Hopp til hovedinnhold

Trinn 5 – Godt vedlikehold øker trivsel og verdi

Vedlikehold

Styret er, som nevnt tidligere, ansvarlig for at nødvendig vedlikehold gjennomføres i borettslaget eller sameiet. Dette gjelder daglig vedlikehold av fellesarealer, og større vedlikeholdsarbeider. Det kan være mange grunner til at vedlikeholdsarbeider igangsettes; nødvendighet, lovkrav, forlengelse av byggets levetid, økt trivsel eller annet. Uansett bakgrunn for vedlikeholdet har styret ansvar for at vedlikeholdet utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Her får du en oversikt over hva som er borettslaget eller sameiets vedlikeholdsansvar, og hva som ligger til eiers ansvar.

 

Utgangspunktet er etter lovens hovedregler. I vedtektene kan det være fastsatt en annen ansvarsfordeling.

Boligselskapets ansvar
Eierens ansvar

Vi gjør hverdagen litt enklere

Usbl har egen vaktmester- og håndverkstjenester som kan hjelpe dere med det løpende vedlikeholdet. Vi har et stort antall avtaler og utfører en rekke ulike tjenester for borettslag og sameier. Målet med våre vaktmester- og håndverkstjenester er å gi et komplett tilbud i forbindelse med regelmessig tilsyn og løpende vedlikehold av bygninger og fellesareal.

Usbl’s vaktmester- og håndverkstjenester har sentraler i Oslo, Romerike, Follo, Nittedal, Buskerud, Asker, Horten, Holmestrand og Sandefjord. Disse tjenestene er nært knyttet opp mot boligbyggelagets tekniske avdeling og forvaltningsavdeling, og består av personer med høy kompetanse innenfor sine arbeidsområder.

Vi jobber daglig med å skape gode relasjoner til alle brukere, i form av høy kvalitet på utførte tjenester, tett kundeoppfølging og personlig service.

Mange borettslag og sameier har engasjert en vaktmester til å utføre vedlikehold og enklere reparasjoner. Avhengig av størrelse og behovet for vaktmester, er det flere alternativer:

 1. Egen ansatt vaktmester, som er lønnet av og jobber kun i borettslaget eller sameiet. Styret har da arbeidsgiveransvar og ansvar for helse, miljø og sikkerhet i forhold til vaktmesters arbeidsoppgaver.
 2. Vaktmester som er ansatt av og lønnes av et driftssameie. Driftssameiet kan være opprettet og eiet av flere borettslag eller sameier, med formål å ivareta fellesfunksjoner.
 3. Innleid vaktmestertjeneste. Et firma betales mot at man mottar avtalte tjenester: snørydding, strøing, hagearbeid og lignende.

Uansett behov for vaktmestertjeneste, er det viktig at de daglige og periodiske oppgaver er klart beskrevet i ansettelseskontrakt eller annen avtale.

Eksempler på vaktmesteroppgaver som kan inngå i en vaktmesterinstruks

Hovedettersyn på eiendommen

Foretas ukentlig. Dører, låser og oppganger kontrolleres. Skifting av lyspærer foretas. Papirkurver tømmes ukentlig. Ethvert forhold som ikke er i overensstemmelse med hva som menes med god stand eller tilfredsstillende virkemåte, rettes opp. I tvilstilfeller kontaktes styret.

Utendørs

 • Sandfangkum: Ettersees minimum én gang per år.
 • Gårdsrom: Feiing ukentlig eller etter behov.
 • Fortau: Rydding og feiing ukentlig eller etter behov.
 • Vinter: Snøbrøyting og strøing. Sikring ved fare for ras fra tak.
 • Vår: Raking og rydding av grøntområder. Flekksåing hvor dette behøves. Tilførsel av næring (gjødsel, kalk, etc.) ved dokumentert behov (jordprøver).
 • Sommer: Gress klippes én gang per uke i vekstsesongen. Luking og vedlikehold.
 • Høst: Raking og bortkjøring av hageavfall.

Eiendom

 • Fellesareal i kjeller og loftsrom: Støvsuging/feiing 2-4 ganger per år. Avfall fjernes.
 • Felles garasjeanlegg: Feies med feiekost eller maskin 2-4 ganger per år.
 • Takterrasser, sluk og avløp: Rengjøres 4-6 ganger per år.

VVS-innretninger

 • Fellesvaskeri: Sjekkes ukentlig og service utføres minimum 2 ganger per år, eller ved behov.
 • Felles ventilasjonsanlegg: Sjekkes ukentlig og service i henhold til leverandørenes spesifikasjoner.
 • Kjøleanlegg: Kjøleribber støvsuges 4 ganger per år.
 • Reduksjonsventil med vannfilter: Filter rengjøres 2 ganger per år og byttes ved behov.
 • Varmtvannsbereder: Ukentlig tilsyn med vanntemperatur og rensing av sluk.
 • Sprinkelanlegg: Trykk sjekkes ukentlig, anlegget testes hver tredje uke og service utføres 1-2 ganger i året.

Støtteordninger

Usbl er opptatt av gode bomiljø, og i en årrekke har vi bevilget betydelige beløp til nettopp dette. Dere kan søke om tilskudd til en trygg lekeplass for barna, gode ladeordninger i garasjeanlegget eller en kjøkkenhage, hvor beboerne kan dyrke egne grønnsaker.

Bomiljøfondet skal støtte opp under gode og klimavennlige bomiljø. Usbl ønsker derfor å legge vekt på investeringer som:

 • Fremmer miljøvennlig drift av borettslag
 • Bidrar til økt kommunikasjon og samhandling mellom beboere

For å søke støtteordningen må dere være kunde hos Usbl og enten ha en forretningsfører- eller regnskapskontrakt med oss.

Bomiljøfondet kan bidra med opptil 50 prosent av prosjektets totale kostnad. Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. For å motta støtte må borettslaget eller sameiet kunne dekke minst 50 prosent av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold.

Selskap som mottar støtte på kroner 50 000,-  eller mer, forplikter seg til å bruke Usbl som forretningsfører i tre år etter at midlene er utbetalt.

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister per år; 1. mai og 1. november. Svar på søknaden vil foreligge cirka to måneder etter søknadsfristen.