Hopp til hovedinnhold

Vi søker tomter

Usbl ønsker å kjøpe eiendom for utvikling av gode boligområder. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med tomteeiere og gårdeiere i Østlandsområdet.

En jente står i døra av et lekehus i hagen.

Akkvisisjon

Vi er interessert i større boligområder, ubebygde tomter som er regulert eller boligmarkert i kommuneplanen, og industriområder som kan gjøres om til boligområder. Det kan også være næring- og industriområder som kan bygges om til boliger, så lenge tomtene er store nok for minst 50 boliger.

Vår kompetanse

Vi har lang erfaring med vurdering og utvikling av eiendommers utbyggingsmuligheter, og kan gjennomføre alt fra offentlig saksbehandling og styring av byggeprosessen, til salg og markedsføring av boligprosjektene.

Samarbeid med grunneiere 

Det er også av interesse for oss å samarbeide med grunneiere om gjennomføringen av prosjekter med utbygging- eller opsjonsavtaler.

 

Kontaktpersoner for tomtesalg

Ole Johnny Bråten

Prosjektsjef akkvisisjon

Oslo, Romerike, Hadeland, Follo og Østfold og Innlandet

Stein Kristoffersen

Prosjektsjef akkvisisjon, Oslo, Asker, Drammen og Lier 

Henriette Aaberg-Hansen

Prosjektsjef akkvisisjon

Vestfold , Telemark , Østfold