Hopp til hovedinnhold

Overfør medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers familiemedlemmer. Særskilte tilfeller behandles ved forespørsel. Husk at den som overtar medlemskapet ikke får lenger ansiennitet enn sin egen alder.

Illustrasjon av en bestemor som holder en liten gutt i hånden.

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett, må overføringen sendes inn senest kl 14.00 samme dag som meldefrist. 

Medlemskontigenten må være betalt før du overfører, men selve overføringen er gratis.

Du kan også bruke dette skjemaet for å overføre et medlemskap knyttet til et dødsbo. Da må du huske å legge ved bekreftelse på slektskap og arvingers godkjenning av overførselen.

Har du spørsmål om overføring av medlemskap, kan du lese mer om regler rundt overførsel av ditt medlemskap her , eller ta kontakt med kundesenteret på e-post usbl@usbl.no.


 Overførsel av medlemskap er i forbindelse med bruk av forkjøpsrett.
 Jeg ønsker å forbli medlem i Usbl
Du kan velge å forbli medlem i Usbl selv om du overfører ditt medlemskap og ansiennitet til andre. Vi vil da opprette et nytt medlemskap til deg slik at du kan benytte deg av gode medlemsfordeler og samle ny ansiennitet. Detaljer om ditt nye medlemskap vil du motta på e-post innen kort tid.


Dokumentasjon kreves kun ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall. Dokumentasjon kan også ettersendes per post til Boligbyggelaget Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo.


Ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at overføringen godkjennes av øvrige arvinger. Litt lenger opp på siden kan du laste ned en veiledende mal som kan fylles ut, scannes og vedlegges.