Hopp til hovedinnhold

Trinn 6 – Før eller senere trenger bygget en oppgradering

Tekniske tjenester fra Usbl

Usbl Prosjekt er en komplett leverandør av tekniske tjenester for ditt borettslaget eller sameie. Vi har bred kompetanse fra ulike fag- og virksomhetsområder, med ingeniører, rørlegger-, mur- og tømmermestere og takstmenn. Usbl Prosjekt har sentral godkjenning for ansvarsrett fra Direktoratet for byggkvalitet, og er godkjent våtromsbedrift fra Fagrådet for våtrom.

Vi har lang erfaring med vedlikehold og rehabilitering av bygg, og tilbyr tjenester som kan gjøre hverdagen for styret enklere. Vi deltar gjerne på styremøter og beboermøter/årsmøter for å informere nærmere ved forberedelse til, og igangsetting av, vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider.

Foruten ansvaret for et forsvarlig vedlikehold, har styret i borettslaget eller sameiet også et juridisk ansvar for sikkerheten til beboerne, som omfatter brannvern, rømningsveier, elektriske anlegg, lekeplasser og mye annet.

Her finnes pålegg i Internkontrollforskriften (HMS) for oppgaver i egne rekker og Byggherreforskriften som pålegger styret et omfattende ansvar i pågående byggesaker (SHA).

Våre tjenester

Bevar HMS

Bevar HMS er et nettbasert system som ivaretar HMS-krav som stilles til styret i borettslag og sameier.

Bevar Vedlikehold

Bevar Vedlikehold er også et nettbasert system som gjør det enkelt for styret å planlegge vedlikehold i borettslag og sameier.

Skadehåntering

Vi utarbeider rapporter på bygningsfeil, lekkasjer med mer, og engasjerer håndverker for oppretting og istandsetting av skader. Eventuelle saker som dekkes av forsikring avklares i forhold til videre oppfølging mot forsikringsselskap.

Rådgivning og konsulentbistand

Vi stiller vår kompetanse til rådighet for alle typer byggetekniske befaringer, vurderinger av dokumenter og avtaler, samt generell teknisk rådgiving.

Våtrom, sanitæranlegg og elektriske anlegg

Vi bistår med systematisk gjennomgang av våtrom (bad, wc, vaskerom og kjøkken) og/eller elektrisk anlegg med rapport på feil/mangler eller enklere sjekk av el-anlegg og våtrom.

Levetider

Når tilstandsregistreringen er gjennomført, må dette inn i en fremdriftsplan. Samtlige bygningsdeler vurderes med tanke på forskjellige levetider. Levetidene gir intervallet for hvor ofte en bygningsdel skal skiftes ut med en ny. Her må det vurderes hvilke påkjenninger og beskyttelser som påvirker levetiden. Vedlikeholdsplanen vil da inneholde hvilke bygningsdeler som får forlenget levetid og hvilke som må skiftes ut.

Vedlikeholdsplan – PDF

Usbl har utviklet et nettbasert vedlikeholdsprogram for å forenkle det daglige vedlikeholdsarbeidet for styrene. Løsningen innebærer at alle data ligger lagret sentralt, og den enkelte styreleder eller andre medlemmer med gitte rettigheter har tilgang gjennom internett på sin pc. Det er lagt stor vekt på funksjonalitet og brukervennlighet. Dette gir en oversikt over samtlige gjøremål for fremtiden. En kan velge ut inneværende år for å fokusere på de gjøremålene som står for tur først, men også for et hvilket som helst annet år for å se hva som er i vente.

I denne modulen får du økonomisk oversikt over hva som er innestående på konto, utgifter, saldo de neste årene og hvor mye hvert gjøremål koster å få utført. Det vil også være tilstandsgrader, kommentarer til tiltaket og kommentarer til energibesparende tiltak, samt universell utforming.

Etter hvert som tiltak utføres kan tiltaket bli lagret i historikken, hvor fremtidige styrer kan se når dette ble utført sist og hvem som utførte tiltaket.

Vi kan lage en enkel vedlikeholdsplan basert på tilstandsvurdering og levetidsbetraktning. Denne leveres som en PDF-rapport og vil ha en horisont som strekker seg 5 år frem i tid fra leveringsdato. Slik statisk plan er beregnet for mindre borettslag og sameier som ikke ønsker en levende plan som skal følges opp med vår bistand i årene fremover. Bygningsmassen bør være 8-10 år gammel før en slik plan lages første gang.

Oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Du får en kontinuerlig oversikt over alle tiltak som dukker opp fremover og utførte tiltak som har blitt lagret i loggen. Det følger i tillegg til vedlikeholdsplanen med en innebygget modul for rask kommunikasjon mellom deltagere i planen for andre akutte gjøremål. Dette vil typisk være gjøremål som ligger under drift av borettslaget eller sameiet og vaktmestertjenester.

Arkiv

Løsningen gir også en lagringsmulighet for viktige dokumenter som er relatert til utførelsen av tiltakene. Dette kan være kontrakter, protokoller, referater etc. Dette sikrer at også fremtidige styrer får tilgang til viktige dokumenter i forbindelse med nye tiltak, reklamasjoner osv.

Priser

Tilbud på enkel vedlikeholdsplan – PDF gis på forespørsel og kostnaden vil bli fakturert som en fast pris når ferdig rapport oversendes.

Kostnader knyttet til systemet skiller mellom tre kategorier: etablering, årlig lisens og oppdatering. Etablering og årlig lisens må bestilles samlet og inngår i den løpende avtalen som inngås mellom Usbl og borettslaget eller sameiet når et tilbud er akseptert.

Oppdatering er individuell og behovet vil variere med hvor presis borettslaget eller sameiet er med å følge opp vedlikeholdsplanen årlig og hvor store endringer som blir gjort gjennom år. Oppdatering avtales særskilt mellom Usbl og borettslaget eller sameiet ved behov.

Kostnadene for vedlikeholdsprogrammet er avhengig av størrelsen på borettslaget eller sameiet og type/kompleksitet i bygningsmassen og vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle. Tilbud på programmet gis ved forespørsel til Usbl Prosjekt.