Hopp til hovedinnhold

Fiol

Skjærvaveien 44, 1466 Strømmen

Langs Nitelva i Lillestrøm kommune har vi under regulering et område der vi planlegger et boligprosjekt med både rekkehus og leiligheter. 

Salgsstart planlegges i løpet av 2022

Litt om Fiol

Fiol består av 41 rekkehus og 122 leiligheter fordelt på 5 blokker. Prosjektet ligger fint til innerst i en blindvei ned mot Nitelva med svært gode solforhold. Nærheten til Lillestrøm sentrum gir reiseavstand på kun 20-25 minutter til Oslo sentrum.
 
Det blir parkering under bakken og store grøntområder mellom rekkehusene og blokkene. Det bygges en 500 meter ny gang- og sykkelvei, og uteområdet inkluderer felles uteplasser og en 1 000 kvm stor fotballbane. Usbl planlegger å etablere delingstjenester som BUA (deling av sports- og fritidsutstyr) og OTTO (deling av transportmidler som bil, sykkel og sparkesykkel).
 
Fiol vil bli Usbl sitt første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. BREEAM er et internasjonalt ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Gjennom en slik sertifisering får boligkjøperen en forsikring om at boligen er energi- og ressurseffektiv, klimavennlig, og uten helse- og miljøskadelige stoffer.

Forkjøpsrett for Usbl-medlemmer

Alle kan kjøpe bolig i Fiol, men ved salgsstart har Usbl-medlemmer forkjøpsrett. Salgsstart planlegges i løpet av 2022.

For mer informasjon om forkjøpsretten, ta kontakt med Usbl på telefon 22 98 38 00 eller e-post usbl@usbl.no. Dersom du ikke er medlem, er det lurt å melde seg inn i Usbl allerede i dag, så du kan sikre deg forkjøpsrett på disse boligene.

Meld interesse for Fiol

 Jeg samtykker til at Usbl kan sende meg informasjon og megler kan kontakte meg om prosjektet. Samtykket kan til enhver tid trekkes ved å kontakte oss eller bruke lenke til avmelding i e-post. Se mer i Usbl’s personvernerklæring om behandling av personopplysninger.

Eiendomsmegler 1

Geir Nyland

Områdekart