Hopp til hovedinnhold

Overfør medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers familiemedlemmer. Særskilte tilfeller behandles ved forespørsel. Husk at den som overtar medlemskapet ikke får lenger ansiennitet enn sin egen alder.

Illustrasjon av en bestemor som holder en liten gutt i hånden.

Hvis medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett, må overføringen sendes inn senest kl 14.00 dagen før meldefrist. 

Medlemskontigenten må være betalt før du overfører, men selve overføringen er gratis.

Du kan kun overføre medlemskap og ansiennitet til én person, det går ikke an å dele opp dette på flere familiemedlemmer. 

Du kan også bruke dette skjemaet for å overføre medlemskap knyttet til et dødsbo. Da må du huske å legge ved bekreftelse på slektskap og arvingers godkjenning av overførselen. Mal for godkjenning fra arvinger finner du under overføringsskjemaet, nederst på denne siden. 

Har du spørsmål om overføring av medlemskap, kan du lese mer om regler rundt overførsel av ditt medlemskap her eller ta kontakt med kundesenteret på e-post usbl@usbl.no.


 Overførsel av medlemskap er i forbindelse med pågående forkjøpsrett.
Forbli medlem selv om du overfører ditt medlemskap og ansiennitet til andre! Opprett et nytt medlemskap på usbl.no/blimedlem.


Dokumentasjon kreves kun ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall. Dokumentasjon kan også ettersendes per post til Boligbyggelaget Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo.


Ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at overføringen godkjennes av øvrige arvinger. Litt lenger opp på siden kan du laste ned en veiledende mal som kan fylles ut, scannes og vedlegges.
Bekreftelse fra arvinger på godkjent overføring