Hopp til hovedinnhold

Enklere styrearbeid

Er du styreleder eller styremedlem med ansvar for styrearbeid i sameie eller borettslag?

Voksen man som nyter en kaffe på balkongen. Styrearbeid har blitt litt enklere for han med Usbl.

Som styreleder eller styremedlem i borettslag eller sameie har du stort ansvar. Jobben kan også være tidkrevende. Vil du jobbe mer effektivt og ta bedre beslutninger i ditt styrearbeid? Usbl har kompetansen og erfaringen til å hjelpe deg med styrearbeidet.

Løpende styrearbeid i borettslag og sameie

Å sitte i et styre i et borettslag eller sameie betyr at du skal forholde deg til mange arbeidsoppgaver. Mye av styrearbeidet følger et årshjul, der mange faste oppgaver skjer til samme tid hvert år. Skaffer du deg en oversikt over behovene gjennom hele året, kan du planlegge styrearbeidet bedre.

Hva har du ansvar for som styreleder og styremedlem i borettslag og sameier?

Styret skal sørge for vedlikehold av borettslaget eller sameiet, og sørge for at den daglige driften av borettslaget eller sameiet ivaretas. Styret er også ansvarlig for borettslaget eller sameiets økonomi.

Godt verktøy for smidigere styrearbeid i borettslag og sameie

«Portalen» er et nettbasert verktøy som gjør styrearbeidet smidigere. Her kan du samle kontakter, avtaler og dokumenter på ett sted. Styret kan ha felles e-post i portalen som alle kan ha tilgang til og bruke. Det gir god synlighet, og historikken bevares. Portalen tilbyr også muligheten til å sende ut SMS.

Enten du skal godkjenne fakturaer, nå ut til mange beboere samtidig eller ivareta taushetsplikten du har som styreleder eller styremedlem, er Portalen et skreddersydd verktøy for styrearbeid i borettslag og sameier.

Rådgivning og support til styret i borettslag og sameie

Usbl kan bidra med rådgivning eller advokathjelp som kan løse vanskelige situasjoner for styret. Som styreleder eller styremedlem i et borettslag eller sameie
kan det også være vanskelig å vite hvor du skal innhente den ekspertisen som trengs til enhver tid. Du finner all kompetanse og bistand du trenger under samme tak hos Usbl. Er du kunde hos Usbl, er det bare å ta kontakt med din kundeansvarlig om du har spørsmål. Ønsker du tilbud på forretningsførsel, ta kontakt med salgsansvarlig Janne Dahlby for et uforpliktende tilbud.