Hopp til hovedinnhold

Trinn 7 – Alle konflikter finner en løsning

Behandling av klager

En del av styrets arbeid er behandling av klager. Dette kan være blant annet behandling av klage fra beboere på forhold i borettslaget eller sameiet, eller klager på andre beboere. Styret må forholde seg til, og behandle slike klager. Usbl kan bistå med råd og praktisk hjelp i slike tilfeller.

Våre advokater

Advokatkontoret i Usbl har spesialkompetanse innen bolig- og eiendomsrett. Våre advokater har lang og bred erfaring fra privat og offentlig sektor. Styrene i borettslag og sameier som er forvaltet av Usbl og Usbl-medlemmer tilbys våre tjenester til en rimeligere pris enn andre.

Vi bistår borettslag eller sameier og medlemmer med generell rådgivning, så vel som i tvistesaker. Ved behov for juridisk bistand, anbefaler vi å ta kontakt med oss i en tidlig fase slik at vi på best mulig måte kan ivareta boligselskapets eller medlemmets interesse.

Våre timepriser er rimelige sammenlignet med vanlige markedsbaserte advokattjenester. For mange borettslag og sameier vil det, i tvistesaker, også være mulig å benytte rettshjelpforsikring som borettslag og sameier har.

Våre spesialområder:

  • Boligrett, herunder tvister rundt naboforhold, mangler, kjøp og salg.
  • Eierseksjonsloven, burettslagslova, herunder rådgivning til styrer i deres arbeid.
  • Husleierett for private og i næringsforhold, herunder oppsigelse, tvangsfullbyrdelse og forhandling/opprettelse av leiekontrakt.
  • Lov om håndverkertjenester.
  • Bustadoppføringslova.
  • Generell kontrakts- og entrepriserett, herunder utbyggingsavtaler.
  • Kjøp/salg av næringseiendom, herunder selskapskjøp/salg, strukturering av salg/kjøpsprosess med mer.

Vi er alle medlemmer av Advokatforeningen, hvilket betyr at vi blant annet tar etterutdanning og gir skriftlig oppdragsbekreftelse.