Hopp til hovedinnhold
Bolig

10 fakta om ansiennitet og boligkjøp

I
jakten på drømmeboligen kan ansiennitet i et boligbyggelag være et viktig våpen. Her er 10 smarte fakta du bør kunne om ansiennitet og boligkjøp.
20. november 2020
Tekst: Sempro | Foto: Usbl & Getty

1. Hva er ansiennitet i boligbyggelag?

Ansiennitet i et boligbyggelag er en betegnelse på det tidsrommet du har vært medlem. Normalt regnes ansiennitet fra den datoen medlemskapet blir registrert, men for at du skal kunne benytte deg av den ansienniteten du har opparbeidet deg gjennom medlemskapet, er det viktig at du er à jour med både andelskapital og årskontingent.

Ansiennitet i et boligbyggelag må ikke forveksles med intern forkjøpsrett i borettslag, som er den forkjøpsretten som beboerne i ett og samme borettslag har. Intern forkjøpsrett trumfer ansiennitet i boligbyggelaget. 

Dersom du melder deg ut av et boligbyggelag, vil du miste den ansienniteten du har opparbeidet deg. Den kan du ikke få tilbake bare ved å melde deg inn igjen.  

MinSide kan du se hvor lang ansiennitet du har som medlem i Usbl Boligbyggelag Usbl. 

2. Kan både kort og lang ansiennitet gi fordeler?

Selv om Usbl-medlemmer med lang ansiennitet har et stort fortrinn i boligmarkedet, har det ofte vist seg at kun noen dagers ansiennitet kan få deg foran i boligkøen og sikre deg drømmeboligen. Dersom du kommer over en leilighet som er tilknyttet Usbl, og du ikke er medlem, vil en ny innmelding gjelde så snart betalingen er registrert. 

Det er med andre ord aldri for sent å melde seg inn i Usbl. 

Det er derimot viktig å merke seg at den opprinnelige kjøperen av en leilighet vil få ansiennitet fra den dagen hans eller hennes bud ble akseptert. Dersom du skulle ønske å benytte deg av forkjøpsrett med ansiennitet på denne boligen må du minst ha vært medlem fra dagen før dette budet ble akseptert.

3. Hva med forkjøpsrett og ansiennitet for nye vs brukte boliger

Det er noe ulik praksis rundt salg av nye boliger kontra salg av brukte boliger. Usbl’s nye boligprosjekter kunngjøres som hovedregel på Usbl.no. Her vil medlemmer få en frist for å melde sin interesse i det aktuelle prosjektet. Så vil tildelingen av boligene bli gjort basert på medlemmenes valg og ansiennitet. 

Brukte boliger som legges ut på markedet vil i tillegg bli utlyst på Usbl’s forkjøpsrettportal. Her kan medlemmer som er interessert i den aktuelle boligen, og som vil benytte seg av forkjøpsretten, sende inn et krav innen fristen som står oppført under hver kunngjøring. Dette må gjøres skriftlig. Frist for å legge inn den skriftlige meldingen er normalt syv dager, og minimum fem virkedager fra boligen blir utlyst på forkjøpsrett. 

Det er to ulike måter å benytte seg av forkjøpsretten på: 

Her er det ofte megler og selger som velger hvilke av disse som er mest hensiktsmessig. 

4. Hvordan fungerer ansiennitet ved fastprisavklaring?

Avklares forkjøpsretten ved fastprisavklaring, legges boligen ut for salg på det åpne markedet med de vanlige budrundene som ender opp med at selger aksepterer et bud. Deretter legges boligen ut på Usbl’s nettsider hvor alle Usbl-medlemmer kan melde forkjøp innen en satt frist. 

Melder flere forkjøp, er det den som har vært Usbl-medlem lengst, altså med lengst ansiennitet, som får boligen, men husk at intern ansiennitet i borettslaget, går foran Usbl-ansiennitet.

5. Hvordan fungerer ansiennitet ved forhåndsavklaring?

Ved forhåndsavklaring lyses boligen ut på forkjøpsrett før den er solgt. Boliger på forhåndsavklaring legges først ut på Usbl’s nettsider med frist for å melde forkjøpsrett parallelt med at boligen legges ut på det åpne markedet. 

Er du ikke Usbl-medlem? Meld deg inn så fort som mulig. Du må nemlig være medlem i Usbl før fristen for å melde interesse, har utløpt.

Når boligselger har akseptert et bud, vil den som har meldt seg interessert og med best ansiennitet få tilbud om å kjøpe boligen til samme pris. Takker vedkommende nei, går tilbudet videre til personen med nest lengst ansiennitet, og så videre. 

6. Teller medlemsansiennitet alltid mest for å vinne budrunden?

Nei. Medlemmer med intern ansiennitet i borettslag vil alltid trumfe andre Usbl-medlemmer. Slik er det i alle borettslag. Det er riktignok ikke lov til å eie mer enn en andel i et borettslag, men i noen tilfeller er det beboere som ønsker å flytte til en større bolig i samme borettslag, for så å selge sin gamle.

7. Kan oppspart ansiennitet brukes ved boligkjøp i andre borettslag og sameier? 

Ansienniteten kan kun benyttes i Usbl-tilknyttede borettslag.

Men gjennom Storbysamarbeidet har Usbl-medlemmer forkjøpsrett på over 90.000 boliger over store deler av Norge.  

8. Kan jeg overføre ansiennitet?

Ja. Du kan overføre ansienniteten din til et familiemedlem, ektefelle eller samboer. Men ansienniteten din kan ikke deles opp. Den er bundet til medlemskapet ditt i Usbl og må derfor overføres i sin helhet.

Medlemskapet kan ikke overføres til andre mens du bor i en bolig tilknyttet Usbl.

Den som overtar medlemskapet ditt kan ikke få lenger ansiennitet enn sin egen alder.

9. Kan jeg arve ansiennitet fra andre? 

Det kan du. Usbl har et skjema for overføring av medlemskap, også når det er knyttet til et dødsbo. Da må du legge ved bekreftelse på slektskap og en godkjenning fra arvinger for å få overført medlemskapet. Ansienniteten kan da ikke bli lenger enn fra din fødselsdato.

10. Hvor ofte kan jeg bruke ansienniteten og forkjøpsretten?

Har du brukt forkjøpsretten på en Usbl-bolig, kan du ikke bruke ansienniteten og medlemskapet til nytt forkjøp før det har gått 24 måneder. Dette gjelder både bruktbolig og helt ny bolig.

Inspirasjon og tips