Hopp til hovedinnhold
1158551279
Eiendom og økonomi
7 ting du bør vite om boligrenta
H
vorfor går renta opp? Eller ned? Hva er nominell- og effektiv rente? Hva i all verden er styringsrente? Og er det lurt å binde renta, eller la den flyte? Her er 7 ting du bør vite om boligrenta!
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
5. desember 2022

Det er nok lenge siden den norske befolkning har vært så forberedt på rentejusteringer som nå. At renten skal videre oppover, er det nemlig liten tvil om. Det kan bety store økonomiske endringer for en del av oss. Men hvordan det slår ut i folks hverdag, kan være svært forskjellig.

Uansett om du allerede har eller planlegger å ta opp et lån, eller bare ønsker å følge med, er det nyttig å ha en viss oversikt over hva boligrenta er. Her gir banksjef Ann Mari Berg Fjell i DNB Storo svar på viktige spørsmål om renter.

1. Hva er egentlig rente?

– Kort fortalt er renta kostnadene du betaler for å låne penger av banken. Alt begynner med styringsrenta til Norges Bank som blir brukt som et virkemiddel for å påvirke og stabilisere økonomien vår. Settes styringsrenta opp, vil normalt boliglånsrenta settes opp, og omvendt.

Som Usbl-medlem får du gunstig rente hos DNB. Her er det mye penger å spare for alle med boliglån.

1163500880

2. Hvorfor går boligrenta opp og ned?

– Forklaringen er litt komplisert. Økte renter innebærer dyrere lån. Når lånet blir dyrere, går kjøpekraften ned. Det betyr at du får mindre penger til bruk på andre varer og tjenester. Når vi bruker mindre penger, blir det mindre fart i økonomien, noe som igjen reduserer inflasjonen. Målet til Norges Bank er å få inflasjonen til rundt to prosent over tid. Da vil renta følge etter og nedjusteres etter hvert.

Kort om inflasjon

  • Inflasjon er en vedvarende vekst i det generelle prisnivået, noe som gjør at kjøpekraften faller.
  • Du får med andre ord færre varer og tjenester for de samme 100 kronene når inflasjonen blir høyere, enn du fikk tidligere.
  • De 100 kronene er dermed ikke like mye verdt som før.

3. Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

– Nominell rente er kun renta på boliglånet. Den tar ikke høyde for kostnader som etableringsgebyr og termingebyr. Du vil se at det står nominell og effektiv rente når du signerer en låneavtale. Da ser du hva som er forskjell på nominell rente, og den effektive renten.

Når vi som bank skal bestemme hvilken lånerente vi kan tilby kundene, må vi ta høyde for risiko og kostnader som banken har ved å låne ut pengene. Det gjør at renta på boliglånet vil ligge litt over styringsrenta.

 

Har du flytende rente, vil den følge rentenivået som er i markedet.

4. Hva er flytende og fast rente?

– Har du flytende rente, vil den følge rentenivået som er i markedet. I løpet av lånets løpetid vil renta endre seg.

Fast rente betyr at den holdes uendret i en avtalt periode. Det vanlige er tre-, fem- eller 10 år. Da får du sikkerhet mot rentesvingninger i denne perioden og vet nøyaktig hva du skal betale på lånet hver eneste måned.

5. Når er det lurt å binde renta?

– Historisk sett har det i hovedsak ikke vært lønnsomt å binde renta. Men i tiden vi er inne i nå, vil jeg anta at vi får flere henvendelse om fast rente enn det vi gjør i et stabilt lavt rentemarked. Hvis det er viktig for deg å ha forutsigbare lånekostnader, kan fastrente være et godt alternativ. Fastrente bør sees på som en forsikring mot høyere boliglånskostnader. Og så er det nyttig å vite at du kan ha fastrente på hele eller deler av lånet. Du må altså ikke binde opp alt. Etter en god samtale med en rådgiver, kan du finne ut av hva som er den beste løsningen for deg. På den måten kan du sikre deg mot de aller største svingningene, men likevel følge rentemarkedet på deler av lånet.

FORUTSIGBART BOLIGLÅN: – Hvis det er viktig for deg å ha forutsigbare lånekostnader, kan fastrente være et godt alternativ, sier Ann Mari Fjelltveit er banksjef i DNB Oslo sentrum.

6. Hvordan bør jeg gå fram for å få en best mulig rente?

– Uansett hva det gjelder, er det lurt å ta en gjennomgang av økonomien din én gang i året. Det gjelder alt fra strøm, forsikring, streamingtjenester, lån, ja rett og slett alle faste avtaler du har. Ta en prat med banken din og få en gjennomgang av økonomien og kundeforholdet ditt. Da får du en oversikt over avtalene dine og om du har gode løsninger for deg.

7. Hva bør unge som skal ta opp boliglån tenke på?

– Er du ung og skal ta opp boliglån for første gang, er du kanskje usikker på det aller meste rundt dette, for eksempel hva et lån innebærer, hvor mye lån du kan ha, hva kan du få i rente og hva det har å si for dine månedlige utgifter. Mitt beste tips er å ta kontakt med banken. Få et møte med rådgiver slik at du kan få gode råd og hjelp til hva du bør tenke på.

Du kan også ta en prat med megler, som kan bidra med innsikt i boligmarkedet og boligpriser. Vi ser at mange unge kan ha behov for den tryggheten det er i å binde hele eller deler av renta. På grunn av en litt trang økonomi, kan man trenge mer økonomisk forutsigbarhet i noen år fremover. Ta en titt på egen økonomi og se om å binde renta er riktig for deg. Men pass på at det er behovet for mer sikkerhet og forutsigbarhet som er avgjørende for deg, og ikke fordi du tror at du skal tjene på det.

Ta en titt på egen økonomi og se om å binde renta er riktig for deg.

Inspirasjon og tips