globale temperaturstigningen, det såkalte 1,5 gradersmålet. 

Dette krever en felles internasjonal innsats, og Norge samarbeider med EU for å nå klimamålene i Parisavtalen. Innen 2030 har Norge forpliktet seg til å halvere utslipp av klimagasser.

Hva er klimavennlige boliger?

Byggebransjen ønsker å bidra for å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, med de tiltakene som kreves for at boliger og næringsbygg blir såkalt Paris-proof.

Det finnes ikke noen offisiell definisjon på dette, men bygninger som betegnes som Paris-proof, har lave klimaavtrykk og bidrar det de kan for at Paris-avtalen nås. Her er energiforbruket lavt, og energien som brukes, er av den fornybare typen.

Byggeplassen er helst utslippsfri, i det minste fossilfri. Materialene er av det klimavennlige slaget, og gjenbruk er viktig. Når bygget er fullført, er det tilrettelagt for miljøvennlig transport til og fra.

Usbl’s klimareise

Usbl har allerede startet denne klimareisen. Noen strekninger har flere humper, og mer omfattende og tidkrevende tiltak. Dette gjelder blant annet arbeidet med planlegging og bygging av miljøsertifiserte og klimavennlige boliger.

– Parisavtalen krever at alle, hele land og kontinent, løfter sammen for å redusere temperaturøkningen. Alle må bidra for å få ned utslipp av klimagasser, sier Roar Viken i Usbl. Her jobber han som prosjektleder for boligutvikling, blant annet med sertifiseringer som skal gjøre Usbl-boligene mer bærekraftige.

– Men ting går sakte, og mange er frustrert over det, sier han. Prosjektlederen mener at bruk av både gulrot og pisk kan få fortgang på bygging av klimavennlige boliger, litt som da myndighetene la til rette for at flere av oss skulle gå over til elbil.

Prosjektleder for boligutvikling i Usbl, Roar Viken

Må bli lønnsomt med klimatiltak

Noe skjer forhåpentligvis allerede i år med varslede nye energikrav i byggeforskriftene.

– Først når alle utbyggere må følge nye krav, får vi etter hvert resultater. I tillegg trengs tilstrekkelig med ordninger og insentiver, samt enkel tilgang på materialer for ombruk slik at det går an å bygge både klimavennlig og lønnsomt, sier Roar.

En viktig del av å bli Paris-proof, er en overgang til byggematerialer med lavere utslipp.

– Det er en god prosess som pågår. En reduksjon på 20% koster lite, men å strekke seg veldig langt koster mer inntil markedet for produksjonen av de mest klimavennlige materialene kommer opp i volum. Vi er avhengige av at prisene går ned, for det må være økonomi i boligprosjekter.

Krav til miljøsertifisering

– Det er krevende og dyrt å gjennomføre sertifisering, forteller Roar. 

Til nå har det vært begrenset vilje blant boligkjøpere til å betale for kvalitetene som trengs. Yngre kjøpere har mer fokus på miljøsertifisering enn de eldre, og interessen ser ut til å øke selv om det store trykket ennå ikke har kommet.

– Med nye krav fra myndigheter og markedet, kan bygg som ikke er Paris-proof bli mindre attraktive, også for bankene å finansiere, sier prosjektlederen.

Om 20 år tror han at det er miljøsertifisering på alle boliger.

– Ved å ha overordnede føringer fra myndigheter, kan vi få mer fortgang i bygging av Paris-proof-boliger.

Medlem i Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse jobber med endringer for å nå FNs bærekraftmål og jobber blant annet med å øke interessen for økt bærekraft hos myndighetene. I Norge står Grønn Byggallianse også for sertifisering av bygg.

Medlemmene i Grønn Byggallianse består av over 300 ulike virksomheter innen bygg og eiendom, og Usbl er blant dem.

Breeam-sertifisering

Grønn Byggallianse forvalter den internasjonale sertifiseringsordningen Breeam i Norge, som er et verktøy for miljøsertifisering av bygninger.

Breeam skal hjelpe offentlige og private utbyggere hele veien i byggeprosessen, fra idé til gjennomføring av byggeprosjektet.

Et boligprosjekt som er såkalt Paris-proof, fokuserer på reduksjon av klimagassutslipp innenfor Breeam-sertifiseringen, i tillegg til at en rekke andre miljøhensyn og godt inneklima også ivaretas.

Inspirasjon og tips