Hopp til hovedinnhold
Bærekraft og miljø
Bomiljøfondet hjelper Livsgnisten med ny sansehage
L
ivsgnisten sansehage er blitt et trygt og vakkert uterom for demente beboere i borettslaget Bratomvegen. Ved hjelp av blant annet stor innsats fra pårørende og penger fra Bomiljøfondet i Usbl, har hagen gått fra drøm til virkelighet.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
18. april 2021
Tekst: Grethe Rønningen | Foto: Lene Hennum, Unsplash

Å trå rett ut i en sansehage har gjort noe med livskvaliteten for beboerne i borettslaget på Traneby i Lier. 

– Sansehagen har økt trivselen, sier Lene Hennum, pårørende, styreleder i borettslaget og initiativtaker til Livsgnisten hage. Hun ble oppfordret til å engasjere seg i styret da moren, som er rammet av Alzheimers, flyttet inn i borettslaget Bratomvegen.

– Det er lettere å komme på besøk og få besøk. Sansehagen byr på aktiviteter og velvære. Man kan nyte livet og ha det godt, sier Lene. Livsgnisten hage er et viktig element i dager som kan bli ensomme og lange for beboerne.

– Hvis du har en tøff dag, hjelper det å gå ut, sitte i sola, høre humla suse og se ting gro. Det gjelder jo alle, sier Lene.

Hva er en sansehage?

Sansehager er en form for terapi, en hageterapi hvor nettopp bruk av sansene kan gjøre dagene lettere. For selv om minner har svunnet fra hukommelsen, er sansene intakt og kan fremkalle positive følelser: Lukten av jord, nyslått gress, urter og planter. Synet av vakre og blomster. Lyden av summende insekter. Muligheten til å rote i jorden eller sitte på en benk og kjenne solen på huden. Alle de små viktige tingene som gjør hverdagen litt bedre.

Sansehager er ikke noe nytt, selv om det er et ukjent begrep for de fleste av oss enn så lenge. Sansehagene brukes som hageterapi ved mange sykehus og institusjoner for å dempe pasientstress. Man har lenge sett at et utemiljø med sansehage har vært bra for eldre. Og sansehager har vist seg å være ekstra positivt for livskvaliteten til eldre med demens, ifølge en undersøkelse gjort blant ansatte og ledere ved norske sykehjem.

Hagene benyttes blant annet for å stimulere dementes resthelse og lette orienteringsevnen, stimulere sanser, gi rekreasjon og økt aktivitet for en bedre hverdag.

Hvis du har en tøff dag, hjelper det å gå ut, sitte i sola, høre humla suse og se ting gro.

Lene Hennum

Trygt og godt uteområde for demente

I Bratomvegen borettslag på Tranby i Lier, har styret sammen med beboere, ansatte, pårørende og gode hjelpere, stått på for å etablere Livsgnisten sansehage tilpasset funksjonsnedsettelser som følge av demens.

Bofellesskapet ble bygget av kommunen, Husbanken og Usbl i 1995, men uteområdet var kun en plen og ikke tilpasset beboerne.

– Borettslaget er hjemmekoselig og har trygge rammer for mor og resten av beboerne, men beboerne trenger opplevelser og følelse av livsmestring, sier styreleder Lene Hennum. 

Lett tilgjengelighet, mulighet for å bevege seg og ha det sosialt, var viktige elementer i utviklingen av Livsgnisten.

Støtte fra Bomiljøfondet i Usbl

Lene bor i Porsgrunn og dermed et godt stykke unna moren i Lier. Besøk har blitt kombinert med styremøter og byggemøter. Hun og de to andre i styret har stått på gratis for borettslaget for å få inn midler til hageprosjektet. Det er ikke få søknader som har blitt sendt. Og det har blitt mange avslag.

– Det er dessverre lite å hente til aldersvennlige uteareal, sier Lene, men en stor innsats gjorde at sårt tiltrengte midler har tikket inn fra ulike hold, også fra Bomiljøfondet i Usbl.

– Vi hadde veldig lyst til å støtte dette gode prosjektet, forteller Anders Bårtveit, som er leder i Bomiljøfondet i Usbl. Han er imponert over alt arbeidet som er lagt ned for å etablere Livsgnisten.

– Sansehager er et spesielt tiltak for demente, og et slikt prosjekt hadde ikke Usbl vært involvert i tidligere, forteller Anders.

Mange gode hjelpere

Han og Bomiljøfondets komité synes prosjektet var så spennende at de besluttet å gi mer støtte enn vanlig. Livsgnisten fikk tilslag på søknader to ganger i perioden 2018-2019, og de 560 000 kronene kom godt med ved planlegging og utarbeiding av sansehagen.

Usbl Buskerud ble leid inn for å lede prosjektet. Husbanken bidro med tilskudd og anleggsgartnerfirmaet strakk seg ekstra langt for at midlene skulle holde lengre. Landskapsarkitekten og kunstneren som har vært engasjert i Livsgnisten, hjalp til med mer enn de var hyret inn for og bidro på et idealistisk plan

– Uten alle gode hjelpere hadde vi ikke fått Livsgnisten hage, sier Lene.

Sansehage med stor verdi

Den første delen av arbeidet med sansehagen Livsgnisten er gjort. I uteområdet hvor det tidligere kun var en stor, hellende gressplen, er terrenget hevet med støpte gangbaner, pergola med gjerde og port, terrasse, kjøkkenbenk, aktivitetsplen og ulike bed. Brukte benker fra finn.no er blitt fine etter noen malingsstrøk. Planter har blitt kjøpt inn ved at folk har gitt penger på Spleis.

Men Livsgnisten hage er ikke ferdigstilt. Til våren kommer trimtreff, bakerovn og fuglebad.

I samarbeid med barnehagen rett ved, har Livsgnisten fått midler fra en stiftelse til et gjenbruksveksthus. Lene håper på varig samarbeid og bruk, til glede og nytte for både beboere og barnehagebarn.

– Vi ser at aktiviteten blant beboerne har økt etter kort tid. Det er en verdi i det å kunne ta en tur ut alene på en trygg måte. Livsgnisten er blitt en viktig del av bomiljøet og nabolaget, sier styreleder Lene Hennum i borettslaget Bratomvegen.

Lenes mor i den nyetablere Livsgnisten sansehage.
Inspirasjon og tips