Hopp til hovedinnhold

Usbl bygger og forvalter våre nye boligprosjekter

Usbl er et av Norges største boligbyggelag med over 120 000 medlemmer. Vi forvalter i dag 1 800 borettslag og sameier over hele Østlandet.

Med fokus på bærekraft

Helt siden 1948 har vi bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer, og vi bygger alt fra urbane leiligheter til koselige rekkehus i skogkanten. Vi har et langsiktig og bærekraftig perspektiv i alt vi gjør, og har alltid i fokus at det skal være godt å bo og leve her. Vi står ovenfor store samfunnsmessige og miljømessige utfordringer, og som boligbyggelag ønsker vi å gjøre det litt enklere for alle å bidra der de kan.

Usbl har et stort fokus på å både bygge og forvalte på en mest mulig bærekraftig måte. Vi skal redusere klimaavtrykket både i vår boligproduksjon, men også i måten boligene forvaltes på i ettertid. Derfor er vi opptatt av alt fra fossilfrie byggeplasser, til å legge til rette for flere sosiale fellesområder og delingstjenester.

Vi er i dag medlem av Grønn Byggallianse, og har tilsluttet oss deres 20 strakstiltak for boligbygging. Vi har også signert Bygg21 sine anbefalinger for beste praksis i byggenæringen, for å bidra til å effektivisere boligproduksjonen. I tillegg er vi et Miljøfyrtårn. Dette er alle viktige tiltak for å øke vårt fokus på miljø og bærekraft både internt og eksternt. 

Vi jobber dessuten målrettet med å få tilfredse kunder i boligprosjektene våre. Etter innflytting og ettårsbefaring gjennomfører Prognosesenteret en tilfredshetsundersøkelse blant kjøperne våre. Svarene vi får fra disse undersøkelsene bruker vi aktivt til å forbedre boligprosjektene våre.

Vær trygg - vi i Usbl er tett på i hele byggets levetid

Boligene våre forvaltes av oss i Usbl. Det gir deg og alle de andre som bor her trygghet, da vi har en solid erfaring i å ta vare på bygget og de som bor der.

Vi har systemer for overtakelse av nye boliger med blant annet:

  • Reklamasjonsrutiner etter innflytting
  • Vedlikeholds-, HMS- og vaktmestertjenester
  • Rutiner for inndrivelse av felleskostnader ved mislighold
  • Vi sikrer borettslaget mot tap av felleskostnader
  • Kostnader ved eventuelt usolgte boliger i prosjektet blir dekket av oss