Hopp til hovedinnhold

Hva er forkjøpsretten?

Som medlem i Usbl har du forkjøpsrett ved kjøp av boliger i store deler av landet. Det betyr at du kan kjøpe en bolig til den prisen selgeren har akseptert, uten at du trenger å være med i budrunden. Du har også fortrinnsrett på våre leieboliger.

Usbl Hva er forkjøpsrett. Bilde av et ungt par som lager kaffe på kjøkkenet. Kvinnen sitter på kjøkkenbenken.

Ønsker du å melde intern forkjøpsrett?

1188473929

Hvordan fungerer forkjøpsretten?

Det er to måter å bruke forkjøpsretten på. Det er selgeren, i samråd med megler, som avgjør hvilket alternativ som passer best.

1. Forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett før boligen er solgt. Pris og vilkår er enda ikke fastsatt og derfor kan du melde interesse for boligen uten forpliktelser.

Les mer om forhåndsavklaring

2. Fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett når selgeren allerede har akseptert et bud og vilkår. Å melde forkjøpsrett er i dette tilfellet forpliktende dersom ingen med bedre ansiennitet også melder forkjøpsrett innen fristen.
 

Hva er ansiennitet?

Som medlem i Usbl samler du ansiennitet fra den dagen din innmelding er registrert betalt hos oss. Din ansiennitet forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten skal brukes.

Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett på samme bolig er det medlemmet med lengst ansiennitet som først får muligheten til å kjøpe boligen. Du kan overføre ditt medlemskap og ansiennitet i Usbl til andre i din familie.

Benytter du deg av forkjøpsretten i Storbysamarbeidet må det opplyses om hvilket medlemskap som skal benyttes. Ansienniteten som oppgis på meldeskjema kan ikke endres etter meldefristen.

Hvordan bruker jeg forkjøpsretten?

Som medlem i Usbl har du forkjøpsrett ved kjøp av nye og brukte boliger. Boligene utlyses på forkjøpsrett, og av de som har meldt sin interesse innen fristen, vil den personen som har lengst ansiennitet få velge bolig først (ny bolig) eller tre inn i høyeste bud (brukt bolig). 

Brukte boliger utlyses i vår forkjøpsrettsportal.

Nye boliger utlyses på usbl.no.

Hva forplikter jeg meg til?

Ved forhåndsavklaring forplikter du deg ikke til noe ved å melde din interesse før selger har akseptert et bud. Det er først når du trer inn i budet som selgeren har akseptert og gjennomfører et kjøp av en bolig med forkjøpsretten, at du er bundet. Da gjelder de samme forpliktelsene som ved et vanlig boligkjøp.

Gjennom boligbyggelagenes Storbysamarbeid, kan forkjøpsretten også brukes til å kjøpe bolig i andre norske byer.

Ta i bruk forkjøpsretten

Bruk forkjøpsretten på nye boligprosjekter

Bruk fortrinnsretten til å leie leilighet

Meld forkjøpsrett i borettslaget ditt - forhåndsavklaring

Meld forkjøpsrett i borettslaget ditt - fastprisavklaring