Vi opplever tekniske problemer. Betalingsstatus for felleskostnader kan være påvirket av dette. 

Hopp til hovedinnhold

For utbyggere av boliger og andre næringsaktører

Har du behov for bistand til enkeltoppgaver eller sammensatte tjenester for byggherreombud? Vi hjelper med alt fra prosjekt- og byggeledelse, SHA-oppfølging, tilstandsvurderinger, takstrapportering og byggelånsoppfølging.

Vi tar også på oss rollen som ansvarlig søker (SØK) på vegne av byggherre og utfører uavhengig kontroll (UK) etter Plan- og bygningsloven (PBL).