Hopp til hovedinnhold

For utbyggere av boliger og andre næringsaktører

Har du behov for bistand til enkeltoppgaver eller sammensatte tjenester for byggherreombud? Vi hjelper med alt fra prosjekt- og byggeledelse, SHA-oppfølging, tilstandsvurderinger, takstrapportering og byggelånsoppfølging.

Vi tar også på oss rollen som ansvarlig søker (SØK) på vegne av byggherre og utfører uavhengig kontroll (UK) etter Plan- og bygningsloven (PBL).