Hopp til hovedinnhold

Forkjøpsrett ved fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring utlyses boligen når selgeren allerede har akseptert et bud og vilkår. Å melde forkjøpsrett er i dette tilfellet forpliktende dersom ingen med bedre ansiennitet også melder forkjøpsrett innen fristen.

Eieren vil selge

Eieren av en bolig i et borettslag ønsker å selge boligen sin.

Bolig til salgs

Boligen legges ut på det åpne markedet uten å ha vært utlyst på forkjøpsrett.

Budrunde

Budrunden går som normalt. Selger aksepterer et bud.

Utlysning av forkjøpsrett

Når selger har akseptert pris og vilkår fra en kjøper, legges boligen ut på nettsidene våre. Interessenter kan melde forkjøp innen en gitt frist. Kjøper kan påberope sin ansiennitet uten å melde forkjøp.

Melde forkjøpsrett

De som er interesserte i boligen melder forkjøpsrett. Du må ha vært medlem fra dagen før budet blir akseptert hos megler for å kunne bruke forkjøpsretten. Meldingen er bindende. Det betyr at du er forpliktet til å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet også har meldt forkjøpsrett innen fristen løper ut.

Avklaring

Interessenten med best ansiennitet trer inn i kjøpsavtalen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Kjøpet er forpliktende.

Vi kontakter alle som har meldt forkjøp uansett utfall.