Hopp til hovedinnhold

Ny i styret

Hva forventes egentlig av deg som sitter i styret? Her får du en oversikt over dine ansvarsområder og plikter som styremedlem.

Ung par som bor i en Usbl forvaltet bolig leser sammen i stua.

Å være styreleder i et borettslag eller sameie kan være både interessant og givende, men ledervervet innebærer også mange plikter og et stort ansvar. Her får du oversikt over de viktigste oppgavene og ansvarsområdene du har som styreleder.

Styrets oppgaver og plikter

Det er styret, med styrelederen i spissen, som leder borettslag og sameier. Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser. Altså er det styret sin oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i årsmøtet, og å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste. Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Å drifte borettslaget og sameier innebærer å holde oversikt over økonomien, kreve inn fellesutgifter, betale regninger, håndtere HMS-oppgaver og kalle inn til og holde styremøter. Det er også styrets oppgave å ta seg av vedlikehold av bygningene og fellesarealene. Dette kan være bestilling av vaktmestertjenester og renhold, og å engasjere håndverkere og entreprenører til oppussing- og rehabiliteringsprosjekter.

Styrets ansvar

Tidsomfang og honorar